FAQ

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์มบริการส่วนบุคคลของ Infinix
คุณสามารถค้นหาการอัปเดตคู่มือผู้ใช้บริการเครือข่ายการรับประกันและคำถามที่พบบ่อยเพื่อแก้ไขปัญหา
เราใส่ใจและcare กับปัญหาของคุณ

  • ข้อมูลการโทร / ซิมการ์ด / รายชื่อผู้ติดต่อ
  • ข้อความ
  • เครือข่าย
  • โปรโมชั่น / รายการเรียกเก็บ
  • บลูทูธ
  • ซอฟต์แวร์
  • ฮาร์ดแวร์
  • บริการหลังการขาย
  • ฝ่ายขาย
  • อื่น ๆ

โทรศัพท์แสดง "ใส่ซิมการ์ด / ไม่พบซิมการ์ด / ไม่สามารถใช้ซิมการ์ด / ซิมการ์ดล้มเหลว / ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต"

1) กรุณาตรวจสอบว่าซิมการ์ดชำรุด หรือถูกยกเลิกหรือไม่

2) ซิมการ์ดอาจถูกใส่ในตำแหนน่งที่ไม่ถูกต้อง กรุณาลองใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้งและทดลองเปิดเครื่องใหม่

3) กรุณาตรวจสอบว่าโทรศัพท์ถูกผูกไว้กับผู้ให้บริการที่ระบุ (sim lock)ไว้หรือไม่ ถ้าใช่ให้ทำการเปลี่ยนซิมการ์ดที่ไม่ได้ผูกไว้

4) กรุณาตรวจสอบว่าหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์ถูกต้อง หากไม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare) ที่ใกล้ท่าน

5) ตรวจสอบว่าสัญญาณเครือข่ายที่ใช้ ดีหรือไม่ ถ้าไม่ลองสถานที่อื่น ๆ ที่มีสัญญาณที่ดีขึ้น

6) กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (carlcare) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบโดยพนักงานผู้ชำนาญการ

ไม่สามารถโทรออกหลังจากติดตั้ง Skype

1) กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซิม / Skype account ทั้งสองถูกต้อง

2) ตรวจสอบให้แน่ใจโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

3) ถอนการติดตั้ง Skype และติดตั้งอีกครั้งเมื่อโทรศัพท์มี acess กับเครือข่ายความเร็วสูง

4) หากยังพบปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถโทรออกหลังจากการเปิดใช้งานข้อมูล

1) ตรวจสอบบัญชีของซิมว่ามียอดพอ

2) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์อยู่ในโหมด 4G เท่านั้น: ถ้าเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนไปโหมดอื่น ๆ

3) ลองตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แนะนำให้สำรองข้อมูลก่อน

4) กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถเพิ่มรายชื่อใหม่ในสมุดโทรศัพท์ หรือดูในสมุดโทรศัพท์ได้

1) กรุณาตรวจสอบวิธีการบันทึกรายชื่อใหม่ดังต่อไปนี้: ติดต่อ (contact) - เมนู (Menu) - เพิ่มรายชื่อใหม่ (New Contact)

2) ทดลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์หรือรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงาน โดยแนะนำให้แบคอัพข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

3) กรณียังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ขั้นตอนการคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อ (cantacts)ไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

ทำการคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อไปยัง SIM card- ใส่ซิมการ์ดเข้าไปยังตัวเครื่องใหม่ จากนั้นทำการคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อจาก SIM card ไปยังตัวเครื่อง หรืออีกหนึ่งทางเลือก ท่านสามารถอัพโหลดรายชื่อไปยังแอพพริเคชั่น เช่น กูเกิลแอคเคาท์ เมื่อท่านทำการล็อกอินท์ (log-in) ผ่านตัวเครื่องใหม่ รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์ไม่แสดงการโทรล่าสุด

1) ทดลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์ใหม่

2)กรณียังคงพบปัญหาให้ทำการตั้งค่าโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้ทำการแบคอัพข้อมูลสำคัญก่อน

3) หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขย (Carlcare)

หน้าจอแสดงข้อความ "ระงับการโทร" เมื่อทำการโทรออก"

1) ตรวจสอบว่าอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการหรือไม่

2) ตรวจสอบยอดเงินของซิมว่ามีเพียงพอสำหรับการโทร

3) ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ถูกบล็อกจากเลขหมายปลายทาง

4) ตรวจสอบการตั้งค่าการโทรของซิมการ์ด

5) หากปัญหายังคงอยู่ให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้ทำการแบคอัพข้อมูลสำคัญก่อน

6) กรณียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

วิธีการเรียกคืนรายชื่อผู้ติดต่อที่หายไป

ท่านสามารถเรียกคืนรายชื่อผู้ติดต่อได้เฉพาะในกรณีที่ท่านได้ทำการแบคอัพไว้ในตัวเครื่อง หรือแบคอัพไว้ในแอพพลิเคชั่น เช่น กูเกิลแอคเคาท์

สิ้นสุดการโทรหรือถูกตัดสายโดยอัตโนมัติ

1) ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายที่พร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบว่าซิมการ์ดมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับการโทร

3) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ไม่ได้ถูกตั้งค่าการใช้งานบนเครื่องบินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่

4) หากปัญหายังคงอยู่ให้ทดลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์หรือทำการรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงาน โดยแนะนำให้ทำการสำรองไฟล์สำคัญ

5) กรณีปัญหายังคงอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถรับสายเรียกเข้า

1) ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบซิมการ์ดมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ

3) ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่ารายชื่อไว้ในบัญชี blacklist

4) ตรวจสอบว่าระบบโทรศัพท์เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่ เช็คจากการตั้งค่า Settings-About phone-System update.

5) กรณียังคงพบปัญหาอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อจะทำการบันทึกรายชื่อ โทรศัพท์แสดง "กระบวนการ android หยุด"

1) ให้ทำการรีเซ็ทการตั้งโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้สำรองไฟล์สำคัญไว้ก่อน

2) ทำการการอัพเดทระบบโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

3) กรณียังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

โทรศัพท์สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือสิ้นสุดการโทร

กรณีทำการตั้งค่า ดังนี้ การตั้งค่า (Setting) - โปรไฟล์เสียง (Audio Profile) - ทั่วไป (General)- ยกเลิกการสั่น (Cancel Vibrate)

กรณีไม่ได้ยินเสียงสนทนาจากสายเรียกเข้า โดยสามารถฟังได้ด้วยเปิด speaker เท่านั้น

ให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้สำรองไฟล์สำคัญก่อน หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อต้องการทำการบันทึกรายชื่อ โทรศัพท์แสดงข้อความว่าเป็นโหมดบนเครื่องบิน ไม่สามารถบันทึกเบอร์ที่ติดต่อได้

1) ให้ท่านทำการยกเลิกโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน และทดลองบันทึกรายชื่อใหม่อีกครั้ง

2) กรณียังไม่สามารถทำการบันทึกได้ให้ทดลองทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้สำรองไฟล์ข้อมูลสำคัญก่อน

3) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถได้ยินเสียงกัน

1) ทำการตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายที่พร้อมให้บริการ

2) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่มีเสียงริงโทนเมื่อมีสายเรียกเข้า

1) กรุณาตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าโทรศัพท์ไม่ได้ตั้งอยู่ในโหมดสั่น (vibrate) หรือเงียบ (silent)

2) ตรวจดูว่า volume ถูกเปิดใช้งานแบบปกติ

3) ตรวจดูสภาพของลำโพงให้แน่ใจว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

4) กรณีปัญหายังคงอยู่ ให้ทดลองทำการตั้งค่าจากโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้สำรองไฟล์ข้อมูลสำคัญก่อน

5) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

วิธีการตั้งค่าซิมการ์ด ที่ 2 สำหรับการใช้งานในการส่งข้อความ

ให้ท่านทำการตั้งค่าดังนี้ การตั้งค่า (setting) - การจัดการซิมการ์ด (SIM card Management) - เครือข่ายบริการข้อมูล (Data service network) - เลือกซิมการ์ดเพื่อตั้งค่าสำหรับการใช้งานส่งข้อความ

รายชื่อที่บันทึกไว้ในซิมการ์ดไม่สามารถแสดงรายการในโทรศัพท์

1) ให้ท่านทำการตั้งค่าดังนี้ ไปที่รายชื่อ (contact)-ตั้งค่า (setting) การติดต่อเพื่อแสดง (contact to show) และเลือกทั้งสองซิมการ์ดและโทรศัพท์

2) ทำการตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อและเลขหมายที่ท่านได้ทำการแบคอัพไว้ในแอพพริเคชั่นว่ารายชื่อและเลขหมายถูกต้องตรงกันกับในโฟนบุ๊ก (phonebook) หรือไม่

3) หากท่านยังคงพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

กรณีเลขหมายที่ถูกตั้งเป็น blacklist ยังคงสามารถโทรเข้าได้

กรณีที่คุณต้องการที่จะสกัดกั้นการโทรเข้าจากบางหมายเลข แนะนำให้ท่านทำการติดตั้งแอปพริเคชั่น เช่น call blacklist หรือ Call Blocker

เมื่อท่านต้องการเช็คหมายเลขโทรศัพท์จากคอนแท็ค แต่หน้าจอแสดงข้อความ "loading" แล้วจึงค่อยแสดงเลขหมาย

1) ท่านควรทำให้โทรศัพท์มีพื้นที่ว่างเพิ่มชึ้น เพื่อใช้สำหรับการบันทึกคอนแท็คและเลขหมาย โดยการลบแอปพลิเคชันหรือไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก

2) ทำการย้ายรายชื่อทั้งหมดจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์

3) ตรวจสอบและอัพเดทระบบโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

4) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อทำการเปิดเครื่อง หน้าจอแสดงข้อความ "โทรฉุกเฉิน"

1) ทำการตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาเครือข่ายพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ได้รับการผูกไว้กับผู้ให้บริการ (sim lock) ที่ระบุบนซิมการ์ด อื่น ๆ

3) หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อ Carlcare ที่อยู่ใกล้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น "รอสาย"

เข้าที่เมนู (menu) - โทร (Call) - ออฟชั่น (Option) หรือ 3 เส้นประ - เลือกการตั้งค่าโทร (call setting) - เสียงโทร (voice) - อื่น ๆ / การตั้งค่าเพิ่มเติม (additional setting) - สายเรียกซ้อน (call waiting)

ไม่สามารถที่จะรับสายจากหมายเลขเฉพาะ

ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะการป้องกันการโทรหรือ Blacklist : ไปที่ "ตั้งค่าการโทรทั่วไป" - ซิม 1 / ซิม 2 - จํากัดการโทรและเลือก "ยกเลิกทั้งหมด"

ฟังก์ชั่น "Blacklist" คืออะไร

กรณีที่คุณใช้งานฟังก์ชั่น Blacklist กับหมายเลขใด คุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้าจากหมายเลขดังกล่าว

ทำไมซิมการ์ด หรือรหัส PIN จึงถูกบล็อก

คุณอาจทำการป้อนรหัส PIN ที่ไม่ถูกต้องติดต่อกันสามครั้ง: ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับรหัส PUK ของซิมการ์ดเพื่อในการ ปลดล็อค SIM card

ทำไมฉันรับสายไม่ได้

1) ตรวจสอบท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบว่าคุณมีเงินคงเหลือเพียงพอ

3) กรณีที่ปัญหายังคงอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

โทรศัพท์จะได้รับข้อความเดียวกันซ้ำๆ

บางกรณีครือข่ายอาจผิดพลาดเพราะการใช้งานบ่อยครั้ง

1) รอสักครู่และตรวจสอบอีกครั้ง

2) ปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน บางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดจากผู้ให้บริการเครือข่าย

3) หากท่านยังคงพบปัญหาดังกล่าวกรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถส่งภาพ ( MMS)

1) กรุณาตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการ และฟังก์ชั่นการใช้งาน DATA เปิดใช้งานอยู่

2) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน SIM card ว่าเพียงพอสำหรับการใช้งาน

3) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของท่านได้เปิดใช้งาน MMSแล้ว

4) ตรวจสอบว่าเลขหมายปลายทางที่ท่านต้องการส่ง MMA ถูกต้อง

5) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถรับข้อความในขณะที่ยังคงส่งข้อความได้

1) กรุณาตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่ายว่าพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบพื้นที่ในกล่องรับข้อความว่ามีที่ว่างเพียงพอสำหรับข้อความใหม่

3) ตรวจสอบว่า terminal configuration ทำงานได้ดี

4) หากท่านยังคงพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถส่งข้อความ

1) กรุณาตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่ายว่าพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน SIM card

3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับถูกต้อง

4) กรณีที่ยังคงพบปัญหา ให้ทดลองทำการตั้งค่าจากโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้ back up ข้อมูลที่สำคัญก่อนก่อน

5) หากท่านยังคงพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต / วิธีการตั้งค่าเครือข่าย

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า SIM card ของท่านมียอดเงินเหลือเพียงพอ หรือมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากนั้นไปที่ การตั้งค่า (setting) - WALN - เลือกเครือข่าย (choose network) - การเชื่อมต่อ (connect) - ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง (สำหรับ WiFi) หรือไปที่ Settings - More-- เครือข่ายมือถือ - เลือกเครือข่าย - การเชื่อมต่อ (สำหรับข้อมูลมือถือ)

สัญญาณเครือข่ายอ่อนแอ / โทรศัพท์มือถือมักจะยังไม่ได้ส่งสัญญาณ

1) ไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่มีสัญญาณเครือข่ายที่ดีกว่า

2) รีบูตเครื่องโทรศัพท์หรือรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แนะนำให้สำรองไฟล์สำคัญก่อน

3) หากยังไม่มีสัญญาณ กรุณาติดต่อ Carlcare ที่อยู่ใกล้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการใช้โทรศัพท์ที่อินเดีย

ซื้อซิมการ์ดท้องถิ่นอินเดียและใส่ลงในโทรศัพท์. หรือปรึกษาผู้ให้บริการของคุณจะรู้วิธีการใช้งานซิมต่างประเทศ

ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย 3G

1) กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจทั้งโทรศัพท์และซิมการ์ด รองรับ 3G และตัวเครื่องโทรศัพท์ของท่านรองรับบริการเครือข่าย 3G

2) โหมดตั้งค่า 3G: ไปที่การตั้งค่าการใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายที่ต้องการเครือข่ายประเภทเลือก 3G

3) หากยังไม่สามารถใช้ 3G, กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

โทรศัพท์รองรับ 3G หรือไม่ ? ถ้าใช่แล้วฉันจะปิดการใช้งานนี้อย่างไร

1) สอบถามร้านโทรศัพท์หรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

2) เพื่อปิดการใช้งาน 3G ไปที่: การตั้งค่า - อื่น ๆ - เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ - ยกเลิก 3G

ฉันสามารถ จำกัดปริมาณการใช้งานดาต้า (DATA) ได้หรือไม่? มีขั้นตอนการทำอย่างไร

ท่านสามารถจำกัดปริมาณการใช้งานดาต้า (DATA) ได้โดยการ ไปที่: การตั้งค่า (setting) - การใช้ข้อมูล (Data useage) - เลือกเครือข่าย - ตั้งค่าขีดจำกัด ข้อมูลมือถือ

ฉันจะปิดการใช้งานดาต้า (Data) ได้อย่างไร?

ลากแถบการแจ้งเตือนที่หน้าจอลงมา - เลือกปิดการใช้งานข้อมูล

วิธีการตั้งค่าอีเมล์ และการตั้งค่าอีเมลล์ส่วนตัวของฉัน?

เปิดแอพพริเคชั่นอีเมลล์ของท่าน - ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของท่าน จากนั้นตัวเครื่องจะทำการตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ

ไม่สามารถเข้าใช้งานหน้าเวปไซด์ได้

1) กรุณาตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน Sim ของท่าน ว่ามีเพียงพอสำหรับการใช้งาน

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน หรือมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) และท่านกรอกแอดเดรส (adress) เวปไซด์ถูกต้อง

3) หากท่านยังคงพบปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi /การค้นหาเครือข่าย wifi / วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi

กรณีไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi)

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเร้าท์เตอร์ทำงานได้ตามปกติพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตเราสท์เตอร์

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานโทรศัพท์อยู่ในระยะใกล้เพียงพอที่จะเชื่อมต่อ สัญญาณ wifi ได้

3) ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

หากไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

1) ตรวจสอบการทำงานของซิมการ์ดปกติ สัญญาณซิมอยู่ในสภาพดี

2) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของซิมมียอดพอ

หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทดลองทำการตั้งค่าจากโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้สำรองข้อมูลสำคัญก่อน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถส่งอีเมล

1) แน่ใจว่าโทรศัพท์เข้าถึงเครือข่ายแรกที่ถูกต้อง

2) ตรวจสอบบัญชีอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง

3) ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ ควรสำรองไฟล์สำคัญก่อน

4) พยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป "

ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตช้า และไม่แสดงสัญญาณ 3G

1) กรุณาตรวจสอบว่าตัวเครื่องและซิมการ์ด รองรับ 3G

2) ตรวจสอบว่าพื้นที่การใช้งานมีบริการ 3G และลองทดสอบในพื้นที่อื่น ๆ ที่เครือข่ายมีสัญญาณที่ดี

3) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน Sim ว่ามีเพียงพอกับการใช้งาน

4) หากปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

การตั้งค่า APN ถูกลบ จะสามารถทำการตั้งค่าใหม่ได้อย่างไร

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านโดยตรง

หน้าแสดงแสดงข้อความเกิดความผิดพลาดเมื่อเปิด WiFi / ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi

1) กรุณาตรวจสอบความแรงของสัญญาณ wifi และความถูกต้องในการป้อนรหัสผ่าน

2) ทำการรีบูต (reboot) และตั้งค่าเริ่มต้น wifi เราท์เตอร์ใหม่ และทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง

3) ทำการรีบูท (reboot) ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่าน และทดลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

4) กรณียังคงไม่สามารถเชื่อต่อได้ ให้ทำการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้ทำการสำรองไฟล์สำคัญไว้ก่อน

5) หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์

1) กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่จะทำการดาวน์โหลด

3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้

4) หากยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

วิธีการดูที่อยู่ IP ของตัวเครื่อง

ท่านสามารถเข้าไปที่ การตั้งค่า (setting) - Wifi - คลิก Netwrok ที่คุณเลือก - ดูที่อยู่ IP

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะยังคงมีแพ็คเก็จดาด้า (DATA) เหลือเพียงพอ

1) กรุณาตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่าย

2) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก APN ที่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งจากเมนู setting - Mobile network

3) ตรวจสอบความถูกต้องของเวปไซด์แอทเดรส

4) ในกรณีที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อเซอร์วิสเซ็นเตอร์ (Carlcare) และผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

มีบางอย่างผิดปกติกับการใช้งานเครือข่ายหลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาการให้บริการของเครือข่าย กรุณาเช็กคุณภาพสัญญาณอีกครั้ง หากสัญญาณปกติแต่ยังไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ ขอให้ท่านทดลองทำการรีเซ็ทเครื่องแบบตั้งค่าโรงงาน โดยก่อนทำการรีเซ็ทแนะนำให้ท่านแบ็คอัพไฟล์และข้อมูลสำคัญไว้ก่อน หากยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

การใช้งานดาต้า (Data) และ wifi เปิดใช้งานเอง

ทำการรีเซ็ทเครื่องแบบตั้งค่าโรงงาน โดยแนะนำให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลไว้ก่อน กรณีที่ปัญหายังคงอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ทำไมสัญญาณเครือข่ายอ่อนแอ

1) สัญญาณเครือข่ายอาจจะอ่อนแอที่ตำแหน่งปัจจุบันของ คุณลองสถานที่อื่น ๆ ที่มีเครือข่ายที่ดี

2) ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้

3) ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติกับสัญญาณแล้ว ลองติดต่อ Carlcare ที่อยู่ใกล้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ค่าธรรมเนียมข้อมูลมือถือสูงเกินไป

ปรึกษาผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

ไม่สามารถใช้งานข้อมูลฟรี

ปรึกษาผู้ให้ servce ของคุณโดยตรง

ค่าธรรมเนียมข้อมูลมือถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบสุ่ม

1) ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบการเรียกเก็บเงินข้อมูลมือถือของคุณ

2) ปิดข้อมูลมือถือเมื่อไม่ใช้งาน

3) ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็น

วิธีการเปิดใช้งานข้อมูลฟรี

ปรึกษาผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

วิธีการบันทึกข้อมูลบนมือถือ

1) ล้างแคชเป็นประจำเพื่อป้องกันแอปพลิเคชันบริโภคข้อมูลของคุณโดยไม่จำเป็น

2) ดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นเช่น Play Store

3) ปิด ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์และแอปอื่น ๆ อัตโนมัติ

4) หลีกเลี่ยงภาพขนาดใหญ่และวิดีโอ ตั้งใช้ Wi-Fi เท่านั้น

5) ปิด data เมื่อเราไม่ได้ใช้

6) การใช้ GSM / 2G เมื่อไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเข้มข้น

7) การตั้งค่าการดาวน์โหลดคู่มือสำหรับภาพ / วิดีโอสำหรับแอปส่งข้อความต่างๆ.

ฉันจะเลิกจับคู่ / จับคู่บลูทูธ

1) เปิดบลูทูธ บนโทรศัพท์ทั้งสอง

2) ตรวจบลูทูธ ที่มองเห็นกับอุปกรณ์อื่น ๆ

3) serach บลูทูธ และเริ่มที่จะจับคู่และเชื่อมต่อ

เลิกจับคู่เพียงแค่ปิดบลูทูธ

ไม่สามารถรับไฟล์โดยบลูทูธ

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วและอยู่ใกล้กันพอ

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ยังคงมีพื้นที่มากพอสำหรับไฟล์

3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์รองรับรูปแบบของไฟล์

4) ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่เก็บสำรองไฟล์สำคัญก่อน

5) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

แสดงว่าบลูทูธจับคู่ แต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจ Bluetooths มีการจับคู่อย่างถูกต้อง:

1) เปิดทั้งบลูทูธ โทรศัพท์ทั้งสอง;

2) การตั้งค่าบลูทูธ ที่มองเห็นกับอุปกรณ์อื่น ๆ

3)Serach อุปกรณ์อื่น ๆ และเริ่มที่จะจับคู่และเชื่อมต่อ

4) หลังจากเชื่อมต่อเริ่มต้นการส่งไฟล์

ตรวจสอบให้แน่ใจสองโทรศัพท์อยู่ใกล้พอที่จะเชื่อมต่อ หากยังไม่ทำงานพยายามที่จะตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญก่อน.

หากปัญหายังคงไม่หายกรุณาติดต่อ Carlcare เพื่อตรวจสอบต่อไป.

มันไม่ได้ราบรื่นเมื่อใช้บลูทูธ เล่นเพลง / โทรศัพท์ผิดปกติ

1) ปิดบลูทูธ , ตรวจสอบว่าเพลง / โทรเล่นได้ตามปกติถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วลองรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่คารสำรองไฟล์สำคัญ มิฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากไฟล์เพลง สัญญาณ / เครือข่าย

2) ลองสถานที่อื่นๆ ที่มีการรบกวนน้อยเพื่อดูว่าปัญหาที่เกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม

3) ลองไปติดต่อ Carlcare ใกล้ท่านสำหรับการตรวจสอบต่อไป "

อุปกรณ์บลูทูธ การค้นหาน้อยหรือไม่สามารถพบได้

ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์บลูทูธ รอบ ๆ และสามารถค้นหา; ตรวจสอบว่ามีโทรศัพท์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์ serching บลูทูธ ในเวลาเดียวกันหากวิธีการดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถดาวน์โหลด / ติดตั้งแอป / อัปเดตใน Google Play เข้าไม่ได้กับโทรศัพท์; ไม่สามารถดาวน์โหลดเนื่องจากข้อผิดพลาด 921 หรือข้อผิดพลาดในการเรียก; ERROR 491; ไฟล์แพคเกจที่ไม่ถูกต้อง

1) ตรวจสอบว่าเครือข่ายการทำงานสภาพดี

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีพื้นที่มากพอสำหรับการดาวน์โหลด พยายามลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มี RAM เพียงพอสำหรับการดาวน์โหลด ให้ล้างแคชก่อนที่จะดาวน์B218:B224โหลด

4) ให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น PlayStore

5) พยายามที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ควรสำรองข้อมูลแล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

6) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

แอปพลิเคชันบังคับให้ปิดเมื่อทำงาน

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า app มีการดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอ เช่นดาวน์โหลดได้จาก Play Store

2) พยายามที่จะ re-ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคเมื่อโทรศัพท์อยู่ภายใต้เครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

3) ติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการปรับปรุงซอฟแวร์.

แอปพลิเคชันบังคับให้ปิดเมื่อทำงาน

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า app มีการดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอ เช่นดาวน์โหลดได้จาก Play Store

2) พยายามที่จะ re-ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคเมื่อโทรศัพท์อยู่ภายใต้เครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

3) ติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการปรับปรุงซอฟแวร์.

โทรศัพท์จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์

1) ปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมด

2) ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้จากโทรศัพท์เสมอ และปรับปรุงโปรแกรมรุ่นล่าสุด

3) ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ และแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี

4) การประยุกต์ใช้ถอนการติดตั้งหลังจากที่โทรศัพท์เริ่มต้นให้อาการดังกล่าว

5) พยายามที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ

6) หากยังมีปัญหา แนะนำให้ติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการดาวน์โหลด Flashshare, Facebook Messenger, Play สโตร์ Instagram App

โดยทั่วไปปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play สโตร์. และผู้ที่ติดต่อในศูนย์บริการ Carlcare แนะนำให้สำรองข้อมูลก่อน โทรศัพท์ยังสามารถกู้คืนโดยรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานหรือปรับปรุง

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ whatsapp. จะแสดง "ตั้งเวลาและวันที่ ที่ถูกต้อง"

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์อยู่ภายใต้เครือข่ายที่แข็งแกร่งและเสถียร

2) ถอนการติดตั้ง Whatsapp และติดตั้งใหม่เมื่อโทรศัพท์อยู่ในเครือข่ายที่ความเร็วสูง

3) ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญก่อน

4) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการเปิดใช้งานจีพีเอส

เปิดใช้งานที่อยู่ในแถบแจ้งเตือนหรือไปตั้งค่าสถานที่ตั้ง - เปิดใช้งานจีพีเอส

จีพีเอสที่ไม่ทำงาน

1) ตรวจสอบให้แน่ใจจีพีเอสเปิดอยู่

2) หากโทรศัพท์อยู่ในที่ร่ม, ลองใช้งานกลางแจ้ง

3) ลองสถานที่อื่น ๆ ที่มีเครือข่ายที่ดีกว่า รีบูตเครื่องโทรศัพท์เพื่อลองอีกครั้ง

4) ตั้งค่าจากโรงงาน แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญก่อน

5) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

กล้องปิดและไม่สามารถถ่ายภาพได้

1) ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่อย่าลืมสำรองไฟล์สำคัญไว้

2) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

3) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

เปิดไฟล์ไม่ได้

ให้แน่ใจว่ามีแอปพลิเคชันอ่านในโทรศัพท์และไฟล์รูปแบบที่ถูกต้อง

วิธีการเข้ารหัสไฟล์ / โฟลเดอร์

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเข้ารหัสใน Play Store เช่นเดียวกับการเข้ารหัสไฟล์ฟรี

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ติดตั้งหลังจากการตั้งค่าจากโรงงาน

โดยทั่วไปถ้าคุณได้รับการะตั้งค่าจากโรงงาน แอปพลิเคชันที่ติดตั้งจะถูกกู้คืนไป. ถ้าไม่ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play สโตร์

ฉันสามารถซื้อเกมได้ที่ไหน

ตรวจสอบและซื้อใน Play Store หรือตลาด Android อื่น ๆ . แต่ส่วนใหญ่ของแอปพลิเคชันฟรีในขณะนี้

ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจาก Android Market วิธีไหน

การตั้งค่า - Apps - เลือกอย่างที่จำเป็น - ถอนการติดตั้ง หรือกดยาว app และแล้วเอามันไปที่ไอคอนถังขยะที่ปรากฏในด้านบนของหน้าจอ

จะใช้แผนที่ GPS บนออฟไลน์โทรศัพท์ของฉัน อย่างไร

ดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์เมื่อคุณเข้าถึงเครือข่าย

ไม่สามารถดูวิดีโอโดยใช้ YouTube / ในโทรศัพท์

1) โทรศัพท์อยู่บนเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

 

2) ตรวจสอบให้แน่ใจวิดีโอถูกต้อง ลองวิดีโออื่น ๆ

3) ล้างแคชและพยายามที่จะเล่น vidoes อีกครั้ง

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบในกล่องอีเมลของ Google

1) แน่ใจว่าโทรศัพท์อยู่บนเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

 

2) ลบบัญชีผู้ใช้อีเมลและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมักจะหายไปหลังจากรีบูตโทรศัพท์

ตั้งค่าโรงงาน แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญ. หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ภาพ snapped มีสีที่ผิดปกติ

ไปที่กล้อง - การตั้งค่า - เรียกคืนค่าเริ่มต้น

วิธีการล็อคโทรศัพท์

ไปที่ Settings - การล็อกหน้าจอ - - การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านที่นำเข้าและเปิดใช้งาน

วิธีการย้ายแอปไปยังการ์ด SD

การตั้งค่า - Apps - เลือกแอปที่จำเป็นในการเคลื่อนย้าย - ย้ายไปยังการ์ด SD ถ้ามีตัวเลือกในการเคลื่อนย้ายไปยังการ์ด SD ไม่มีแล้วแอปไม่สามารถย้าย

บริการ Google Play หายไป

ดาวน์โหลดบริการ Google Play App อีกครั้งใน PlayStore หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google

หรือลองตั้งค่าจากโรงงาน แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญก่อน

โทรศัพท์ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

บางทีคุณกำลังติดตั้งอันที่ไม่เข้ากันกับรุ่นของคุณ ลองติดตั้ง แอปลิเคชั่นป้องกันไวรัส version อื่น

วิธีการปิดแอปพลิเคชันทำงานในพื้นหลัง

วิธีการที่แตกต่างกัน. รุ่นส่วนใหญ่ คุณสามารถกดปุ่มเมนูยาวๆ หรือปุ่มมัลติทาสก์เพื่อล้าง

วิธีถ่ายโอนไฟล์เช่นเพลงและภาพจากโทรศัพท์อการ์ด SD ของฉันไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูลแล้วคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์

โดยทั่วไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ เพราะมีอยู่ในโทรศัพท์แล้ว. ถ้ามันไม่ได้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ แล้วคุณลองพอร์ตอื่นๆ , สายโทรศัพท์ของระบบที่แตกต่างกัน. ถ้า ทั้งหมดไม่ทำงานแล้ว กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ทำไมรุ่นโทรศัพท์ของฉันดูเหมือนช้า เมื่อออกจากบางแอปพลิเคชัน

บางที app มีขนาดใหญ่เกินไปและหน่วยความจำของโทรศัพท์ไม่เพียงพอ: พยายามล้างแคชและทำความสะอาดหน่วยความจำของโทรศัพท์แล้วลองอีกครั้ง

วิธีการติดตั้งโปรแกรม PDF reader

ดาวน์โหลดใน Play Store

ฉันไม่สามารถถอนการติดตั้งปพลิเคชันบางอย่างบนมือถือของฉัน. ขั้นตอนการถอนการติดตั้งคืออะไร

แอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ไม่สามารถถอนการติดตั้ง แอปอื่นๆสามารถถอนการติดตั้งตามขั้นตอน :. การตั้งค่า - Apps - จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชั่น - ถอนการติดตั้งหรือคุณสามารถกดยาวๆที่ app และแล้วเอามันไปที่ไอคอนถังขยะที่ปรากฏในด้านบนของหน้าจอ

โทรศัพท์ไวยากรณ์ผิดเมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ติดตั้ง app นี้อีก version หรือพยายามที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญ และจากนั้นติดตั้งมันเมื่อโทรศัพท์อยู่ภายใต้เครือข่ายที่แข็งแรงและมีเสถียรภาพ

เมื่อ uploadding ภาพ โทรศัพท์บอกว่า "การควบคุมความเป็นส่วนตัว"

ตั้งโรงงาน แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญ

ภาพถ่ายโดยกล้อง ตาพร่า

1) ให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าการโฟกัสได้อย่างถูกต้อง

2) ตรวจสอบเลนส์กล้องเพื่อดูว่ามันสกปรกทำความสะอาด

3) ตรวจสอบภายในของกล้องเพื่อดูว่ามีไอ. เยี่ยมชม Carlcare ที่ใกล้ที่สุดที่จะทำความสะอาด. ใช้สำรองข้อมูลสำคัญก่อนที่จะไป

4) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบซอฟแวร์

โหลดเกมช้าเมื่อทำงานและบังคับให้ปิด

1) ตรวจสอบว่าแอปเกมเข้ากันได้กับโทรศัพท์ของคุณ

2) ให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดแอปเกมจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น PlayStore ของคุณ

3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีการเข้าถึงเครือข่ายความเร็วสูง

4) ดาวน์โหลดและติดตั้งรุ่นอื่น ๆ ของแอป

2go / Facebook ไม่สามารถโหลดภาพ

1) ตรวจสอบให้แน่ใจปพลิเคชันไม่ได้ห้ามในการโหลดภาพในการตั้งค่า

2) ตรวจสอบเครือข่ายที่ดีพอที่จะโหลดภาพ.

วิธีการ uninstall แอปพลิเคชัน

Built-in แอปพลิเคชันไม่สามารถถอนการติดตั้ง

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหม่ไม่สามารถแสดงได้ในเมนู

1) ค้นหาในการตั้งค่าการปพลิเคชันทั้งหมด: ถ้าไม่มีลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

2) ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญ

3) หากยังมีปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

แอปพลิเคชันหายไปหลังจากที่ถอด SD และไม่สามารถติดตั้งใหม่

1) ตรวจสอบว่าปพลิเคชันมีการดาวน์โหลดในการ์ด SD

2) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ยังคงมีพื้นที่มากพอสำหรับปพลิเคชันใหม่. พยายามที่จะปล่อยพื้นที่บางส่วนและดาวน์โหลดอีกครั้ง

วิธีการเรียกใช้แอพพลิเคในพื้นหลัง

ออกจากแอปได้โดยการกดปุ่มที่บ้านโดยตรง

App เริ่มต้นด้วยตัวเอง

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันจะถูกดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น PlayStore ของคุณ ลองถอนการติดตั้งแอปและติดตั้งใหม่อีกครั้ง

2) กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคไปยังการ์ด SD

คุณสามารถตั้งค่าการจัดเก็บ SD การ์ดเริ่มต้นของคุณไปที่ Settings - การจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำ - การเขียนดิสก์เริ่มต้น - การ์ด SD

เมื่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์แสดงให้เห็นว่า memery คือไม่พอ

เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำโทรศัพท์โดยการลบไฟล์ และแอปริเคชั่นที่ไม่จำเป็น หรือลองการตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่อย่าลืมสำรองไฟล์สำคัญก่อน หากยังไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุด

มีบางอย่างผิดปกติกับการสอบเทียบหน้าจอเป็น

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่อย่าลืมสำรองการตั้งค่าที่สำคัญ. หากปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุด

ฉันควรทำอย่างไรถ้าหากรายชื่อของฉันไม่แสดงใน whatsapp

1) ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของคุณได้ให้ Whatsapp เข้าถึงรายชื่อของคุณ

2) ตรวจสอบว่าคนที่คุณต้องการที่จะ Whatsapp ใช้ Whatsapp เกินไป.

ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF และมีความพยายามเปิด ไฟล์ PDF หลายไฟล์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีหน่วยความจำเพียงพอและทำงานหน่วยความจำมากเกินไป. ถ้าไม่แล้วคุณสามารถพยายามที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ. หากตั้งโรงงานไม่ได้ทำงานแล้วคุณสามารถลองไปเยี่ยมชม Carlcare ท้องถิ่นสำหรับ การตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์ไม่สามารถที่จะเปิดหลังจากการปรับปรุงระบบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีพลังมากพอที่จะมาในครั้งแรกที่พยายามที่จะเรียกเก็บเงิน. หากล้มเหลวแล้วกรุณาพยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์เปิด / ปิดด้วยตัวเอง

1) ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อระหว่างโทรศัพท์และแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี

2) การประยุกต์ใช้ถอนการติดตั้งหลังจากที่โทรศัพท์เริ่มต้นให้อาการดังกล่าว

3) พยายามที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ควรสำรองไฟล์สำคัญๆ

4) กรุณาติดต่อ Carlcare ที่อยู่ใกล้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ลืมรหัสผ่านล็อคหน้าจอ / รูปแบบ / เป็นรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์อะไร

คุณสามารถลองรีเซ็ต แต่นี้จะทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลโทรศัพท์: ปิดปุ่มกดโทรศัพท์อำนาจและลดระดับเสียงปุ่มในเวลาเดียวกันสำหรับบางวินาทีใช้ปุ่มปรับระดับเสียงให้เลือกปุ่มเพาเวอร์ชัดเจน eMMC กด

หรือคุณสามารถลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare เพื่อขอความช่วยเหลือโดยตรง

วิธีการที่จะได้รับ PIN

ถ้าเป็นรหัส PIN ของซิม สอบถามผู้ให้บริการของคุณ ถ้าเป็น PIN ล็อคโทรศัพท์คุณสามารถลอง 1234, 1122, 0000 ครั้งแรก ถ้ายังไม่ได้แนะนำให้คุณติดต่อ Carlcare ที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอความช่วยเหลือโดยตรง

โทรศัพท์แสดง "ไม่มีพื้นที่เพียงพอและพื้นที่ของข้อความต็ม" แม้ว่าโทรศัพท์และซิมยังคงมีพื้นที่

1) ลบไฟล์ที่และแอปที่ไม่จำเป็นออก

2) ตั้งการ์ด SD เป็นดิสก์เริ่มต้นเขียน

3) ติดตั้งโปรแกรมทำความสะอาดโทรศัพท์เช่น Ccleaner

หน่วยความจำภายในที่เกิดขึ้นจริงของโทรศัพท์จะไม่เหมือนกันกับสิ่งที่โฆษณากล่าวว่า

ระบบโทรศัพท์และการติดตั้งแอปจะใช้พื้นที่บางส่วนของหน่วยความจำภายใน

แบบอักษรของโทรศัพท์เป็นตัวใหญ่กระทันหันและไม่สามารถเรียกคืนหลังจากตั้งค่าจากโรงงานใหม่

รีเซ็ตตัวอักษรอีกครั้ง :. การตั้งค่า - จอแสดงผล - ขนาดตัวอักษรแล้วเลือกขนาดที่คุณต้องการ

วิธีการปรับปรุงระบบ Android ? ฉันสามารถอัพเกรดเป็น Android Lollipop ได้อย่างไร

เมื่อมี Android version ใหม่ คุณสามารถอัปเดตโดยการ Settings-About phone-System update

โทรศัพท์แฮงค์ตลอดเวลา

1) ลบไฟล์ หรือ แอปพลิเคชัน ที่ไม่จำเป็น และหมั่นแคชสม่ำเสมอ

2) หลีกเลี่ยงเกมวิดีโอใหญ่และใช้เวลานานอย่างต่อเนื่อง

3) ลองตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แต่แนะนำสำรองไฟล์สำคัญก่อน

4) อัพเดตโทรศัพท์ verion ระบบล่าสุด โดยตั้งค่าการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์

วิธีการ root

ไม่ควร root โทรศัพท์

ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หลังจาก root

แนะนำให้ไปหา Carlcare ที่ใกล้ท่าน สำหรับการตรวจสอบต่อไป. แต่โทรศัพท์จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หลังจาก root c]h;

วิธีการกู้คืนระบบโทรศัพท์

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญถ้ามันไม่ทำงานแล้วพยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์คอมพ์

พยายามที่จะรีบูตเครื่องโทรศัพท์ก่อน ถ้ามันไม่ได้ผลลองไป Carlcare ที่ใกล้ๆ สำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์เป็นโหมดเงียบโดยอัตโนมัติ

เรียกคืนการตั้งโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ. ถ้ามันไม่ได้ผลลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

รหัสเริ่มต้นของรูปแบบโทรศัพท์

1234, 1122 or 0000.

วิธีการตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อลงในบัญชีดำ

ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเช่น Blacklist การโทร

โทรศัพท์มักจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ อัพเกรด android เวอร์ชั่น หรือ โทรศัพท์ถูกล็อค

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่ควรสำรองไฟล์สำคัญก่อน ถ้ามันไม่ทำงาน ลองไป Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

Flashshare ไม่ทำงานหลังจากใส่การ์ด SD

เรียกคืนการตั้งโรงงาน แต่จำไว้เพื่อใช้สำรองข้อมูลครั้งแรกจัดรูปแบบการ์ด SD หรือลอง SD การ์ดอื่น ๆ

วิธีการตั้งวอลล์เปเปอร์ล็อคหน้าจอของ

คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปของบุคคลที่สามที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าล็อคหน้าจอเช่นหน้าจอล็อค (วอลล์เปเปอร์)

สีของพื้นหลังข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับสีของตัวอักษรซึ่งมีผลกระทบต่อการอ่าน

พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบที่มีสีแตกต่างกัน

โทรศัพท์ที่มีไวรัสและไม่สามารถแก้ไขได้โดยการกู้คืนการตั้งค่าโรงงานหรือการจัดรูปแบบการ์ด SD

พยายามที่จะดาวน์โหลดแอปบางป้องกันไวรัส; ถ้ามันไม่ทำงานแล้วคุณสามารถพยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์สลับและปิดตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

ไปที่ Settings - ปิดไฟตารางเวลาและเพื่อดูว่าคุณได้อยู่กับมันถ้าเป็นเช่นนั้นยกเลิกมิฉะนั้นพยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป ..

คำเตือนไอคอนแสดงให้เห็นในแถบแจ้งเตือน oftenly

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ. ถ้ามันไม่ได้ผลลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ฉันจะทำคลีนบูต / เรียกคืนการตั้งค่าโรงงานบนมือถือของฉันได้อย่างไร

การตั้งค่า - สำรองข้อมูลและรีเซ็ต - ตั้งค่าข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น - รีเซ็ตโทรศัพท์

วิธีค้นหาโมเดลหมายเลข / หมายเลข IMEI

1. ตรวจสอบป้ายกำกับ IMEI โดยตรง

2. ตรวจสอบโดยการใส่ * # 06 #;

3. ตรวจสอบในการตั้งค่า - เกี่ยวกับโทรศัพท์

ฉันจะเปลี่ยนหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์ได้อย่างไร

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถตรวจสอบได้โดยการใส่ * # 06 #

โทรศัพท์ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อโทร

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีพลังงานเพียงพอก่อนและคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันมากเกินไปในพื้นหลังขณะโทร

2) พยายามคืนค่าการตั้งค่าโรงงาน แต่อย่าลืมสำรองข้อมูลไฟล์สำคัญ

3) ไปที่ Carlcare ท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

วิธีการเพิ่มรอม

รอมไม่สามารถเพิ่ม

โทรศัพท์ไม่ได้เรียกเข้าหรือสั่นเมื่อมีข้อความใหม่ / โทร

1) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในโหมดเงียบ

2) ไปที่การตั้งค่าเสียงและการแจ้งเตือนทั่วไปเพื่อดูว่าคุณได้เปิดใช้งานการสั่นและเสียง

3) พยายามที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ

4) หากปัญหายังคงพยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถตั้งเวลาและวันที่

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แนะนำสำรองไฟล์สำคัญก่อน ถ้ามันไม่ได้ผลลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

วอลล์เปเปอร์ไม่แสดง

ดาวน์โหลดและใช้งานวอลล์เปเปอร์อื่น ๆ ถ้าทุกอย่างไม่ทำงานลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์กลับไปที่หน้าบ้านโดยอัตโนมัติ

ลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยตรง

หลังจากกระพริบโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่สามารถเข้าสู่โหมดโรงงาน

ลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยตรง

แบตเตอรี่ต่ำและพลังงานโทรศัพท์ปิดโดยอัตโนมัติ. จากนั้นก็จะไม่สามารถเปิดอีกครั้ง

พยายามที่จะอยู่กับมันอีกครั้งหลังจากที่ชาร์จ. หากยังไม่สามารถให้ลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยตรง

โทรศัพท์แฮงค์ทันทีและเสียงดัง

รีบูตเครื่อง ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แนะนำสำรองไฟล์สำคัญก่อน หากปัญหายังคงอยู่แนะนำให้ไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ทำไมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปยังโทรศัพท์ของฉัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีแบตเตอรี่เพียงพอและตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติกับแบตเตอรี่แล้ว แนะนำให้ไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ระบบปฏิบัติการอะไรทำรูปแบบการทำงานบน

อ้างถึงสเปคสินค้า

วิธีปรับความสว่างหน้าจอ

ไปที่ Settings - ระดับการแสดงความสว่าง

ฉันจะตรวจสอบ software version ของมือถือ อย่างไร

ไปที่ Settings - เกี่ยวกับโทรศัพท์

วิธีการดูสไลด์โชว์

ติดตั้งแอปเช่น Microsoft PowerPoint

วิธีการตั้งค่าตัวเลือกการล็อกหน้าจอ

ไปที่ Settings - รักษาความปลอดภัย - การล็อกหน้าจอ

วิธีการใส่ในโหมดประหยัดพลังงาน

ไปที่ Settings - แบตเตอรี่และจากนั้นเลือกโหมดประหยัดพลังงาน

วิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าสำหรับซิม 1 และซิม 2

ไปที่ Settings - เสียงและการแจ้งเตือน - ทั่วไป - เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์

ฉันจะดูมุมมองรายการปฏิทิน

เปิดแอปปฏิทินและการตรวจสอบ

ฉันจะส่งข้อมูลการติดต่อหรือผ่านทางข้อความ SMS Vcard

ไปที่ติดต่อ - เลือกหนึ่งที่คุณต้องการที่จะส่ง - หุ้น - SMS

วิธีการปิดเสียงแป้นกด

ไปที่ Settings - เสียงและการแจ้งเตือน - ทั่วไป - ปิดเสียงสัมผัสแป้นกด

โทรศัพท์พูดเสมอว่า "กระบวนการ. Com. Google. กระบวนการ. GApps" หายไป "Google. บริการ. กรอบ" และ "Google Play" บังคับหยุด

1) update ระบบโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

2) ตั้งโรงงานใหม่ ควรสำรองไฟล์สำคัญ ก่อน

3) หากยังไม่หายกรุณาไป Carlcare ที่ใกล้ท่านสำหรับการตรวจสอบต่อไป

screenshot ทำอย่างไร

โดยทั่วไปคุณสามารถกดปุ่มเพาเวอร์และปุ่ม volume ลงในเวลาเดียวกันเพื่อทำ screenshot หรือบางรุ่นมีตัวเลือก screenshot ในแถบแจ้งเตือน

หน้าจอไม่สามารถหมุนโดยอัตโนมัติ

1) ให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานหมุนอัตโนมัติครั้งแรก การตั้งไปที่ Settings - จอแสดงผล - ออโต้ - หมุนหน้าจอ

2) หากทำแล้ว แต่ยังไม่สามารถหมุนอัตโนมัติ

ลองตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญครั้งแรก.

หรือลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมได้โดยตรง

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอต

1) ตรวจสอบสัญญาณฮอตสปอตที่ถูกต้องและแข็งแรง

2) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ใกล้พอที่จะส่งสัญญาณ hotsopt

3) ให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

4) ลองปิดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปิดใช้งาน Hotspot

ตรวจสอบให้แน่ใจโทรศัพท์ที่มีการปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพา ไปที่ Settings - Tethering และ Hotspot แบบพกพา - ฮอตสปอต WiFi - ตั้งค่ารหัสผ่าน WiFi Hotspot ต้งค่า

โทรศัพท์แสดง "ใส่รหัสผ่านป้องกันความเป็นส่วนตัว"

โทรศัพท์แสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ได้เปิดใช้งานป้องกันการโจรกรรมก่อน และคุณสามารถใช้หมายเลขฉุกเฉิน เพื่อปลดล็อค: ใส่ซิมการ์ดหมายเลขฉุกเฉินของคุณแล้วจะได้รับข้อความที่มีรหัสบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถจำหมายเลขฉุกเฉินของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถลองไปเยี่ยมชม Carlcare ท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ

โหลดรายชื่อช้ามากจากซิมการ์ดบางครั้งก็จะใช้เวลาสองชั่วโมง. ส่วนใหญ่ไม่สามารถโหลดรายชื่อจากซิมการ์ด

1) ปรับโทรศัพท์เป็น version รุ่นล่าสุดก่อน

2) ตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แนะนำสำรองไฟล์สำคัญก่อน

3) ติดต่อ Carlcare ที่ใกล้คุณ สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถดาวน์โหลดรูปภาพหรือวิดีโอจาก social และแสดงนโยบาย "KitKat ห้ามไม่ให้มันว่า" เมื่อมีการลบสิ่งจากการ์ด SD

พยายามที่จะจัดรูปแบบการ์ด SD. ถ้ามันไม่ได้ผลลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare โดยตรง

ภาพ, เพลงและวิดีโอหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและหลังจากที่ในขณะที่พวกเขาจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

1) พยายามที่จะรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ

2) ลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถวิเปิดวีดีโอดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือโอนจาก Flash share; ไม่สามารถแสดงภาพทั้งหมดในโทรศัพท์และโทรศัพท์แจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถสร้างภาพขนาดย่อ"

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีพื้นที่เพียงพอและมีการเข้าถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

2) พยายามที่จะรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญ

3) ลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการเพิ่มและลบบัญชีใน Android

การเพิ่ม: ไปที่ Settings - บัญชี - เพิ่มบัญชีเพิ่มบัญชีเช่น Google / Facebook / แลกเปลี่ยน; ในการลบ: ไปที่การตั้งค่าบัญชีเลือกบัญชีที่คุณต้องการที่จะลบ - ตัวเลือก - ลบบัญชี"

ในสถานการณ์ไหน ต้อง ตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่

1) โทรศัพท์ไม่ตอบสนอง

2) โทรศัพท์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

3) โทรศัพท์ผิดปกติ

4) แบตเตอรี่มีปัญหา

5) แอปไม่ทำงาน

6) ลบแอปพลิเคชัน โดยไม่ได้ตั้งใจ

7) ลบข้อมูลและการตั้งค่า

8) ลบ account

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทาง USB

1) ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2) ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ - แบบไร้สายและเครือข่าย - More - Tethering และ Hotspot แบบพกพา - เลือกปล่อยสัญญาณผ่าน USB 3) หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโทรศัพท์ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

1) ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2) การจัดเก็บข้อมูล USB และเลือกแล้วดำเนินการต่อ

3) หลังจากติดตั้งโปรแกรม คุณสามารถใช้เป็นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่

วิธีการเลือกโหมดข้อมูล (Auto หรือ GSM หรือ WCDMA)

ไปที่การตั้งค่า - More - เครือข่ายเซลลูลาร์และโหมดเลือกตามความต้องการของคุณจาก GSM / WCDMA (โหมดอัตโนมัติ) / WCDMA เท่านั้น / GSM เท่านั้น

แบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว

1) ล้างแคชอย่างสม่ำเสมอ

2) ปิดไม่ได้ในการประยุกต์ใช้เช่น Wi-Fi, สถานที่ตั้งจอแสดงผลความสว่างสูง

3) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ชาร์จ

4) ใช้โหมดประหยัดพลังงานสำหรับช่วงเวลาการใช้งานปกติ

5) การใช้โทรศัพท์ในโหมด GSM ในขณะที่เดินทางหรือเมื่อไม่ได้ใช้บนอินเทอร์เน็ต

6) เกม / วอลล์เปเปอร์ / ซิงค์อัตโนมัติสูงกราฟิกในจดหมายสาเหตุการใช้พลังงานแบตเตอรี่สูง

Screen / ลำโพง / หูฟัง / กล้อง / เครื่องชาร์จ ฯลฯ ความผิดปกติหรือเสียหาย

ไป Carlcare ที่ใกล้ๆ สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยตรง

โทรศัพท์บอกว่า "กระแสเกินแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่" เมื่อชาร์จ

ไป Carlcare ที่ใกล้ๆ สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยตรง

โทรศัพท์บอกว่าเหลือแบตเตอรี่เพียง 8% หลังจากชาร์จเต็มโทรศัพท์

1) ให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ที่ชาร์จเดิมลองชาร์จเดิมอื่น ๆ เพื่อดูว่าปัญหามาจากการชาร์จของคุณ

2) ตรวจสอบพอร์ตการเรียกเก็บเงินของคุณเพื่อดูว่ามันจะได้รับการติดโดยสิ่งสกปรกหรือวัตถุประสงค์ต่างประเทศอื่น ๆ

3) ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติกับชาร์จหรือพอร์ตแล้วพยายามที่จะเยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์หน้าจอสีขาว / หน้าจอสีดำหลังจากที่ไหลลงไปในน้ำ

เยี่ยมชมท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไปทันที

โทรศัพท์ไม่สามารถออกจากโหมดหูฟัง

1) ลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์

2) ลองรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แนะนำสำรองไฟล์สำคัญก่อน

3) ลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไฟ LED ไม่ทำงานเมื่อมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ได้นำฟังก์ชั่นแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและสายส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ได้ยกเลิกฟังก์ชั่นนี้. ถ้ามันไม่ แต่ไม่ทำงานแล้วคุณสามารถพยายามที่จะรีบูตเครื่องโทรศัพท์ของคุณคืนการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อใช้สำรองข้อมูลครั้งแรก . ถ้ามันไม่ได้ทำงานแล้วคุณสามารถลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

หูฟังไม่ทำงาน

ลองกดโทรออกและในระหว่างขั้นตอนนี้เพิ่มปริมาณของคุณ. ถ้ามันไม่ทำงานคุณสามารถลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

หน้าจอกระโดดหรือกระพริบตาโดยอัตโนมัติ

คืนการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อใช้สำรองข้อมูลครั้งแรก. ถ้ามันไม่ได้ทำงานแล้วคุณสามารถลองไปเยี่ยมชมในท้องถิ่น Carlcare สำหรับการตรวจสอบต่อไป

ปุ่มไม่ทำงาน

ไป Carlcare ที่ใกล้คุณ สำหรับการตรวจสอบต่อไป

เป็นตำแหน่งช่องของโทรศัพท์ที่

อ้างถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้เวลานานในการ charge โทรศัพท์

1) แน่ใจว่าคุณกำลังใช้สายชาร์จ original หรือไม่

2) ตรวจสอบสายชาร์จของคุณเพื่อดูว่ามันจะสกปรกหรือเปล่า

3) ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติกับสายชาร์จหรือพอร์ต ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

โทรศัพท์บอกว่า "battery overcharge" ขณะชาร์จ

ไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

touchpad ทำงานไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าหน้าจอสัมผัสสกปรก หรือลองเอา screen protector ออก ถ้ามันไม่ทำงาน ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

เซ็นเซอร์ความใกล้ชิดผิดพลาด

1) ทำความสะอาดหน้าจอทั้งหมด

2) เอา screen protector ออก

3) ถ้ามันไม่หาย ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

กล้องเสียและหยุดทำงาน

ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

กล้องต้องใช้เวลานานในการถ่ายภาพ

บางทีโฟกัสอัตโนมัติทำงานล่าช้า ลอง manual โฟกัส

วิธีกาใช้แบตเตอรี่ ให้ยาวนาน

1) หลีกเลี่ยงการชาร์จมากเกินไป

2) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จ

3) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ที่อุณหภูมิสูงหรือ ต่ำเกินไป

4) หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพแบตเตอรี่ต่ำ

5) ควรจะใช้ที่สายชาร์จ original

ไม่สามารถจับภาพจากกล้องได้ ไม่สามารถทำวิดีโอได้

รีบูตโทรศัพท์หรือรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงาน แต่อย่าลืมสำรองข้อมูลไฟล์สำคัญ หากปัญหายังคงมีอยู่ให้ลองเยี่ยมชม Carlcare ในท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

แฮนด์ฟรีไม่ทำงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจมือฟรีเป็นสิ่งที่ดี. ถอดหูฟังออกแล้วเสียบอีกครั้งและลองหูฟังอื่น ๆ . ถ้ามันแน่ใจว่าปัญหาของโทรศัพท์ของคุณแล้ว ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

กล้องด้านหลังไม่สามารถถ่ายภาพ

ลองรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน แต่จำไว้เพื่อสำรองไฟล์สำคัญถ้ามันไม่ทำงาน ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

วิธีการกู้คืนข้อมูลที่หายไปของการ์ด SD

มันไม่สามารถกู้คืน

แฟลชไม่ทำงานเมื่อถ่ายภาพหรือใช้ไฟฉาย

1) ให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด flash เมื่อถ่ายภาพ

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิด flash ในพลิเคชันอื่น ๆ ลองล้างแคชหรือรีบูตเครื่องโทรศัพท์

3) ลองตั้งค่าจากโรงงานใหม่ ควรสำรองไฟล์สำคัญไว้ก่อน

4) หากยังคงไม่มีไฟฉาย ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ทำไมฉันไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ของฉัน

1) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์แบตเตอรี่พอ ลองชาร์จแบต

2) ตรวจสอบว่าชาร์จเจอร์ มีสิ่งสกปรก

3) ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ทำไมโทรศัพท์ชาร์จไม่ได้

1) คุณใช้ที่ชาร์จ original

2) ทำความสะอาดชาร์จพอร์ต

3) ลองไป Carlcare ที่ใกล้คุณสำหรับการตรวจสอบต่อไป

การซ่อมโทรศัพท์ ใช้เวลานานแค่ไหนและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

1) ลองปรึกษาศูนย์บริการ Carlcare ท้องถิ่นโดยตรงสำหรับรายละเอียด

ไม่สามารถหาใบเสร็จรับเงิน จะตรวจสอบว่าโทรศัพท์อยู่ในการรับประกันหรือไม่

ติดต่อศูนย์บริการ Carlcare เพื่อดูว่ายังคงอยู่ในรับประกันหรือไม่

ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่ออัพเกรดระบบ

ติดต่อศูนย์บริการ Carlcare ท้องถิ่นโดยตรงสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์เราไม่ได้นำเสนอแพคเกจซอฟต์แวร์

วิธีการซื้ออุปกรณ์

สอบถาม Carlcare ที่ใกล้ๆ หรือร้านค้า

ถ้าซ่อมโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการ Carlcare ทำอย่างไร

คุณนำโทรศัพท์ของคุณและใบเสร็จรับเงิน ไปที่ Carlcare ที่ใกล้ท่าน

ถ้าโทรศัพท์หาย จะกู้ข้อมูลกลับได้ไหม

ถ้าโทรศัพท์มีการติดตั้งแอพพลิเคการรักษาความปลอดภัยและเปิดใช้งานฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรมแล้ว คุณสามารถพยายามที่จะติดตามมันกลับใช้วิธีการป้องกันการโจรกรรม. ศูนย์บริการ Carlcare ไม่สามารถติดตามโทรศัพท์หายได้

โทรศัพท์ที่สามารถสลับแทนกัน

โดยทั่วไปโทรศัพท์ไม่สามารถสลับเปลี่ยนได้

ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการ Carlcare ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ / ครั้งการดำเนินงานของศูนย์บริการ Carlcare

อ้างถึงข้อมูลเวลาที่ทำงานในแอปพลิเค Carlcare ในโทรศัพท์ของคุณ

สิ่งที่เป็นอยู่และสายด่วนศูนย์บริการ Carlcare

อ้างถึงข้อมูลการติดต่อล่าสุดในแอปพลิเค Carlcare ในโทรศัพท์ของคุณ

ต้องการทราบว่าโทรศัพท์ได้รับการซ่อมแซม / วิธีการติดตามสถานะการซ่อมแซม

1) ตรวจสอบการรับประกัน

2) สอบถาม Carlcare ที่ใกล้ๆ

ราคาของโทรศัพท์ / อุปกรณ์เสริม

ไปสอบถามร้านมือถือที่ใกล้ๆ

สิ่งที่มาในกล่องโทรศัพท์

ในกล่องแพคเกจการขายมีชาร์จ สายเคเบิล data cable คู่มือ และหูฟัง. สำหรับรุ่นเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ติดต่อขัอมูลผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้ามือถือ

อุปกรณ์ / อะไหล่ราคาชิ้นส่วนของการซ่อมโทรศัพท์สูงเกินไป

อุปกรณ์และอะไหล่ เข้าจาก original ที่มีคุณภาพสูง. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Carlcare ที่ใกล้คุณ

ฉันสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ไหน

ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด คู่มือมีมาพร้อมในกล่องโทรศัพท์

โทรศัพท์สามารถกันน้ำได้ไหม

ไม่มีรุ่นกันน้ำได้

กระจกเป็นแบบ Corning Gorilla Glass หรือไม่

อ้างถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์

วิธีที่จะเป็นร้านค้าปลีก

ปรึกษาตัวแทนท้องถิ่นโดยตรง

โทรศัพท์มือถือ 4G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความถี่ 4G ประสิทธิภาพสูงมาก การส่งสัญญาณมีขนาดเล็กมาก ไม่ก่อให้เกิดรังสีในร่างกายมนุษย์

โทรศัพท์ปลอม สามารถสังเกตุจากอะไร

ติดต่อ carlcare.com และป้อน IMEI&VC คุณหรือลงทะเบียนกับ Carlcare app เพื่อตรวจสอบการกด * # 06 # เพื่อตรวจสอบ IMEI และ หมายเลข VC โดยถอดแบตเตอรี่