FAQ

Welcome to Infinix personalized service platform.
You can easily find updates, user manuals, service network, warranty and FAQs to solve issues.
We do care about your matter!

  • Telecommunications Dial/SIM card/Contact
  • Message
  • Network
  • Tariff/Charges
  • Bluetooth
  • Software
  • Hardware
  • After-sales services
  • Sales
  • Other

Điện thoại hiển thị "chèn thẻ SIM / Không thể nhận ra thẻ SIM / Không thể sử dụng thẻ SIM / đăng ký thẻ SIM không thành công / Không có dịch vụ internet"

1) Kiểm tra xem thẻ SIM đã bị hỏng hoặc bị hủy, nếu vậy, hãy sử dụng một thẻ sim khác.

 

2) Thẻ SIM có thể không được lắp đúng cách, hãy thử cắm lại và khởi động lại điện thoại.

3) Kiểm tra xem điện thoại có bị ràng buộc với nhà cung cấp dịch vụ đã chỉ định; Nếu có, thay đổi theo yêu cầu của thẻ sim.

4) Kiểm tra xem số IMEI của điện thoại có hợp pháp hay không; Nếu không, hãy ghé thăm TTBH gần nhất

5) Kiểm tra xem các trường hợp tín hiệu mạng tốt hay không; Nếu không, hãy thử những nơi khác có tín hiệu tốt hơn.

 

6) Hãy đếnTTBH gần nhất để kiểm tra thêm.

Không thể quay số sau khi cài đặt Skype.

1) Đảm bảo rằng các tài khoản SIM / Skype đều còn tiền

2) Đảm bảo điện thoại kết nối Internet thành công;

3) Gỡ cài đặt Skype và cài đặt lại nó khi điện thoại có kết nối mạng ổn định

4) Nếu vấn đề vẫn còn, ghé thăm TTBH gần nhất

Không thể quay số sau khi kích hoạt dữ liệu di động

1) Đảm bảo tài khoản SIM còn tiền

2) Kiểm tra xem điện thoại có ở chế độ 4G không, nếu có, hãy thay đổi sang các chế độ khác

3) Cố gắng khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu

4) Hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Không thể thêm số liên lạc mới vào danh bạ hoặc xem danh bạ.

1) Hãy chắc chắn liên lạc mới được thêm theo cách sau: Liên hệ - menu - thêm liên lạc mới.

2) Hãy thử khởi động lại điện thoại hoặc thiết lập lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu dữ liệu trước;

3) Nếu vấn đề vẫn còn, ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Cách sao chép các số liên lạc sang điện thoại khác.

Sao chép các số liên lạc vào thẻ SIM- Lắp thẻ sim vào điện thoại mới-Sao chép các số liên lạc

từ thẻ sim vào điện thoại.

Hoặc tải liên hệ lên ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ như tài khoản Google-Sử dụng điện thoại mới để đăng nhập ứng dụng của bên thứ ba-Đồng bộ hóa danh bạ với điện thoại mới

Điện thoại không hiển thị cuộc gọi gần đây.

1) Khởi động lại điện thoại

 

2) Khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại báo chặn cuộc gọi khi quay số

1) Kiểm tra xem tín hiệu sim có trong tình trạng tốt, hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn.

2) Đảm bảo rằng tài khoản sim có đủ tiền

3) Kiểm tra xem bạn có bị cấm một số địa chỉ liên hệ hay không.

 

4) Kiểm tra xem thẻ SIM có mở bộ dial-up hoặc một cuộc gọi số đặc biệt.

 

5) Thiết lập lại các cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng.

6) Hãy ghé thăm TTBH gần nhất

Làm thế nào để khôi phục lại liên lạc bị mất.

Nếu các liên hệ đã được sao lưu bằng điện thoại hoặc bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào

(như ứng dụng Easy Backup và Restore) trước đó, bạn có thể khôi phục. Nếu không, chúng không thể phục hồi

Cuộc gọi kết thúc hoặc tư động bị treo

1) Hãy chắc chắn rằng điện thoại có sóng tốt, hãy thử nơi khác có sóng tốt hơn

2) Đảm bảo rằng SIM còn đủ tiền

3) Kiểm tra xem điện thoại có đang kích hoạt chế độ máy bay

4) Khởi động lại điện thoại hoặc thiết lập lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tệp quan trọng.

 

5) Hãy đến TTBH gần nhất

Không thể trả lời / nhận cuộc gọi mới.

1) Đảm bảo rằng điện thoại có sóng tốt, hãy thử nơi khác có sóng tốt hơn

2) Đảm bảo tài khoản SIM có đủ tiền

3) Kiểm tra xem bạn đã thiết lập blacklist

4) Cập nhật hệ thống điện thoại lên phiên bản mới nhất, trong Cài đặt-Giới thiệu cập nhật hệ thống

5) Hãy ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại báo "quá trình Android dừng lại" khi lưu địa chỉ liên lạc.

1) Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng.

 

2) Cập nhật hệ thống điện thoại lên phiên bản mới nhất khi điện thoại truy cập vào mạng tốc độ cao.

 

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại rung khi cuộc gọi đến hoặc kết thúc cuộc gọi.

Cài đặt - Âm thanh - Chung - tắt rung.

Khi gọi, người ta không thể nghe thấy tiếng nói của người gọi trừ khi dùng loa ngoài

Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng. Nếu nó vẫn không hoạt động

đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Khi lưu số liên lạc, điện thoại sẽ hiển thị rằng ở chế độ Máy bay và không thể lưu số liên lạc.

"1) Hủy chế độ trên máy bay, hãy thử lưu lại liên lạc.

2) Nếu vẫn không thể lưu, hãy thử khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng.

3) Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Khi gọi, cả hai bên không thể nghe nhau.

1) Kiểm tra xem tín hiệu mạng có trong tình trạng tốt, hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn.

2) Nếu vấn đề vẫn còn, đến TTBH gần nhất để kiểm tra

Không đổ chuông khi có cuộc gọi đến

1) .Đảm bảo điện thoại không ở chế độ rung hoặc im lặng.

2). Kiểm tra xem âm lượng đã được bật ở chế độ Bình thường hay không

3). Hãy chắc chắn rằng loa vẫn còn trong tình trạng tốt.

 

4). Khôi phục cài đặt gốc, nhớ sao lưu các dữ liệ u quan trọng

5) Nếu vấn đề vẫn còn, đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Cách đặt thẻ SIM 2 làm chế độ mặc định khi gửi tin nhắn.

Cài đặt - Quản lý thẻ SIM - Mạng dịch vụ dữ liệu - Chọn thẻ SIM làm thẻ mặc định.

Danh bạ lưu trong thẻ SIM không thể hiển thị trong điện thoại, thậm chí biến mất.

1) Vào Danh bạ - Cài đặt - Hiển thị liên hệ, chọn cả thẻ sim và điện thoại

 

2) Kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba, đảm bảo địa chỉ liên hệ trong các ứng dụng đó khác với danh bạ trong danh bạ của bạn, chúng có các số và tên khác nhau.

3) Ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Một số sô vẫn có thể gọi sau khi đã bị chặn

Nếu bạn muốn chặn một số cuộc gọi hoặc số điện thoại, bạn phải tải xuống ứng dụng của bên th

ba để chặn, chẳng hạn như Call blacklist hoặc Call Blocker

Khi bấm vào một số liên lạc nhất định để kiểm tra số điện thoại, điện thoại luôn hiển thị " đang tải" trước và hiển thị số sau một lúc.

1) Giải phóng bộ nhớ điện thoại bằng cách xoá các ứng dụng hoặc tệp không cần thiết

2) Chuyển Danh bạ từ thẻ SIM sang điện thoại

3) Cập nhật hệ thống điện thoại lên phiên bản mới nhất

4) Đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Khi bật, điện thoại hiển thị "cuộc gọi khẩn cấp"

1) Hãy thử những nơi khác với tín hiệu tốt hơn.

2) Kiểm tra xem điện thoại có bị ràng buộc với nhà cung cấp dịch vụ đã

chỉ định, hãy thử các thẻ sim khác.

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm.

Cách kích hoạt cuộc gọi chờ trong điện thoại.

Menu - Gọi - Phím Tùy chọn hoặc biểu tượng 3 Đường chấm -

Chọn Cài đặt Cuộc gọi - Cuộc gọi Thoại - Cài đặt Khác / Cài đặt thêm - Cuộc gọi chờ

Tại sao tôi không thể nhận cuộc gọi từ một số cụ thể

"Kiểm tra xem bạn có kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi hoặc blacklist

Chuyển đến ""Cài đặt cuộc gọi chung"" - SIM 1 / SIM 2 - Chặn cuộc gọi và chọn ""Hủy tất cả""."

Tính năng "Blacklist" là gì?

"Nếu bạn bật tính năng blacklist vào một số cụ thể, bạn sẽ không nhận

được cuộc gọi từ số đó."

Tại sao thẻ SIM bị chặn hoặc mã pin bị chặn.

Bạn có thể đã nhập mã PIN không chính xác ba lần liên tiếp: Liên hệ với nhà

cung cấp dịch vụ để biết mã PUK của thẻ SIM, sử dụng mã PUK để mở khóa SIM.

Tại sao tôi không thể nhận cuộc gọi.

1) Kiểm tra xem tín hiệu sim có trong tình trạng tốt,

hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn.

2) Đảm bảo bạn có đủ số dư tài khoản

Điện thoại nhận được các tin nhắn giống nhau

Lỗi mạng

1) Trong thời gian chờ và kiểm tra lại

2) Tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ để xem liệu đó là vấn đề của nhà mạng

3) Ghé Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Không thể gửi MMS.

1) Kiểm tra xem tín hiệu thẻ sim có bình thường hay không và liệu dữ liệu có

được bật hay không.

2) Đảm bảo tài khoản SIM còn tiền

3) Kiểm tra xem điện thoại đã kích hoạt MMS

4) Kiểm tra xem số điện thoại có đúng không

5) Hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm.

Không thể nhận được tin nhắn mới, trong khi có thể gửi tin nhắn.

1) Đảm bảo rằng tín hiệu sim là bình thường và

2) Đảm bảo hộp thư đến vẫn có đủ bộ nhớ

3) Kiểm tra xem cấu hình có chạy tốt không

4) Hãy đén Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Không thể gửi tin nhắn

1) Đảm bảo rằng tín hiệu sim là bình thường và tốt

2) Đảm bảo hộp thư đến vẫn có đủ bộ nhớ

3) Đảm bảo số điện thoại của người nhận là chính xác

4) Khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng trước.

5) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Làm thế nào để kết nối Internet / làm thế nào để thiết lập mạng.

"Hãy chắc chắn rằng tài khoản sim có đủ số dư hoặc có một wifi hợp lệ,

để kết nối, hãy vào: Cài đặt - WALN - chọn mạng - kết nối - nhập đúng mật khẩu (cho wifi); Hoặc chuyển đến Cài đặt - Khác - Mạng di động - Chọn mạng - kết nối (cho dữ liệu di động)"

Tín hiệu mạng yếu / Điện thoại di động luôn không có tín hiệu.

1) Đi đến những nơi có tín hiệu mạng tốt hơn

2) Khởi động lại điện thoại hoặc thiết lập lại các cài đặt gốc, nhưng nhớ sao

lưu các tập tin quan trọng.

3) Nếu vẫn không có tín hiệu, hãy đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Cách sử dụng điện thoại ngoài Ấn Độ.

Mua thẻ điện thoại của Ấn Độ và lắp vào điện thoại. Hoặc tham khảo

ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ để biết cách sử dụng sim ở nước ngoài.

Không thể sử dụng mạng 3G.

1) Đảm bảo cả điện thoại và thẻ SIM hỗ trợ 3G

2) Đặt chế độ 3G: Chuyển đến Cài đặt-Mạng di động- Loại mạng di động- Chọn mạng 3G

3) Nếu vẫn không thể sử dụng 3G, hãy ghé thăm Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm.

Điện thoại có hỗ trợ 3G không? Nếu có thì làm thế nào để vô hiệu hóa này.

1) Hỏi bên cửa hàng hoặc tham khảo đặc điểm sản phẩm

2) Để tắt 3G, hãy chuyển đến: Cài đặt - Khác - Mạng di động - Tắt 3G.

Tôi có thể giới hạn việc sử dụng dữ liệu không? Làm thế nào để làm như vậy.

Có, hãy chuyển đến: Cài đặt - Sử dụng dữ liệu - chọn nhà điều hành SIM của

bạn - Đặt giới hạn dữ liệu di động

Làm cách nào để tắt dữ liệu trên điện thoại của tôi.

Kéo thanh thông báo - tắt dữ liệu di động

Cách thiết lập email / email chính thức của tôi.

Mở ứng dụng email - nhập chính xác tài khoản và mật khẩu, sau đó điện thoại sẽ tự động thiết lập.

Không thể xem trang web.

1) Đảm bảo rằng tài khoản sim có đủ số dư

 

2) Đảm bảo điện thoại đang bật dữ liệu di động hoặc wifi, và địa chỉ trang web là chính xác

 

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Không thể kết nối mạng wifi / kết nối dữ liệu di động / làm sao để kết nối wifi.

Nếu không thể kết nối với wifi, xin vui lòng:

 

1) Hãy đảm bảo rằng bộ router hoạt động bình thường, hãy thử khởi động lại hoặc đặt lại router

2) Đảm bảo điện thoại đủ gần với router

3) Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mật khẩu

Nếu không thể kết nối với dữ liệu di động, xin vui lòng:

1) Hãy đảm bảo rằng thẻ sim hoạt động bình thường, tín hiệu sim ở trong tình trạng tốt

2) Hãy đảm bảo rằng thẻ sim có đủ số dư

Nếu vẫn không thể kết nối, sau đó bạn có thể khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ mang dữ liệu sao lưu trước tiên. Nếu cài đặt gốc không hoạt động, hãy thử ghé thăm Carlcare địa phương để kiểm tra thêm. Cảm ơn bạn

Không thể gửi email

"1) Đảm bảo điện thoại có quyền truy cập vào mạng

2) Đảm bảo rằng tài khoản e-mail và mật khẩu là hợp lệ

 

3) Cố gắng khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng trước.

 

4) Hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm "

Tốc độ lướt Internet chậm, và không hiển thị dấu hiệu 3G.

1) Đảm bảo rằng điện thoại và sim của bạn có hỗ trợ 3G

2) Đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã bật kết nối 3G, thử ở chỗ khác có tín hiệu mạng tốt hơn

3) Đảm bảo rằng tài khoản sim của bạn vẫn còn đủ số dư

4) Hỏi nhà mạng của bạn về vấn đề này

Cài đặt APN đã bị xóa, cách đặt lại.

Hỏi lại nhà mạng của bạn về vấn đề này

Điện thoại báo lỗi khi bật wifi / không thể kết nối wifi.

1) Hãy đảm bảo rằng tín hiệu wifi tốt và bạn đã nhập đúng mật khẩu.

2) Hãy thử khởi động lại hoặc đặt lại router wifi, và kết nối lại.

3) Hãy thử khởi động lại điện thoại của bạn và kết nối lại.

4) Khôi phục lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng

Không thể tải tệp xuống

1) Hãy chắc chắn rằng điện thoại đã được kết nối với mạng

2) Đảm bảo điện thoại có đủ bộ nhớ cho các tệp tải xuống

 

3) Hãy chắc chắn rằng bạn tải về từ các nguồn đáng tin cậy

 

4) Nếu vẫn không thể tải xuống, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Làm thế nào để xem địa chỉ IP của điện thoại

Cài đặt - Wifi - Nhấp vào mạng bạn chọn - xem địa chỉ IP.

Không thể kết nối Internet dù dữ liệu di động đủ dùng

1) Hãy chắc chắn rằng sóng điện thoại

2) Đảm bảo bạn chọn đúng APN, kiểm tra nó trong Cài đặt - Dữ liệu động

3) Kiểm tra địa chỉ trang web có đúng không

4) Hỏi lại nhà mạng hoặc đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Có sự cố với mạng sau khi đặt lại điện thoại.

Đảm bảo rằng đó không phải là vấn đề của mạng. Khôi phục cài đặt gốc,

nhưng nhớ sao lưu dữ liệu. Nếu nó vẫn không hoạt động, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Dữ liệu di động hoặc wifi tự bật lên

Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng. Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra

Tại sao tín hiệu và tiếp nhận mạng kém.

"1) Tín hiệu mạng có thể yếu ở vị trí hiện tại của bạn, hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn

 

2) Kiểm tra với nhà mạng của bạn về nó

 

3) Nếu không có gì sai với tín hiệu, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm"

Cước phí dữ liệu di động quá cao.

Tham khảo trực tiếp với nhà mạng

Không thể sử dụng dữ liệu miễn phí.

Tham khảo trực tiếp với nhà mạng

Cước phí dữ liệu di động được tính ngẫu nhiên

1) Liên hệ với nhà mạng để kiểm tra hóa đơn dữ liệu di động của bạn

 

2) Tắt dữ liệu di động khi không sử dụng

 

3) Đóng các ứng dụng không cần thiết đang chạy ẩn.

Cách kích hoạt dữ liệu di động miễn phí

Tham khảo trực tiếp với nhà mạng

Cách tiết kiệm dữ liệu di động

1) Xóa bộ nhớ cache thường xuyên, để ngăn các ứng dụng ở chế độ nền không tiêu tốn dữ liệu của bạn không cần thiết.

 

2) Chỉ tải xuống ứng dụng từ các nguồn đáng tin cậy, chẳng hạn như Play Store

 

3) Tắt tự động tải xuống các trình duyệt và các ứng dụng khác.

 

4) Tránh hình ảnh và video lớn, chỉ đặt Wi-Fi.

 

5) Tắt dữ liệu di động khi bạn không cần nó.

 

6) Sử dụng GSM / 2G khi không sử dụng internet chuyên sâu.

 

7) Đặt hướng dẫn tải xuống cho hình ảnh / video cho các ứng dụng nhắn tin khác nhau.

Làm thế nào tôi có thể bỏ ghép nối / ghép nối bluetooth.

1) Mở bluetooth trên cả hai điện thoại

 

2) Mở bluetooth hiển thị với các thiết bị khác

 

3) Tìm kiếm các bluetooth và bắt đầu để kết hợp và ghép nối.

 

Để bỏ ghép nối, chỉ cần tắt bluetooth

Không thể nhận file bằng bluetooth

1) Đảm bảo điện thoại được kết nối thành công bằng bluetooth, và chúng đủ

gần nhau

 

2) Đảm bảo điện thoại vẫn còn đủ dung lượng cho các tệp.

 

3) Đảm bảo điện thoại hỗ trợ định dạng tệp

 

4) Cố khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tệp quan trọng

 

5) Hãy thử ghé thăm Carlcare địa phương để kiểm tra thêm.

Bluetooth cho thấy ghép nối nhưng vẫn không thể kết nối

"Hãy chắc chắn rằng bluetooths được ghép nối một cách chính xác:

 

1) Mở cả bluetooth trên cả hai điện thoại;

 

2) Đặt bluetooth hiển thị cho các thiết bị khác

 

3) Tìm kiếm thiết bị khác và bắt đầu kết nối

4) Sau khi ghép nối, bắt đầu gửi tệp.

Đảm bảo hai điện thoại này đủ gần nhau. Nếu vẫn không hoạt động, hãy thử khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm"

Nghe nhạc/ nhận cuộc gọi qua bluetooth không rõ

1) Đóng bluetooth, kiểm tra xem âm nhạc / cuộc gọi có chạy bình thường không.

Nếu vẫn vậy, hãy thử đặt lại khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng, nếu không thì vấn đề có thể xảy ra từ file nhạc / tín hiệu mạng.

 

2) Hãy thử lại ở những địa điểm khác

3) Hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Thiết bị tìm kiếm bluetooth ít hoặc không thể tìm thấy.

Hãy chắc chắn rằng những thiết bị xung quanh bật bluetooth và có thể tìm kiếm được ; Kiểm tra xem có điện thoại hoặc thiết bị khác tìm kiếm bluetooth cùng một lúc. Nếu những cách trên không thể giải quyết vấn đề, hãy gọi điện thoại và hỏi TTBH gần nhất.

Không thể tải xuống / cài đặt / cập nhật ứng dụng trong Google Play; Không tương thích với điện thoại; Không thể tải xuống do lỗi 921 hoặc lỗi khi truy xuất; ERROR 491; Tệp không hợp lệ.

1) Kiểm tra xem mạng có chạy tốt hay không.

 

2) Đảm bảo điện thoại có đủ bộ nhớ để tải xuống, hãy thử xóa các tệp không cần thiết.

 

3) Đảm bảo điện thoại có đủ Ram để tải xuống, hãy thử xóa bộ nhớ cache trước khi tải xuống

 

4) Đảm bảo bạn đã tải xuống từ các nguồn đáng tin cậy, như Playstore

 

5) Khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu; Và sau đó thử tải lại

 

6) Hãy đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Các ứng dụng đóng lại khi đang chạy

1) Đảm bảo ứng dụng được tải xuống từ các nguồn đáng tin cậy, luôn tải

xuống từ Play store

2) Hãy thử tải xuống lại và cài đặt lại ứng dụng khi điện thoại ở trong mạng

mạnh và ổn định.

 

3) Kiểm tra xem bạn có bị mất bất kỳ bản cập nhật mới nào hay đén Carlcare gần nhất để cập nhật phần mềm

Không thể cài đặt ứng dụng do không tương thích với điện thoại.

1) Tải lại và cài đặt lại phiên bản khác của ứng dụng.

 

2) Đảm bảo bạn có đủ ram khi tải xuống

 

3) Tham khảo ý kiến của Carlcare về nó

Điện thoại tự động tắt khi nhập số điện thoại.

1) Đóng tất cả các ứng dụng không cần thiết

2) Hủy bỏ ứng dụng không sử dụng từ điện thoại. Luôn luôn cập nhật ứng dụng với phiên bản mới nhất.

 

3) Đảm bảo liên lạc giữa các điện thoại và pin đang ở trong tình trạng tốt.

 

4) Gỡ bỏ ứng dụng

5) Cố gắng khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tệp quan trọng

 

6) Hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Làm thế nào để tải ứng dụng Flashshare ,facebook messenger, Play Store, Instagram

Nói chung, có thể tải xuống ứng dụng trong Play Store của bạn.

Và những điện thoại có sẵn ứng dụng có thể được phục hồi bằng cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cập nhật điện thoại tại Carlcare, nhưng hãy nhớ sao lưu dữ liệu trước tiên.

Không thể đăng nhập whatsapp. Nó hiển thị "đặt đúng thời gian và ngày"

1) Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn có mạng mạnh và ổn định

 

2) Gỡ cài đặt Whatsapp, tải lại và cài đặt lại nó khi điện thoại có quyền truy cập vào mạng tốc độ cao.

 

3) Khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu các tệp quan trọng.

 

4) Hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Làm cách nào để bật GPS

Bật Vị trí trong thanh thông báo hoặc đi tới Cài đặt-Vị trí - Bật GPS.

GPS không hoạt động

1) Đảm bảo GPS đã bật

 

2) Nếu điện thoại ở trong nhà, thử dùng ngoài trời

 

3) Hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn, khởi động lại điện thoại để thử lại

 

4) Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng trước tiên

 

5) Hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm

Camera không hoạt động và không thể chụp hình

1) Khôi phục lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng

2) Cập nhật phần mềm mới nhất

3) Đến TTBH để kiểm tra thêm

Không thể mở file office

Đảm bảo rằng có ứng dụng đọc office trong điện thoại và định dạng tệp đúng

Làm thế nào để mã hóa tập tin / thư mục.

Tải ứng dụng mã hoá trong Play Store. Như là Like Encrypt File Free

Cách tải xuống ứng dụng được cài đặt trước sau khi khôi phục cài đặt gốc.

Nói chung, nếu bạn đã khôi phục cài đặt gốc, các ứng dụng được cài đặt trước cũng sẽ được phục hồi. Nếu không, sau đó bạn có thể tải chúng xuống trong Play Store

Tôi có thể mua các trò chơi ở đâu

Kiểm tra và mua trong Play store của bạn hoặc các chợ ứng dụng khác. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng đều miễn phí

Làm thế nào để tôi gỡ cài đặt các chương trình mà tôi đã tải về trước đó

Cài đặt - Ứng dụng - Lựa chọn ứng dụng cần gỡ cài đặt - Gỡ cài đặt. Hoặc nhấn và giữ ứng dụng đó, và sau đó xoá nó vào biểu tượng thùng rác xuất hiện ở phía trên màn hình

Làm cách nào để sử dụng bản đồ ngoại tuyến trên điện thoại

Tải bản đồ ngoại tuyến khi bạn có kết nối mạng

Không thể xem video khi dùng Youtube/ trong điện thoại

1) Đảm bảo rằng điện thoại có kết nối mạng ổn định

2) Đảm bảo rằng video vẫn còn hiệu lực, hoặc thử với video khác

3) Xoá bộ nhớ cache và thử mở lại video

Không thể đăng nhập vào hộp thư Email google

1) Đảm bảo rằng điện thoại có kết nối mạng ổn định

2) Xoá tài khoản email và đăng nhập lại

Ứng dụng đã tải thường bị mất sau khi khởi động lại điện thoại

Khôi phụ cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu tệp quan trọng. Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Ảnh chụp có màu bất thường

Vào camera - Cài đặt - Khôi phục lại mặc định

Làm thế nào để khoá điện thoại

Vào cài đặt - bảo mật - khoá màn hình - nhập mật khẩu và bật

Làm thế nào để chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ

Cài đặt - Ứng dụng - Chọn ứng dụng cần chuyển - Chuyển đến thẻ nhớ. Nếu không có lựa chọn chuyển đến thẻ nhớ thì ứng dụng đó không thể chuyển được

Dịch vụ Google Play bị mất

Tải lại ứng dụng dịch vụ của Google Play, trong PlayStore hoặc trang web chính thức của Google

Hoặc khôi phục lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu lại tệp quan trọng

Điện thoại tự động tắt khi cài đặt ứng dụng diệt virus

Ứng dụng không tương thích với điện thoại của bạn, hãy thử cài đặt phiên bản diệt virus khác

Làm thế nào để đóng ứng dụng đang chạy

Có nhiều cách khác nhau. Trong hầu hết các dòng điện thoại bạn có thể nhấn nút menu, hoặc nhấn nút đa nhiệm để xóa

Làm thế nào để chuyển các tập tin, chẳng hạn như bài hát và hình ảnh từ thẻ SD điện thoại của tôi vào máy tính.

Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu, sau đó sao chép các tập tin vào máy tính

Làm thế nào để cài đặt driver máy tính

Nói chung, bạn không cần phải tải driver máy tính, trong điện thoại đã có sẵn. Nếu nó không bật lên khi bạn kết nối điện thoại với máy tính, bạn có thể thử các cổng kết nối, cáp hoặc điện thoại của các hệ thống khác nhau. Nếu vẫn không được, hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Tại sao dòng điện thoại của tôi có vẻ chậm khi thoát khỏi một số ứng dụng

Có thể ứng dụng quá nặng và bộ nhớ của điện thoại không đủ. Thử xoá bộ nhớ cache và bộ nhớ của điện thoại, và thử lại

Làm thế nào để cài đặt phần mềm đọc file PDF

Tải nó về trong Play Store

Tôi không thể gỡ một số ứng dụng đi kèm điện thoại của tôi. Làm thế nào để gỡ nó

Bạn không thể gỡ cài đặt ứng dụng đi kèm với điện thoại. Có thể gỡ cài đặt bằng cách làm theo các bước sau: Cài đặt - Ứng dụng - Yêu cầu ứng dụng- Gỡ cài đặt. Hoặc bạn có thể nhấn vã giữ vào ứng dụng đó, và sau đó kéo nó vào biểu tượng thùng rác xuất hiện phía trên màn hình

Điện thoại báo lỗi tập tin không hợp lệ khi cài đặt ứng dụng

Cài đặt phiên bản khác của ứng dụng. Hoặc khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng, và sau đó cài đặt nó khi điện thoại có mạng ổn định

Khi tải lên hình ảnh, điện thoại báo " kiểm soát riêng tư"

Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng

Ảnh chụp bị mờ

1) Đảm bảo bạn đã đặt đúng tiêu điểm

2) Kiểm tra ống kính máy ảnh để xem liệu có bẩn và làm sạch nó

3) Kiểm tra bên trong máy ảnh để xem có hơi nước không. Đến TTBH gần nhất để làm sạch nó. Hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi đến TTBH

4) Hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra phần mềm

Các trò chơi chạy chậm và bị đóng

1) Đảm bảo ứng dụng trò chơi tương thích với điện thoại của bạn

2) Đảm bảo bạn tải xuống ứng dụng trò chơi từ các nguồn đáng tin cậy, như Playstore của bạn

3) Đảm bảo điện thoại có quyền truy cập vào mạng tốc độ cao

4) Tải xuống và cài đặt phiên bản khác của ứng dụng

Facebook không thể tải hình ảnh

1) Đảm bảo rằng ứng dụng không bị cấm tải hình ảnh trong cài đặt

2) Đảm bảo rằng mạng đủ mạnh để tải hình ảnh

Cách gỡ cài đặt các ứng dụng tích hợp

Các ứng dụng tích hợp không thể gỡ cài đặt

Không thể hiện thị ứng dụng đã cài đặt trong menu

"1) Thử tìm kiếm trong Cài đặt - Ứng dụng - Tất cả: Nếu nó vẫn không có, sau đó thử tải lại ứng dụng

2) Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tệp tin quan trọng

3) Hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm"

Ứng dụng bị mất sau khi chuyển vào thẻ nhớ và không thể cài đặt lại

1) Kiểm tra lại ứng dụng đã tải trong thẻ nhớ

2) Kiểm tra lại điện thoại vẫn có đủ bộ nhớ để tải ứng dụng mới. Hãy thử giải phóng bộ nhớ và sau đó tải lại

Làm thế nào để thoát ứng dụng

Thoát ứng dụng bằng cách nhấn trực tiếp nút home

Ứng dụng tự khởi động

1) Đảm bảo ứng dụng được tải xuống từ các nguồn đáng tin cậy, như Playstore của bạn, Thử gỡ cài đặt ứng dụng và cài đặt lại

2) Hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Làm thế nào để tải ứng dụng vào thẻ nhớ

Bạn có thể cài đặt bộ nhớ mặc định là thẻ nhớ, vào Cài đặt - Bộ nhớ - Bộ nhớ mặc định - Thẻ nhớ

Khi bạn tải ứng dụng, điện thoại hiện bộ nhớ không đủ

Giải phóng bộ nhớ điện thoại bằng cách xoá các tệp và ứng dụng không cần thiết, hoặc khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng. Nếu vẫn không được, đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Lỗi hiển thị màn hình

Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng. Nếu lỗi vẫn còn, mang điện thoại đến TTBH gần nhất

Tôi nên làm gì nếu các liên hệ của tôi không hiện thị trong whatsapp

1) Đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã cho Whatsapp quyền truy cập vào danh bạ của bạn

2) Đảm bảo rằng liên hệ của bạn có dùng whatsapp

Không thể mở tập tin PDF và đã thử vài trình đọc PDF

Đảm bảo điện thoại có đủ bộ nhớ và bộ nhớ đang chạy. Nếu đủ bộ nhớ, bạn có thể thử khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng. Nếu vẫn không được, hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại không thể được bật sau khi cập nhật hệ thống.

Đảm bảo rằng điện thoại của bạn có đủ pin để mở, hãy thử sạc pin. Nếu vẫn không được, hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra

Điện thoại tự động mở/ tắt

1) Đảm bảo điện thoại đủ pin

2) Gỡ cài đặt ứng dụng vừa cài đặt

3) Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng

4) Đến TTBH gần nhất để kiểm tra

Quên mật khẩu để mở khoá điện thoại

"Đặt lại phần cứng, nhưng điều này sẽ làm mất dữ liệu. Tắt điện thoại - Nhấn nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng một lúc trong vài giây - Sử dụng các nút âm lượng để chọn eMMC- Nhấn nút nguồn

Hoặc ghé thăm TTBH để được hỗ trợ trực tiếp"

Cách lấy mã PIN

Nếu đó là mã PIN của SIM, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Nếu đó là mã PIN khóa điện thoại, trước tiên bạn có thể thử 1234, 1122, 0000. Nếu vẫn không được, hãy đến TTBH để được hỗ trợ

Điện thoại báo " không đủ bộ nhớ và bộ nhớ tin nhắn đã đầy" mặc dù điện thoại và sim vẫn còn bộ nhớ

1) Giải phóng bộ nhớ điện thoại bằng cách xoá các tệp và ứng dụng không cần thiết

2) Cài đặt thẻ nhớ làm bộ nhớ mặc định

3) Cài đặt ứng dụng bên thứ ba để làm sạch điện thoại, ví dụ như Ccleaner

Bộ nhớ trong thực tế của điện thoại không đủ dung lượng

Hệ thống điện thoại và các ứng dụng cài sẵn sẽ chiếm một số bộ nhớ trong.

Phông chữ của điện thoại lớn hơn bình thường, và không thể khôi phục sau khi khôi phục cài đặt gốc

Đặt lại phông chữ: Cài đặt - Hiển thị - Cỡ chữ. Sau đó chọn kích cỡ bạn thích.

Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đến TTBH để kiểm tra

Làm thế nào để cập nhật Android

Hệ thống Android cập nhật dựa trên cập nhật của điện thoại. Nếu có, bạn có thể cập nhật trong Cài đặt - Giới thiệu về điện thoại - Cập nhật hệ thống

Điện thoại bị đứng máy

"1) Xoá các tệp/ ứng dụng không cần thiết và xoá bộ nhớ cache thường xuyên

2) Tránh các trò chơi, video nặng và sử dụng liên tục trong thời gian dài

3) Khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng

4) Cập nhật điện thoại lên bản cập nhật mới nhất trong phần Cài đặt - Giới thiệu về điện thoai-Cập nhật hệ thống"

Làm thế nào để root máy

Không nên root điện thoại, vì nó sẽ làm suy yếu điện thoại và mất bảo hành của nó

Không thể khởi động lại sau khi root điện thoại / Điện thoại không thể khởi động lại hoặc bật nguồn.

Đến TTBH gần nhất để kiểm tra. Tuy nhiên, điện thoại sẽ không còn được bảo hành

Làm thế nào để phục hồi hệ thống điện thoại.

Khôi phụ cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu tệp quan trọng. Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại hiển thị màn hình trắng

Hãy thử khởi động lại điện thoại. Nếu vẫn không được, hãy đến TTBH đê kiểm tra

Điện thoại tự động chuyển sang chế độ im lặng

Khôi phụ cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu tệp quan trọng. Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Mã mặc định của định dạng điện thoại.

1234, 1122 hoặc 0000

Làm thế nào để chặn liên hệ

Cần tải xuống phần mềm của bên thứ ba, chẳng hạn như Calls Blacklist

Điện thoại thường nhận được thông báo cảnh báo cần nâng cấp trình khởi chạy Android nếu không điện thoại sẽ bị khóa.

Khôi phụ cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu tệp quan trọng. Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Flashshare không hoạt động khi gắn thẻ nhớ

Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng, định dạng lại thẻ nhớ, hoặc thử với thẻ nhớ khác

Cách đặt hình nền màn hình khóa.

Bạn cần tải xuống ứng dụng của bên thứ ba để giúp bạn thiết lập màn hình khóa, chẳng hạn như màn hình khóa (hình nền động).

Màu nền của tin nhắn trùng với màu của chữ, ảnh hưởng đến việc đọc

Thay đổi chủ đề với màu sắc khác

Điện thoại có vi-rút và không thể giải quyết bằng cách khôi phục cài đặt gốc hoặc định dạng thẻ nhớ.

Tải ứng dụng diệt vi rút, nếu vẫn không được hãy đến TTBH để kiểm tra

Không thể tắt âm thanh

Đến cài đặt - cấu hình âm thành - chung - huỷ

Xoá tập tin hệ thống sau khi root điện thoại. Thư việnm Google Play không hoạt động

Đến TTBH gần nhất để kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi root điện thoại sẽ không còn được bảo hành

Có một dòng chữ và số hiện trên đỉnh màn hình

Thiết bị đang trong trạng thái testing. Hãy khôi phục cài đặt gốc

Lỡ tay xoá ứng dụng camera/ ứng dụng mặc định trong máy làm sao để lấy lại

Không thể khôi phục được vui lòng mang đến TTBH để được hỗ trợ

Làm thế nào để tải các ngôn ngữ khác

Tải các gói ngôn ngữ trong Play Store hoặc Android Market khác.

Màn hình không thể tắt được.

Vào Cài đặt - Hiển thị - Chế độ ngủ để giảm độ sáng nền.

Làm sao để cài đặt nhạc chuông cho điện thoại

Vào Cài đặt - Âm thanh và thông báo - Cài đặt chung - Âm báo cuộc gọi - têm nhạc chuông - Tùy chọn để chọn nhạc.

Điện thoại hiển thị IMEI không hợp lệ.

Hãy đến TTBH ở khu vực của bạn để lấy lại IMEI.

Làm thế nào để cài đặt hình nền

Vào Cài đặt - Hình nền - chọn hình bạn thích sau đó lưu lại

Điện thoại thường xuyên tự tắt nguồn.

Vào Cài đặt - kiểm tra chế độ lên lịch tự tắt máy xem bạn có sử dụng nó hay không. Nếu đang bật thì hãy tắt nó đi. Nếu không bạn nên đến trung tâm Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm.

Biểu tượng cảnh báo thường xuyên hiển thị trên thanh thông báo

Khôi phục cà đặt gốc thiết bị của bạn, bạn nên sao lưu những dữ liệu quan trọng . Nếu hiện tượng trên vẫn tiếp tục xảy ra hãy đến trung tâm carlcare gần nhất để kiểm tra thêm.

Làm thế nào để thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại của tôi

Vào Cài đặt - Sao lưu và cài đặt lại - Khôi phục cài đặt gốc - Làm mới thiết bị

Làm thế nào để xem model / IMEI điện thoại của bạn

1. Kiểm tra trực tiếp trên nhãn IMEI 2. Kiểm tra bằng cách gọi *#06# 3. Kiểm tra trong Cài đặt - Giới thiệu điện thoại

Làm thế nào để thay đổi số IMEI điện thoại của tôi

Nó không thể bị thay đổi nhưng có thể kiếm tra bằng cách gọi *#06#

Thiết bị tự động tắt khi nghe gọi

1) Kiểm tra thiết bị còn đủ pin, và bạn không đang chạy quá nhiều ứng dụng ngầm

2) Khôi phục cài đặt gốc, hãy nhớ lưu tập tin thông tin quan trọng của bạn lại.

3) Nếu vẫn không hoạt động, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Làm sao để thêm 1 bản ROM

Bạn không thể tự thêm bản ROM

Thiết bị không đổ chuông hay rung khi có cuộc gọi/ tin nhắn mới

1) Kiểm tra thiết bị không ở chế độ Im lặng

2) Vào Cài đặt - Âm thanh và thông báo - Cài đặt chung và xem bạn đã cài đặt nhạc chuông và rung chưa

3) Khôi phục cài đặt gốc, hãy nhớ lưu file thông tin quan trọng của bạn lại. Nếu vẫn không hoạt động, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Máy chủ gặp lỗi, không thể cài đặt ngày giờ

Khôi phục cài đặt gốc, hãy nhớ lưu file thông tin quan trọng của bạn lại. Nếu vẫn không hoạt động, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Không thể cài màn hình động

Thử tải hoặc cài đặt một hình nền khác. Nếu vẫn không hoạt động, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Thiết bị tự động thoát về màn hình chủ

Hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Sau khi cài đặt phần mềm mới, thiết bị không thể khôi phục cài đặt gốc

Hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Thiết bị hết pin và tự động tắt, sau đó không thể mở lên lại

Kiểm tra thiết bị của bạn vẫn còn pin/ pin vẫn ở trong điều kiện tốt. Nếu vẫn không được, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Máy tự động treo và phát ra âm thanh lạ

Hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Không thể mở thiết bị

Kiểm tra thiết bị của bạn vẫn còn pin/ pin vẫn ở trong điều kiện tốt. Nếu vẫn không được, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Model của tôi đang chạy trên hệ điều hành nào

Vào Cài đặt - Giới thiệu điện thoại

Làm sao để điều chỉnh độ sáng màn hình

Vào Cài đặt - Hiển thị - Điều chỉnh độ sáng

Làm sao để kiểm tra bản cập nhật mới, drivers, OS cho thiết bị của tôi

Vào Cài đặt - Giới thiệu điện thoại

Làm sao để trình diễn file thuyết trình

Cài đặt một ứng dụng bên thứ 3 khác, ví dụ Microsoft PowerPoint

Làm sao để cài đặt màn hình khóa

Vào Cài đặt - Bảo mật - Màn hình khóa

Làm sao để mở chế độ tiết kiệm pin

Vào Cài đặt - Pin, chọn chế độ tiết kiệm pin

Làm sao để thay đổi chuông báo giữa SIM1 và SIM2

Vào Cài đặt - Âm thanh & thông báo - Cài đặt chung - Chuông báo

Làm sao để xem lịch theo dạng danh sách

Mở ứng dụng Lịch và kiểm tra

Làm sao để gửi thông tin danh bạ hoặc Vcard qua SMS

Vào Danh bạ - chọn số bạn muốn gửi - chia sẻ - SMS

Làm sao để tắt âm khi quay số

Vào Cài đặt - Âm thanh & thông báo - Cài đặt chung - tắt Âm quay số

Ứng dụng bị buộc dừng

1) Thử nâng cấp thiết bị lên phiên bản phần mềm mới nhất

2) Thử khôi phục cài đặt gốc, nhớ sao lưu files quan trọng của bạn lại trước

3) Mang thiết bị đến Carlcare để được kiểm tra thêm

Làm sao để chụp màn hình

Bấm cùng lúc nút nguồn và giảm volume để chụp màn hình; Hoặc với một vài model, bạn sẽ thấy tính năng này ở thanh thông báo

Màn hình máy không tự xoay

1) Kiểm tra bạn đã bật tính năng tự xoay màn hình chưa, Cài đặt - Hiển thị - Tự động xoay màn hình

2) Nếu vẫn không thành công, hãy thử khôi phục cài đặt gốc hoặc mang đến Carlcare để kiểm tra

Không thể kết nối đến hotspot

1) Kiểm tra sóng wifi

2) Kiểm tra thiết bị của bạn có gần điểm phát không

3) Kiểm tra bạn đã điền đúng mật khẩu chưa

4) Thử ngắt kết nối sau đó kết nối lại

Làm sao để kích hoạt chế độ Hotspot

Vào Cài đặt - Bộ phát Wifi di động - Wifi hotspot - Cài đặt mật khẩu wifi

Thiết bị hiển thị "nhập mã bảo vệ"

Thiết bị của bạn đã bị khóa trước đó. Vui lòng mang thiết bị đến Carlcare để được kiểm tra thêm

Lỗi load danh bạ rất chậm trên SIM, có thể mất đến 2 tiếng/ không thể load danh bạ

1) Thử nâng cấp thiết bị lên phiên bản phần mềm mới nhất

2) Thử khôi phục cài đặt gốc, nhớ sao lưu files quan trọng của bạn lại trước

3) Mang thiết bị đến Carlcare để được kiểm tra thêm

Không thể tải file từ mạng xã hội, và máy hiển thị không thể xóa file khỏi thẻ SD

Thử format lại thẻ SD. Nếu vẫn không được, hãy mang đến Carlcare để được kiểm tra

Tất cả hình ảnh, nhạc và video tự động dừng, sau đó bị tự xóa

1) Thử khôi phục cài đặt gốc, nhớ sao lưu files quan trọng của bạn lại trước

2) Mang thiết bị đến Carlcare để được kiểm tra thêm

Không thể mở video tải từ Internet hoặc nhận từ Flashshare; không thể hiển thị ảnh trong máy và thiết bị báo "không thể tạo thumbnail"

1) Kiểm tra thiết bị còn đủ dung lượng bộ nhớ và kết nối mạng ổn định

2) Thử khôi phục cài đặt gốc, nhớ sao lưu files quan trọng của bạn lại trước

3) Mang thiết bị đến Carlcare để được kiểm tra thêm

Làm sao để thêm mới/ gỡ tài khoản trong máy

Để thêm: Vào Cài đặt - Tài khoản - Thêm tài khoản, sau đó thêm tài khoản tùy chọn như Google/ Facebook/ Exchange

Để gỡ: Vào Cài đặt - Tài khoản, chọn tài khoản bạn muốn xóa - Cài đặt - Xóa bỏ tài khoản

Nên khôi phục cài đặt gốc trong trường hợp nào

1) Thiết bị không phản hồi

2) Thiết bị tự khởi động lại

3) Thiết bị hoạt động không đúng như mô tả ban đầu

4) Gặp vấn đề về sạc & pin

5) Ứng dụng không hoạt động

6) Lỡ xóa ứng dụng mặc định

7) Cần xóa dữ liệu cá nhân

8) Cần xóa tài khoản trong thiết bị

Làm sao để kết nối thiết bị qua USB Tethering

1) Sử dụng cáp USB để kết nối thiết bị với PC

2) Vào Cài đặt - Mạng không dây & Wifi - Thêm - Bộ phát wifi di động - chọn USB tethering

3) Máy tính bạn sẽ tự động cài driver và tự kết nối internet qua USB

Làm sao để dùng thiết bị như USB lưu trữ thông tin

1) Sử dụng cáp USB để kết nối thiết bị với PC

2) Lựa chọn trên thiết bị chế độ Lưu trữ USB

3) Máy tính bạn sẽ tự động cài driver và sau đó bạn có thể sử dụng nó như một USB lưu trữ thông tin

Làm sao để chọn các chế độ Data

Vào Cài đặt - Thêm - Mạng di động và lựa chọn chế độ mạng bạn mong muốn từ GSM/WCDMA (Tự động)/ Chỉ WCDMA/ Chỉ GSM

Pin tuột quá nhanh/ Quá nóng

1) Thường xuyên xóa bộ nhớ cache

2) Tắt không sử dụng ứng dụng như Wi-Fi, Vị trí, Hiển thị độ sáng cao.

3) Tránh sử dụng điện thoại trong lúc sạc.

4) Sử dụng chế độ tiết kiệm điện trong thời gian sử dụng bình thường.

5) Sử dụng điện thoại trong chế độ GSM khi đi du lịch hoặc khi không sử dụng chỉ để lướt web.

6) Trò chơi đồ họa cao / ảnh nền động/ tự động đồng bộ mail sẽ hao tốn pin nhiều hơn

Màn hình/ Loa ngoài/ Tai nghe/ Camera/ Bộ sạc …có vấn đề hoặc bị hỏng

Đến Carlcare địa phương để kiểm tra trực tiếp

Điện thoại báo " Pin quá dòng năng lượng, hãy tháo pin" khi đang sạc

Đến Carlcare địa phương để kiểm tra trực tiếp

Điện thoại báo chỉ còn 8% dung lượng sau khi vừa được sạc đầy

1) Chắc chắn là bạn đang sử dụng bộ sạc chính hãng, hãy thử với bộ sạc chính hãng khác để xem vấn đề có phải đến từ bộ sạc bạn đang sử dụng hay không

2) Kiểm tra cổng sạc của bạn để xem liệu nó bị kẹt bởi bụi bẩn hoặc các yếu tố bên ngoài khác không

3) Nếu không có vấn đề gì với bộ sạc hoặc cổng sạc, hãy thử ghé đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm.

Màn hình điện thoại hiện màu trắng/ đen sau khi bị rơi vào nước

Đến Carlcare địa phương để kiểm tra gấp

Điện thoại không thoát được chế độ tai nghe

1) Thử khởi động lại điện thoại

2) Thử khôi phục lại các thiết lập của thiết bị, nhưng nhớ sao lưu lại dữ liệu quan trọng

3) Thử đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Đèn LED không hoạt động khi điện thoại có tin nhắn chưa đọc

Đảm bảo điện thoại có chức năng thông báo LED cho các tin nhắn chưa đọc và các cuộc gọi nhỡ, hầu hết các điện thoại đã bỏ qua chức năng này. Nếu có, nhưng không hoạt động, bạn có thể thử khởi động lại điện thoại của bạn, sau đó khôi phục lại các thiết lập của thiết bị, nhưng hãy nhớ sao lưu dữ liệu trước tiên. Nếu nó không hoạt động,bạn có thể thử ghé Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Tai nghe không hoạt động

Thử kết nối 1 cuộc gọi, và trong quá trình này, hãy tăng âm lượng. Nếu nó vẫn không hoạt động, bạn hãy thử đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Màn hình tự động nhảy hoặc nhấp nháy

Khôi phục lại các thiết lập của thiết bị, nhưng hãy nhớ sao lưu dữ liệu trước tiên. Nếu nó không hoạt động,bạn có thể thử ghé Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Các nút bấm không hoạt động

Đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Vị trí các khe cắm trên điện thoại ở đâu?

Tham khảo thông số kỹ thuật của sản phẩm

Mất quá lâu để sạc điện thoại

1) Chắc chắn là bạn đang sử dụng bộ sạc chính hãng, hãy thử với bộ sạc chính hãng khác để xem vấn đề có phải đến từ bộ sạc bạn đang sử dụng hay không

2) Kiểm tra cổng sạc của bạn để xem liệu nó bị kẹt bởi bụi bẩn hoặc các yếu tố bên ngoài khác không

3) Nếu không có vấn đề gì với bộ sạc hoặc cổng sạc, hãy thử ghé đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm.

Điện thoại báo "Pin quá tải" khi đang cắm sạc

Đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Cảm ứng hoạt động không hiệu quả

Kiểm tra xem màn hình có phải quá bẩn hay không hoặc thử gỡ bỏ miếng dán bảo vệ màn hình. Nếu nó vẫn không hiệu quả, hãy thử đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Cảm biến tiệm cận hoạt động sai

1) Kiểm tra xem có phải cảm biến tiệm cận có bị che bởi bụi bẩn hay không, lau sạch toàn bộ màn hình

2) Thử gỡ bỏ miếng dán bảo vệ màn hình

3) Nếu không phải do bụi bẩn hay miếng dán màn hình, thử đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Camera bị hư và ngưng hoạt động

Đến Carlcare địa phương để nhờ hỗ trợ trực tiếp

Camera chụp ảnh quá lâu

Có thể do chế độ tự động lấy nét làm chậm quá trình, bạn có thể thử sử dụng chế độ lấy nét tay

Làm thế nào để có thể mở rộng và tối ưu hóa tuổi thọ pin

1) Tránh sạc quá mức hoặc sử dụng điện thoại quá mức.

2) Tránh sử dụng điện thoại khi sạc.

3) Tránh sử dụng điện thoại ở nhiệt độ cao / quá thấp

4) Tránh luôn để điện thoại của bạn ở điều kiện điện áp thấp

5) Luôn sử dụng bộ sạc chính hãng.

Không thể chụp ảnh bằng Camera, cũng như là quay Video

khởi động lại hoặc khôi phục lại các thiết lập của thiết bị, nhưng hãy nhớ sao lưu dữ liệu trước tiên. Nếu nó không hoạt động,bạn có thể thử ghé Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Chế độ rãnh tay không hoạt động

Chắc chắn là chế độ rãnh tay hoat động tốt, tháo tai nghe và cắm lại lần nữa, và thử với 1 số tai nghe khác. Nếu chắc chắn rằng điện thoại của bạn có vấn đề, thử ghé Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Camera sau không thể chụp ảnh

Thử khôi phục lại các thiết lập của thiết bị, nhưng hãy nhớ sao lưu dữ liệu trước tiên. Nếu nó không hoạt động,bạn có thể thử ghé Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Làm thế nào để khôi phục lại dữ liệu đã mất trên thẻ SD

Vấn đề này không thể khôi phục được

Đèn Flash không hoạt động khi chụ ảnh hoặc dùng làm đèn pin

1) Đảm bảo là bạn đã bật đèn Flash để chụp ảnh

2) Đảm bảo là đèn flash không bị tác động bởi các ứng dụng khác, thử xóa cache hoặc khởi động lại điện thoại

3) Thử thiết lập khôi phục lại thiết bị, nhớ sao lưu những dữ liệu quan trọng

4) Nếu vẫn không mở được đèn Flash, hãy đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Tại sao tôi không thể mở nguồn điện thoại

1) Đảm bảo rằng điện thoai của bạn còn đủ pin để hoạt động, hãy thử sạc thêm

2) Kiểm tra xem cổng sạc có bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn hay không

3) Thử đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm

Tại sao điện thoại không thể sạc được

1) Chắc chắn là bạn đang sử dụng bộ sạc chính hãng, hãy thử với bộ sạc chính hãng khác để xem vấn đề có phải đến từ bộ sạc bạn đang sử dụng hay không

2) Vệ sinh cổng sạc pin

3) Thử ghé đến Carlcare địa phương để kiểm tra thêm.

Làm sao để sửa thiết bị. Tốn bao nhiêu và mất thời gian bao lâu

Vui lòng liên hệ hotline 18002003 của TTBH Carlcare để được hỗ trợ chính xác nhất theo từng trường hợp của bạn

Không thể tìm thấy hóa đơn mua hàng, làm sao tôi có thể biết máy còn được bảo hành hay không

TTBH sẽ có hệ thống kiểm tra IMEI để xem tình trạng bảo hành của bạn

Tôi cần tải gói nâng cấp phần mềm

Vui lòng liên hệ TTBH để được hỗ trợ. Chúng tôi không cung cấp gói phần mềm để người dùng tự nâng cấp nhằm tránh xảy ra lỗi

Làm sao để mua phụ kiện

Vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý bán lẻ của Infinix để đặt mua sản phẩm bạn cần

Nếu tôi cần đi bảo hành máy, sẽ phải mang theo những gì

Bạn chỉ cần mang theo thiết bị và hóa đơn mua hàng nếu có

Tôi vừa bị mất máy, có cách nào tìm lại không

Hiện tại phần mềm không hỗ trợ sẵn tính năng này. Tuy nhiên bạn có thể cài thêm ứng dụng bên thứ 3 để hỗ trợ tìm kiếm thiết bị khi bị mất

Liệu tôi có bị tráo thiết bị sau khi bảo hành không

Nếu không phải trường hợp đặc biệt và không báo trước cho khách hàng, thiết bị của bạn sẽ không bao giờ bị tráo

Tôi muốn biết thời gian làm việc của TTBH

Vui lòng xem trong mục Bảo hành để biết chi tiết

Địa chỉ và hotline của TTBH là gì

Vui lòng xem trong mục Bảo hành để biết chi tiết

Tôi muốn biết tình trạng bảo hành của máy, làm sao để kiểm tra

Vui lòng liên hệ TTBH để được hỗ trợ

Giá của smartphone/ phụ kiện

Vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý bán lẻ của Infinix để biết giá chính xác nhất

Trong hộp sản phẩm có gì

Hộp sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: cục sạc, cáp data, pin rời theo máy, hướng dẫn sử dụng và tai nghe. Để biết thông tin chi tiết theo từng model, vui lòng xem phần chi tiết sản phẩm trên website hoặc liên hệ đại lý bán lẻ

Phụ kiện/ linh kiện thay thế/ giá bảo hành sửa chữa quá cao

Vì tất cả phụ kiện và linh kiện đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy của hãng và được thông qua bộ phận kiểm định chất lượng, với tiêu chuẩn cao nhất. Để biết chính xác thông tin về giá linh kiện và sửa chữa, vui lòng liên hệ TTBH Carlcare trực tiếp

Tôi có thể tải Hướng dẫn sử dụng ở đâu

Bạn không cần phải tải Hướng dẫn sử dụng. Mặc định máy bán ra sẽ có HDSD đi kèm hoặc hướng dẫn điện tử ngay trong phần mềm máy

Model của tôi có hỗ trợ chống nước. Tôi có thể mang đi bơi để chụp hình không

Tính năng chống nước chỉ dùng cho trường hợp bất khả kháng. Hãng không nhận bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do vào nước

Model của tôi đang sử dụng loại kính cường lực nào

Vui lòng xem chi tiết tại phần thông số sản phẩm

Làm sao để trở thành đại lý của Infinix

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Infinix qua email service.vn@infinixmobility.com hoặc hotline kinh doanh

Liệu dùng 4G liên tục có hại cho cơ thể không

Hiện 4G trên thiết bị di động sử dụng sóng tần số cao, mức độ ảnh hưởng đến cơ thể người gần như là rất bé

Làm sao để phát hiện thiết bị giả hay thật

Bạn có thể lên website gc.carlcare.com và điền mã IMEI & VC của thiết bị. (#060# để kiểm tra số IMEI)