Polityka Prywatności INFINIX

Zaktualizowano: 1 czerwca 2021

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2021

INFINIX MOBILITY LIMITED i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie (podmioty stowarzyszone na całym świecie to spółki powiązane z INFINIX MOBILITY LIMITED wspólnym właścicielem lub kontrolą, zbiorczo nazywane „INFINIX”, „nami”, „nas”, „naszymi”) w pełni szanujemy Twoją prywatność i zrobimy wszystko co w naszej mocy aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Możemy gromadzić, wykorzystywać lub w inny sposób przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę lub w zgodzie z odpowiednimi przepisami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, w okresie korzystania przez Ciebie z Oprogramowania lub Usług INFINIX. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu pomóc Ci zrozumieć w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z produktów lub usług INFINIX, jakie są Twoje prawa odnośnie danych osobowych, które nam udostępniasz, oraz w jaki sposób chronimy te prawa. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich urządzeń, stron internetowych i aplikacji online INFINIX, które odnoszą się lub zamieszczają link do tej Polityki (zbiorczo nazywane „Usługami”), niezależnie czy korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, czy telewizora. Z uwagi na mnogość produktów i usług INFINIX, niniejsza Polityka może nie uwzględniać wszystkich przypadków gromadzenia i używania danych osobowych. Może być zatem uzupełniana przez politykę prywatności danego produktu lub usługi lub możemy informować Cię o gromadzeniu Twoich danych w inny sposób. Na przykład, w zależności od rodzaju produktów lub usług INFINIX z których korzystasz oraz kraju w jakim przebywasz, sposób gromadzenia i używania przez nas Twoich danych osobowych może być różny dla różnych produktów i usług. Dany produkt lub Usługa INFINIX może posiadać swą własną politykę prywatności, w której zawarte są dodatkowe informacje. Wszelkie kwestie nieporuszone w polityce prywatności konkretnego produktu lub usługi INFINIX podlegają postanowieniom niniejszej Polityki.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka nie dotyczy usług świadczonych przez inne strony trzecie. Strony trzecie mogą udostępniać Ci linki, treści, produkty lub usługi. Prosimy o przemyślaną decyzję odnośnie korzystania z nich. Zachęcamy do uważnej lektury polityki prywatności Stron Trzecich, z których usług korzystasz, przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych osobowych.

Zdecydowaliśmy się na użycie prostego języka, tak aby mieć pewność, że w pełni zrozumiesz niniejszą Politykę i dokonasz świadomych wyborów. Wyróżniliśmy kluczowe terminy za pomocą pogrubienia lub wielkich liter, aby zwrócić na nie Twoją uwagę. Przy pierwszym korzystaniu z naszych usług, powiadomimy Cię o głównych założeniach niniejszej Polityki za pomocą wyskakującego okienka.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką przed korzystaniem z naszych produktów lub usług, udostępnieniem nam Twoich danych osobowych lub pozwoleniem nam na ich gromadzenie. Pozwoli Ci to zrozumieć nasze praktyki dotyczące Twoich danych. Wracaj do niej często aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami. Jeśli dokonamy aktualizacji niniejszej Polityki, powiadomimy Cię o tym poprzez ogłoszenie w produkcie lub na stronie internetowej, tak abyś wiedział o wszelkich zmianach. Jeśli korzystasz z naszych Usług po wystosowaniu przez nas takiego ogłoszenia, oznacza to, że akceptujesz zaktualizowaną Politykę Prywatności. Możesz sprawdzić „Datę wejścia w życie” umieszczoną na górze Polityki Prywatności aby dowiedzieć się kiedy była ostatnio aktualizowana.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w następujący sposób:
privacy@transsion.com

Niniejsza Polityka prywatności pomoże Ci zrozumieć następujące treści:

 

I. W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

W INFINIX zdecydowanie uważamy, że fundamentalne prawa do prywatności nie powinny różnić się w zależności od miejsca Twojego zamieszkania gdziekolwiek na świecie. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o miejscu zamieszkania, dane logowania lub dotyczące jednej lub więcej cech charakterystycznych dotyczących wyglądu, fizjologii, genetyki lub stanu umysłowego takiej osoby, będą traktowane przez INFINIX jako „Dane osobowe”, bez względu na to gdzie taka osoba mieszka.

Gromadzimy jedynie takie informacje, które są konieczne dla określonych, konkretnych, jawnych i legalnych celów oraz upewniamy się, że informacje te nie są dalej przetwarzane w sposób sprzeczny z tymi celami. Korzystając z produktów lub usług INFINIX lub gdy prosimy Cię o udostępnienie danych osobowych, masz prawo zadecydować, czy nam je udostępnisz czy nie. Nie musisz udostępniać swoich danych osobowych INFINIX, choć w niektórych przypadkach decyzja o nieudostępnieniu ich wiąże się z niemożliwością dostarczenia ci powiązanych z nimi produktów i usług, kontaktowania się z Tobą lub rozwiązywania napotkanych przez Ciebie problemów. Będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe jedynie w celach opisanych w niniejszej Polityce. Poniżej przedstawiamy dane osobowe, które gromadzimy:

1. Dane osobowe, które gromadzimy

1.1 Dane, które przekazujesz nam bezpośrednio

Aby umożliwić Ci dostęp do pewnych funkcji naszych produktów i usług, poprosimy Cię o udostępnienie niezbędnych danych osobowych. Przykłady:

(1)Dane konta.Gdy dokonujesz rejestracji celem korzystania z produktów lub usług INFINIX, np. tworząc konto APP aby aktywnie uczestniczyć w forum naszej społeczności, konieczne będzie udostępnienie: Twojego numeru telefonu, imienia i nazwiska, pseudonimu, zdjęcia profilowego, daty urodzenia, narodowości, wieku, adresu e-mail, zdjęć, miasta zamieszkania oraz innych potrzebnych danych, w zależności od funkcji różnych produktów lub usług, w celu logowania się do danego systemu w dogodniejszy sposób, np. wykorzystując rozpoznawanie twarzy lub odcisk palca do szybkiego logowania się - w takim przypadku będzie konieczne udostępnienie danych dotyczących wizerunku lub danych biometrycznych;

(2)Dane do realizacji zamówienia. Gdy kupujesz nasze produkty lub usługi online lub offline, w celu upewnienia się, że możemy dostarczyć Ci je w sposób właściwy i terminowy, możemy poprosić Cię o udostępnienie takich informacji jak imię i nazwisko odbiorcy, dane konta, numer dowodu osobistego, numer telefonu, kod pocztowy, adres do wysyłki i do rozliczeń oraz dane karty płatniczej, w celu przetworzenia Twojego zamówienia;

(3)Dane do obsługi posprzedażnej. Jeśli chcesz, abyśmy świadczyli Ci usługi posprzedażne lub wsparcie klienta, np. w celu pomocy w rozwiązaniu problemu jaki wystąpił podczas korzystania z naszych produktów lub usług, może być konieczne udostępnienie nam danych takich jak: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o urządzeniu, adres do wysyłki i rozliczeń, opis problemu. Informacje te będziesz mógł udostępnić podczas wypełniania karty gwarancyjnej / elektronicznej karty gwarancyjnej lub wysyłając informację zwrotną dotyczącą problemu;

(4)Inne dane, które nam przekazujesz. Dla przykładu, gdy bierzesz udział w naszych akcjach promocyjnych, takich jak loterie, quizy z nagrodami lub badania próbek, konieczne może być udostępnienie Twojego pseudonimu, zdjęcia profilowego, imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych potrzebnych danych, w zależności od przypadku.

1.2 Dane, które pozyskujemy w trakcie Twojego korzystania z naszych produktów lub usług

Dane osobowe gromadzone przez INFINIX zależą od sposobu w jaki korzystasz z INFINIX. W trakcie korzystania z produktów lub usług INFINIX, w celu dostarczenia Ci produktów lub usług, będziemy gromadzić niezbędne dane, za Twoją autoryzacją lub zgodą, w tym:

(1)Informacje dotyczące urządzenia lub SIM.Jako że pewne usługi dotyczą tylko konkretnego rodzaju urządzeń, w procesie aktywacji umowy i korzystania z urządzenia, możemy gromadzić dane związane z tym urządzeniem w procesie aktywacji takiej usługi lub korzystania z takiego urządzenia, np. nazwa urządzenia, model urządzenia, numer IMEI (międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia), numer GAID (numer identyfikacyjny reklamy Google), numer IMSI (międzynarodowy nr identyfikacyjny subskrybenta telefonu), adres IP (adres protokołu internetowego), adres Mac (adres kontroli dostępu do mediów), SN (numer seryjny produktu), wersja i rodzaj HiOS, itelOS i XOS (zbiorczo nazywane „TRANSSION OS”), wersja ROM (Pamięć tylko do odczytu), wersja Android, Android ID, Space ID, język systemu, ustawienia sieci komórkowej dla kraju lub regionu, szerokość i długość geograficzna telefonu, informacje o producencie urządzenia i nazwa modelu, podstawowa konfiguracja i status sprzętu, operator sieci i rodzaj łączności z siecią, dane karty identyfikacyjnej urządzenia lub użytkownika (Moduł identyfikacji subskrybenta).

(2)Dane dziennika. Podczas korzystania z naszych produktów lub usług, możemy gromadzić pewne dane i przechowywać je w plikach dziennika, np.: godzina skorzystania z usługi, częstotliwość korzystania, czas korzystania, historia tymczasowych wiadomości, standardowe dzienniki systemu, informacje o wydarzeniach (błędy, usterki, restarty, aktualizacje), zużycie danych i inne dane dziennika generowane przez korzystanie z usług.

(3)Informacje o lokalizacji (dotyczy tylko niektórych usług).Jeśli chcesz skorzystać z usług opartych na lokalizacji, np. z oprogramowania nawigującego, prognozy pogody w danej lokalizacji, uzyskanie informacji o lokalizacji telefonu, udostępnienia swojej lokalizacji innym. Możemy, za Twoją zgodą, gromadzić i przetwarzać przybliżone lub dokładne dane dotyczące obecnej lokalizacji sprzętu, którego używasz, takie jak identyfikator regionu, kod lokalizacji, kod śledzenia obszaru, kod obszaru rutera, kod operatora w danym kraju (MCC), kod sieci komórkowej (MNC), częstotliwość, informacje o szerokości i długości geograficznej, ustawienia strefy czasowej, kod kraju lub regionu, nazwa miasta i ustawienia języka. Niewątpliwie, o ile nie wyrazisz na to zgody lub jest to wymogiem prawa danego kraju lub regionu, nie będziemy dalej gromadzić informacji o Twojej lokalizacji w celu określenia miejsca, w którym przebywasz. Możesz ograniczyć dostęp do danych lokalizacji dla każdej aplikacji i w każdym momencie, bezpośrednio z Twojego urządzenia mobilnego, wchodząc w „Ustawienia” > „Lokalizacja” (ścieżka może się różnić w zależności od wersji).

(4)Dane plików cookie.Nasze strony internetowe, aplikacje interaktywne, produkty INFINIX oraz reklamy mogą korzystać z technologii typu Cookies, znaczników pikselowych i sygnalizatorów WWW w celu gromadzenia i przechowywania istotnych informacji o Tobie.

(5)Dane dotyczące Twojego korzystania z Aplikacji. Gdy korzystasz z aplikacji, możemy gromadzić informacje związane z Twoim korzystaniem a nich, np. podstawowe dane aplikacji (lista aplikacji, nr ID aplikacji), dane SDK (zestaw oprogramowania), ustawienia aktualizacji systemu, ustawienia aplikacji (np. ustawienia dla regionu, ustawienia języka, ustawienia strefy czasowej, czcionki), godzina otwarcia i zamknięcia aplikacji, zapis statusu aplikacji (np. pobranie, instalacja, aktualizacja, usunięcie).

(6)Dane o zdrowiu.Gdy używasz produktów związanych ze sportem, takich jak usługi zdrowotne i sportowe, możemy gromadzić dane dotyczące stanu twoje zdrowia, w tym schorzeń fizycznych lub umysłowych, takie jak: płeć, wzrost, waga, data urodzenia, bicie serca, puls i ilość przemierzanych kroków.

(7)Dane głosowe. Gdy korzystasz z poleceń głosowych aby sterować pewnymi usługami, możemy przechowywać nagrany przez Ciebie głos na naszych serwerach. Jeśli współpracujemy z dostawcą zewnętrznym, który świadczy dla nas usługi zamiany mowy na tekst, tacy zewnętrzni usługodawcy mogą otrzymać i przechowywać pewne polecenia głosowe.

(8)Informacje od Stron Trzecich. Możemy gromadzić i wykorzystywać dane przypisane Ci przez usługodawców zewnętrznych i partnerów biznesowych, np. Twój identyfikator reklamowy przypisany przez stronę trzecią.

(9)Inne dane osobowe. Dla różnych rodzajów produktów lub usług mogą być pozyskiwane różne rodzaje danych osobowych. W przypadku danych osobowych, o których nie wspomina niniejsza Polityka, dany produkt lub usługa poinformuje Cię o możliwości gromadzenia danych osobowych w swojej polityce prywatności lub poprzez powiadomienie lub też w inny sposób. Przed ich gromadzeniem zostaniesz poproszony o zgodę na nie.

1.3 Dane pozyskiwane z innych źródeł

Tam, gdzie jest to zgodne z prawem, możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe od innych osób, podmiotów gospodarczych, kanałów publicznych lub innych stron trzecich działających na Twoje zlecenie, od naszych partnerów współpracujących z nami przy dostarczaniu naszych produktów i usług oraz asystujących nam w zapewnianiu ochrony danych i zapobieganiu oszustwom, oraz z innych legalnych źródeł. Przykłady:

(1) gdy korzystasz z usług sieci społecznościowych innych firm lub fabrycznie zainstalowanych aplikacji stron trzecich, możemy pozyskać Twoje dane osobowe również od tych usług lub aplikacji;

(2) możemy gromadzić i wykorzystywać dane przypisane Ci przez usługodawców zewnętrznych i partnerów biznesowych, np. Twój identyfikator reklamowy przypisany przez stronę trzecią;

(3) w przypadku pewnych usług obejmujących transakcje finansowe na Twoim koncie, za Twoją zgodą możemy weryfikować dostarczane przez Ciebie dane, takie jak numer telefonu, poprzez uprawnione do tego osoby trzecie, dla celów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom;

(4) gdy zlecasz innym stronom trzecim udostępnienie danych INFINIX, np. gdy zlecasz operatorowi sieci komórkowej udostępnienie nam danych Twojego konta w celu aktywacji konta;

(5) informacje o Tobie dostarczone przez innych, np. gdy inne strony trzecie kupują dla Ciebie produkt poprzez nasz serwis i w tym celu udostępnią nam Twój adres do wysyłki.

Poinformujemy Cię o tym w momencie gromadzenia powyższych danych oraz uzyskamy od Ciebie zgodę na ich gromadzenie. INFINIX może korzystać również z innych metod gromadzenia innych informacji o Tobie, Twoim urządzeniu lub sposobie korzystania przez Ciebie z usług, o których Cię poinformujemy w momencie ich gromadzenia i na które uzyskamy od Ciebie zgodę.

Dla celów badawczych, możemy korzystać ze zbiorów danych zawierających różne rodzaje informacji, które mogą być związane z identyfikowalną osobą. Pozyskując takie zbiory danych, będziemy je gromadzić zgodnie z obowiązującym prawem (w tym z prawem jurysdykcji regionu, z którego te dane pochodzą). Nie próbujemy i nie będziemy próbować zidentyfikować poszczególnych osób na podstawie takich zbiorów danych, podczas korzystania z nich dla celów badań i rozwoju.

1.4 Gromadzenie i wykorzystywanie danych nieosobowych

Możemy gromadzić również innego rodzaju informacje, które nie mają pośredniego ani bezpośredniego związku z poszczególnymi osobami. Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, takie dane mogą nie być definiowane jako dane osobowe. Poniżej podajemy przykłady tego rodzaju danych. Zauważ, że takie informacje, nie mające charakteru osobistego, nie mogą zostać użyte do zidentyfikowania żadnej osoby. Celem gromadzenia takich danych jest zrozumienie sposobu w jaki używane są nasze produkty i usługi w celu ciągłej poprawy naszych usług, tak aby coraz bardziej odpowiadały potrzebom użytkownika. Jako że ten rodzaj informacji nie jest danymi osobowymi, to od nas zależy w jaki sposób będziemy gromadzili, wykorzystywali, udostępniali i przekazywali takie dane nieosobowe. Jedynie gdy takie nieosobowe dane są wykorzystywane w połączeniu z innymi danymi w celu zidentyfikowania konkretnej osoby, lub gdy są wykorzystywane w połączeniu z danymi osobowymi, dane te będą uważane za dane osobowe. W takim przypadku, zanonimizujemy i pozbawimy taki rodzaj danych elementów umożliwiających identyfikację, chyba że udzielisz zgodę na ich wykorzystywanie lub gdy w inny sposób jest to zgodne z prawem.

(1) Dane statystyczne sprzedaży urządzeń i usług oraz różne dane podsumowań statystycznych, takie jak rozmiar ekranu, wersja urządzenia, czas rejestracji, informacje o wersji.

(2) Dane statystyczne generowane w momencie instalacji, użytkowania, deinstalacji konkretnej usługi i/lub związanych z nią aplikacji, takie jak nieidentyfikowalne informacje związane z urządzeniem, odwiedziny na stronie, pobrania, zdarzenia przy codziennym użytkowaniu, zdarzenia związane z dostępem do strony, zdarzenia związane z czasem dostępu do strony i zdarzenia związane z sesją; korzystanie z nazwy aplikacji APK, wersja aplikacji, korzystanie z aplikacji, czas otwarcia, dane o usterkach, zużycie danych przez aplikację.

(3) Żądania i wykonywanie poleceń serwera, takich jak dane ID Poleceń, numer wersji OS, numer wersji oprogramowania, numer wersji polecenia.

(4) Dane monitorowania sieci, takie jak czas żądania, numer żądania lub błąd żądania;

(5) Gdy użytkownik korzysta ze skrzynki powiadomień w celu otrzymywania powiadomień: wersja OS, ID zadania, wersja polecenia, nazwa pakietu powiadomień, rodzaj powiadomień, status powiadomień;

(6) Dane programu uruchamiającego telefon, takie jak ID aplikacji, nazwa aplikacji, nazwa APK, wersja aplikacji, parametry wyszukiwarki UA, rodzaj urządzenia, rodzaj połączenia sieciowego.

(7) Gromadzenie danych aplikacji, takich jak zdarzenia uruchamiania aplikacji, zdarzenia usterek aplikacji (np. dane dziennika generowane automatycznie po wystąpieniu usterki w aplikacji), zdarzenia instalacji aplikacji, zdarzenia deinstalacji aplikacji, informacje o zużyciu baterii, ustawienie jasności.

Należy podkreślić i ponownie stwierdzić, że z uwagi na dużą liczbę naszych produktów i usług, wyszczególnione tutaj treści i sytuacje, w których INFINIX gromadzi dane osobowe, nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji operacyjnych. Wszelki przypadek nieopisany w niniejszej Polityce zostanie uzupełniony przez doprecyzowanie w polityce prywatności konkretnego produktu lub usługi, lub poprzez powiadomienie lub w inny sposób, w momencie gromadzenia danych w danej sytuacji operacyjnej.

2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe

Gdy musimy wypełnić swoje zobowiązania wobec Ciebie wynikające z Warunków korzystania i/lub umowy o świadczenie usług lub gdy uważamy, że jest to konieczne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, po dokonaniu przez nas oceny i za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów opisanych w niniejszej Polityce. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów zgodności i wykonania obowiązujących przepisów prawa. Wykorzystując Twoje dane osobowe będziemy ściśle przestrzegać postanowień niniejszej Polityki oraz ich aktualizacji.

2.1 Aby dostarczać Ci usługi rejestracyjne oraz usługi zarządzania kontem.Będziemy wykorzystywać podstawowe dane podane przez Ciebie przy rejestracji aby dostarczyć Ci odpowiednie usługi rejestracyjne oraz dalsze usługi zarządzania kontem.

2.2 Aby oferować wsparcie klienta i powiązane z nim usługi dotyczące kupna oraz czynności wykonywanych przez Ciebie po zakupie.Na przykład, może zajść potrzeba dostarczenia przez Ciebie niezbędnych danych gdy oferujemy Ci usługi dostawy, usługi gwarancyjne, wsparcie techniczne, szybkie rozpoznanie i naprawę zaistniałych problemów poprzez raport błędów lub informacje zwrotną.

2.3 Dostarczanie Ci usług informacyjnych związanych z Twoimi potrzebami lub zainteresowaniami. Na przykład, my lub strony trzeci może wykorzystywać informacje o Twojej lokalizacji aby dostarczać Ci prognozę pogody, nawigację w terenie lub inne usługi powiązane z lokalizacją; możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, analizować Twoje zwyczaje jako użytkownika i preferencje zachowań i dostarczać Ci na ich podstawie powiadomienia lub treści, za Twoją zgodą.

2.4 Aby móc dalej dostarczać Ci coraz lepsze produkty i usługi,możemy zaprosić Cię do uczestnictwa w polepszaniu naszych produktów i w programach lub działaniach interaktywnych dotyczących jakości obsługi. Jeśli dołączysz do takich programów lub działań, możemy gromadzić Twoje niezbędne dane osobowe, takie jak numery telefonów (używane głównie do celów badań i weryfikacji), informacje o urządzeniu, informacje o zachowaniu podczas użytkowania, dane lokalizacji oraz dane dziennika do analiz statystycznych, po to aby stale polepszać i optymalizować produkty oraz oferować lepszą jakość użytkowania.

2.5 Aby przeprowadzać istotne działania związane z promocją handlową.Jeśli weźmiesz udział w loterii, konkursie lub podobnej promocji, możemy wykorzystywać dane jakie nam udostępnisz aby zarządzać danym programem. Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać pewnego rodzaju materiałów promocyjnych, możesz z niego zrezygnować w sposób opisany w przesłanej wiadomości (np. klikając w link rezygnacji z subskrypcji na dole wiadomości), chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Więcej informacji dostępne w części „Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych” poniżej.

2.6 Aby dostarczać usługi oparte na lokalizacji.Jeśli korzystasz z usług TRANSSION OS, możemy również wykorzystywać dane lokalizacji do dostarczania Ci usług i prawidłowych danych o tej lokalizacji dla jak najlepszej jakości użytkowania, na przykład informacji pogodowych, drogi dojścia do danej lokalizacji (jako część platformy Android). Możesz w każdym momencie wyłączyć usługi lokalizacji w opcji „Dane lokalizacji” w „Ustawieniach” lub wyłączyć korzystanie z usług lokalizacji w danej aplikacji.

2.7 Aby korzystać z funkcji bezpieczeństwa i utrzymywania systemu w aplikacji Bezpieczeństwo,na przykład: skan bezpieczeństwa, oszczędzanie baterii, lista blokowanych numerów i oczyszczanie pamięci.

2.8 Aby dostarczać usługi powiadomień i wyskakujących okien dla celów oceny skuteczności reklam i przesyłania powiadomień przez Usługę TRANSSION OS dotyczących aktualizacji oprogramowania lub zapowiedzi nowego produktu,w tym informacje o sprzedaży i promocjach, będziemy gromadzić dane dotyczące aplikacji (na przykład, ID wersji aplikacji, nazwa APK) oraz dane dotyczące urządzenia (na przykład model, marka). Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe aby wysyłać Ci wiadomości z ofertą lub reklamą naszych produktów i usług i/lub wybranych produktów i usług stron trzecich. Dzieje się tak tylko za Twoją zgodą, tam gdzie jest ona wymagana przepisami prawa. Możesz w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas oraz od stron trzecich treści marketingowych zmieniając swoje preferencje w opcji „Aplikacje i powiadomienia” w „Ustawieniach” lub zarządzając swoimi preferencjami poprzez aplikacje/strony internetowe stron trzecich, które korzystają z powiadomień INFINIX. Więcej informacji dostępne w części „Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych” poniżej.

2.9 Aby dostarczać spersonalizowane usługi i treści, w tym reklamy. Dla skuteczniejszej ochrony Twojej prywatności, korzystamy raczej z Twojego unikalnego identyfikatora niż z imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innych danych, za pomocą których możesz zostać bezpośrednio zidentyfikowany, aby dostarczyć Ci spersonalizowane produkty, usługi, reklamy i inne działania. Możemy tworzyć profile poprzez analizę wyżej wspomnianych danych i tworzenie segmentów (umieszczając Twoje dane osobowe w jednym lub więcej segmentach). Ukierunkowywanie reklam będzie przeprowadzane za Twoją zgodą jedynie w zakresie wymaganym przez prawo.
Możemy łączyć wyżej wspomniane dane z innymi informacjami (w tym z danymi pozyskanymi przez różne usługi lub urządzenia, takie jak komputery, telefony komórkowe i inne połączone urządzenia) aby dostarczać i polepszać nasze produkty, usługi, treści i reklamy. Masz prawo do rezygnacji z otrzymywania spersonalizowanych reklam i do sprzeciwu wobec profilowania użytkownika w każdym momencie, włącznie z analizą identyfikacyjną do celów marketingu bezpośredniego i automatyzacji podejmowania decyzji. Aby skorzystać z tych praw, możesz w każdym momencie skorzystać z opcji rezygnacji dostępnej w danym oprogramowaniu i produkcie.

II. W jaki sposób wykorzystujemy pliki Cookie i podobne technologie

1. Co to są pliki Cookie i podobne technologie

Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez nas na Twoim urządzeniu mobilnym w celu zapewnienia sprawnego działania danego oprogramowania oraz Twojego wygodnego do niego dostępu. Cookies zwykle zawierają identyfikatory, nazwy stron internetowych oraz liczby i znaki. Nasze strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, adres e-mail oraz inne usługi informacyjne mogą korzystać z Cookies i innych podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe i sygnalizatory WWW. Zwykle traktujemy dane gromadzone w plikach Cookie i przez podobne technologie jako dane nieosobowe, ponieważ nie zawierają żadnej informacji, która mogłaby pozwolić na identyfikację Twojej osoby. Niemniej, w zakresie, w jakim adresy Protokołu Internetowego (IP) lub podobne identyfikatory są uważane za dane osobowe przez prawo danego kraju, będziemy także przestrzegać praw takich krajów.

2. Dlaczego wykorzystujemy pliki Cookie i podobne technologie

My oraz nasi partnerzy korzystamy z Cookies lub podobnych technologii śledzących aby lepiej zrozumieć użytkowanie oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu mobilnym, aby dowiedzieć się jak często używasz aplikacji, jakie zdarzenia mają miejsce podczas korzystania z niej, łączne użycie, dane wydajności oraz skąd aplikacja została pobrana; my oraz nasi partnerzy korzystamy z Cookies lub podobnych technologii w celu analizy trendów, zarządzania stroną, śledzenia zachowania użytkownika na stronie oraz gromadzenia danych geograficznych dotyczących całej naszej bazy użytkowników. Na przykład: możemy współpracować ze stronami trzecimi aby wyświetlać reklamy na naszych stronach internetowych lub aby zarządzać naszymi reklamami na innych stronach. Nasi zewnętrzni partnerzy mogą wykorzystywać Cookies lub inne technologie śledzące aby wyświetlać Ci reklamy w oparciu o Twoją historię przeglądania i zainteresowania.

Nie będziemy korzystać z cookies dla żadnych innych celów niż te wymienione w niniejszej Polityce. Możesz zarządzać lub usuwać Cookies wedle własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie cookies zapisane na Twoim urządzeniu mobilnym za pomocą opcji „Ustawienia” w danym oprogramowaniu i produkcie (ścieżka może nieznacznie się różnić dla różnych urządzeń i usług) lub możesz zrezygnować ze śledzenia oraz z reklam opartych na zainteresowaniach poprzez usunięcie wszystkich Cookies lub zresetowanie mobilnego urządzenia końcowego (usuwając treści i dane).

III. W jaki sposób przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe

1. W jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe gromadzone za Twoją zgodą będą przechowywane zgodnie z prawem i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w poszczególnych krajach. W zakresie dopuszczalnym przez lokalne prawo i regulacje, możemy również przechowywać gromadzone dane osobowe w krajach lub regionach poza granicami kraju, w którym mieści się dana działalność.

Obecnie, INFINIX może przechowywać Twoje dane osobowe w: Indiach i/lub Irlandii.

W szczególności:

Dane osobowe gromadzone i generowane podczas naszych działań w Indii będą przechowywane na serwerach mieszczących się w Indiach.

Dane osobowe gromadzone i generowane podczas naszych działań poza granicami Indii będą przechowywane na serwerach mieszczących się w Irlandii.

W zależności od warunków działalności, możemy w przyszłości korzystać z serwerów w innych regionach lub krajach, w którym to momencie dokonamy aktualizacji niniejszej Polityki.

Niezależnie od tego, czy przechowujemy dane osobowe w kraju, w którym prowadzimy działalność czy w innych krajach lub regionach, w zakresie w którym nie jest to niezgodne z prawem i regulacjami, będziemy je przechowywać zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami dotyczącymi przechowywania danych. Jednocześnie, będziemy brali pod uwagę charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych, ryzyko jakie może się wiązać z ich przetwarzaniem oraz poważne konsekwencje spowodowane ich utratą, itd., oraz zastosujemy niezbędne środki ostrożności. Na przykład, przechowując zgromadzone dane osobowe zastosujemy szyfrowanie i metody anonimizacji. Poza tym, będziemy przechowywać dane przez najkrótszy możliwy okres dozwolony przez prawo. W przypadkach nie określonych przez prawo, będziemy przechowywać dane przez najkrótszy okres wymagany przez naszą działalność. W przypadku danych wykraczających poza okres przechowywania lub danych, których usunięcia żądasz, usuniemy takie dane lub poweźmiemy inne stosowne środki, nie przekraczając przy tym stosownych przepisów prawa i regulacji.

2. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Podejmiemy inne niezbędne środki aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zapobiec niewłaściwemu użyciu danych, nieautoryzowanemu dostępowi do nich oraz ich nieautoryzowanej modyfikacji, ujawnienia lub zniszczenia, itd.

Stosujemy zabezpieczenia zaprojektowane aby chronić Twoje dane osobowe oraz regularnie monitorujemy nasze systemu w poszukiwaniu ewentualnych słabych punktów lub ataków; korzystamy z administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń aby chronić Twoje dane osobowe, biorąc pod uwagę typy danych osobowych, ich przetwarzanie oraz samoistne zagrożenia. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem tych zabezpieczeń, tak aby Twoje dane były bezpieczne.

Niemniej, chcemy przypomnieć Ci, że niezależnie od tego jak doskonałe są stosowane przez nas środki, nie możemy stuprocentowo zagwarantować braku wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem przechowywania danych. Jeśli dojdzie do naruszenia danych, zgłosimy to odpowiednim organom regulacyjnym, zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa i regulacji, przekazując rodzaj naruszonych danych osobowych, liczbę osób, których dotyczą naruszone dane, możliwe konsekwencje tego naruszenia oraz środki zaradcze jakie usiłujemy zastosować, zgodnie z wymogami organów regulacyjnych. Podejmiemy najskuteczniejsze możliwe środki aby zaradzić lub ograniczyć szkody i konsekwencje naruszenia danych. Gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo i regulacje, poinformujemy Cię terminowo o możliwych konsekwencjach lub znaczących szkodach, tak abyś w miarę możliwości mógł niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu ochrony swoich praw.

Nie istnieją stuprocentowo bezpieczne strony internetowe, połączenia internetowe, systemy komputerowe lub połączenia bezprzewodowe. W uzupełnieniu do zastosowanych przez nas środków zabezpieczających, użytkownicy muszą wzmocnić swą świadomość dotyczącą zagrożeń związanych z ochroną prywatności. Na przykład, gdy wchodzisz na strony internetowe lub linki stron trzecich lub gdy korzystasz z ich produktów lub usług za pośrednictwem naszych usług, dla bezpieczeństwa danych gromadzonych przez te strony, linki, produkty lub usługi, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania tych stron trzecich. Nie bierzemy prawnej odpowiedzialności za problemy związane z ochroną danych spowodowane przez takie strony trzecie. Jeśli napotkasz pewne treści, reklamy lub funkcje na naszych stronach internetowych, produktach lub usługach, które mogą być dostarczane przez stronę trzecią i mogą potencjalnie zagrażać Twojej prywatności i bezpieczeństwu, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami; zajmiemy się tym w trybie priorytetowym, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.

IV. W jaki sposób udostępniamy, przekazujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe

Podczas udostępniania, przekazywania i ujawniania Twoich danych osobowych, przestrzegamy zasad i wymogów minimalizacji, konieczności i legalności. W normalnych okolicznościach, nie udostępniamy, nie przekazujemy ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Niemniej, w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i regulacjami, możemy udostępniać, przekazywać i ujawniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

1. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe

Nie sprzedajemy żadnych danych stronom trzecim. Aby terminowo dostarczać Ci usługi, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom powiązanym z INFINIX. Będziemy udostępniać Twoje dane jedynie spółkom powiązanym z INFINIX, dla legalnych i wyraźnych celów; będziemy udostępniać jedynie dane niezbędne do świadczenia usług i nie wykraczając poza cele stwierdzone w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dany cel wykracza poza niniejszą Politykę, poinformujemy o tym w odpowiedniej polityce prywatności lub w powiadomieniu dotyczącym konkretnego produktu lub usługi.

Możemy udostępniać niezbędne dane osobowe autoryzowanym partnerom zewnętrznym (w tym świadczącym usługi techniczne, usługi przechowywania danych, usługi posprzedaży, usługi promocji marketingowej, usługi SDK stron trzecich, itd.) w celu korzystania z niektórych funkcji lub świadczenia Ci lepszych usług i dla lepszej jakości użytkowania. Na przykład, gdy kupujesz produkty INFINIX, może zajść potrzeba dostarczenia przez INFINIX Twoich danych osobowych usługodawcy logistycznemu w celu zorganizowania dostawy; gdy świadczymy Ci usługi posprzedaży, może zajść potrzeba dostarczenia Twoich danych osobowych dostawcy usług posprzedaży w celu dostarczenia lepszej usługi i wsparcia. Dokonując takiego udostępniania przestrzegamy zasad minimalizacji, konieczności i legalności. Przed udostępnieniem danych zawieramy umowy o ścisłej poufności z autoryzowanymi partnerami i wymagamy od nich stosowania środków ochrony i poufności w trakcie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką i przepisami prawa obowiązującymi w Twojej jurysdykcji. Poza tym, wymagamy od nich również informacji o możliwości ochrony danych i o ich kwalifikacjach w zakresie ochrony danych (np. oceny stopnia ochrony, systemu zarządzania ochroną danych). Gdy umieszczamy SDK autoryzowanego partnera lub inną podobną aplikację w Oprogramowaniu, niezwłocznie Cię o tym powiadomimy i zażądamy od dostawcy usługi SDK, który otrzyma dane, ochrony bezpieczeństwa Twoich danych.

Aby dokonać oceny, analizy lub innych usług biznesowych, możemy udostępniać stronom trzecim również Twoje dane nieosobowe. Na przykład, może wykorzystać dane zagregowane aby pomóc partnerom (np. dostawcom usług reklamowych) w zrozumieniu skuteczności, informacji zwrotnych i trendów w korzystaniu z ich usług.

W przypadku fuzji, przejęcia, stanu upadłości likwidacyjnej, transferu aktywów i innych tego typu transakcji (jeśli w grę wchodzi transfer danych osobowych) będziemy wymagać od nowego podmiotu czy organizacji będącej w posiadaniu Twoich danych osobowych przestrzegania niniejszej Polityki poprzez zawarcie umowy lub w inny stosowny sposób; będziemy wymagali od takiego podmiotu zachowania poufności i stosowania środków bezpieczeństwa w stopniu nie mniejszym niż ten, którego wymaga niniejsza Polityka do przetwarzania danych osobowych.

2. W jaki sposób przekazujemy Twoje dane osobowe

INFINIX nie przekaże Twoich danych osobowych żadnym innym stronom, z wyjątkiem następujących okoliczności:

(1) Uzyskanie Twojej wyraźnej zgody.

(2) Jeśli INFINIX wejdzie w fuzję, zostanie przejęte lub kupione w całości lub po części, co mogłoby w jakiś sposób naruszyć Twoje dane osobowe, wystosujemy wyraźny komunikat poprzez e-mail i/lub naszą stronę internetową lub z zastosowaniem innych odpowiednich metod, za pomocą którego poinformujemy Cię o wszelkich zmianach w stanie własności oraz o Twoich prawach dotyczących danych osobowych, jak też o wyborach które będziesz mógł podjąć odnośnie tych danych.

(3) W przypadku wyjaśnionym w niniejszej polityce prywatności lub zakomunikowanym Ci w inny sposób.

3. W jaki sposób ujawniamy Twoje dane osobowe

Zgodnie z wymaganiami prawa, procedurami prawnymi, postępowaniem sądowym i/lub wymaganiami departamentów rządu i organów władzy, INFINIX może potrzebować ujawnić Twoje dane osobowe. Jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu społecznym, również i wtedy możemy ujawnić dane o Tobie.

Co więcej, możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

(1) Naszym pełnomocnikom, prawnikom, księgowym, rewidentom lub podobnym specjalistom, gdy poprosimy ich o profesjonalną poradę.

(2) Inwestorom i innym stosownym stronom trzecim, jeśli dojdzie do rzeczywistej lub potencjalnej sprzedaży lub innych transakcji spółki i gdy są one związane z podmiotami wewnątrz Grupy INFINIX.

Innym stronom trzecim, na przykład w przypadku ujawniania konkretnych danych za Twoją zgodą.

V. W jaki sposób Twoje dane osobowe są przekazywane za granicę

Jako spółka działająca globalnie, posiadamy zasoby i serwery w różnych krajach i regionach na całym świecie, które wspierają nasze produkty i usługi. W celu świadczenia Ci lepszych usług, na potrzeby opisane w niniejszej Polityce oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, za Twoją zgodą, możemy przekazać Twoje dane osobowe takim zasobom lub serwerom dla celów przechowywania lub przetwarzania; możemy też przekazać Twoje dane osobowe zewnętrznym usługodawcom i partnerom biznesowym, przez co Twoje dane mogą zostać przekazane do innych krajów lub regionów. Prawo tych krajów lub regionów dotyczące ochrony prywatności może być odmienne, a jurysdykcja, w których znajdują się wspomniane globalne zasoby lub serwery niekoniecznie muszą chronić dane osobowe w oparciu o te same standardy co w Twojej jurysdykcji. Niemniej, będziemy również i w takim wypadku będziemy usilnie dążyć ochrony Twoich danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, i będziemy przestrzegać wymogów prawnych kraju lub regionu, w którym mieszczą się dane osobowe aby dokonać przekazania za granicę lub innego rodzaju przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przekazania przez nas danych osobowych poza obszar Twojej jurysdykcji, czy to do naszych spółek powiązanych czy to do usługodawców zewnętrznych, będziemy przestrzegać stosownych obowiązujących przepisów prawa. Zastosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa celem upewnienia się, że wszelkie tego typu przekazanie spełnia wymogi odpowiednich lokalnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

VI. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, posiadasz prawa odnośnie swoich danych osobowych, w tym prawo do potwierdzenia, dostępu, korekty, usunięcia, wycofania zgody i złożenia skargi (zwane dalej „żądaniem”). W pełni rozumiemy i szanujemy Twoje prawa; będą one podlegać szczególnym wyjątkom i wykluczeniom, zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmiemy też aktywne kroki w celu zapewnienia, że Twoje prawa są skutecznie chronione. Niemniej, prosimy zrozumieć i zauważyć, że dla celów bezpieczeństwa może zajść potrzeba zweryfikowania Twojej tożsamości przed przetworzeniem Twojego żądania. Zasadniczo, nie pobieramy opłaty za Twoje zgodne z prawem i uzasadnione żądanie, ale w stosownych przypadkach pobierzemy pewną rozsądną opłatę za powtarzalne żądania, wykraczające poza zdroworozsądkowy limit, w oparciu o rzeczywiste koszty administracyjne dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy odrzucić żądania nadmiernie powtarzające się, wymagające nadmiernych środków technicznych (na przykład, wdrożenia nowych systemów lub fundamentalnych zmian w istniejących praktykach), naruszające prawa innych lub skrajnie niepraktyczne oraz te, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.

6.1 Prawo do potwierdzenia i dostępu

Informujemy Cię o sposobie w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe za pomocą niniejszej Polityki lub w formie powiadomienia dotyczącego polityki prywatności konkretnego produktu lub usługi. Masz prawo potwierdzić lub odmówić zezwolenia na takie gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą pola wyboru lub innych metod. Niemniej, po odmówieniu przez Ciebie zezwolenia, niektóre funkcje wymagające Twojej wyraźnej autoryzacji i zgody na korzystanie z nich mogą nie być dłużej dostępne. Możesz uzyskać bezpośredni dostęp do danych osobowych jakie nam udostępniłeś w interfejsie naszych produktów i usług. Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać do nich dostępu, możesz wysłać e-mail na adresprivacy@transsion.com. Zajmiemy się tym niezwłocznie po otrzymaniu Twojej wiadomości.

6.2 Prawo do korekty i usunięcia

Gdy Twoje dane osobowe zostaną zmienione lub gdy zorientujesz się, że zgromadzone i przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe są niewłaściwe lub niekompletne, masz prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o dokonanie korekty lub uzupełnienia. Możesz skorygować lub zmienić niektóre Twoje dane osobowe bezpośrednio na stronach funkcji danego produktu/usługi. Gdy zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe spełniły cel ich zgromadzenia lub gdy nie są już potrzebne lub gdy stwierdzisz, że gromadzenie i przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa i regulacje lub niniejszą Politykę prywatności, masz prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o usunięcie takich danych osobowych. Dla danych osobowych, dla których nie dostarczyliśmy Ci sposobu na ich korektę lub usunięcie, możesz żądać ich korekty lub usunięcia pisząc na adresprivacy@transsion.com.

Niemniej, w niektórych sytuacjach możemy nie spełnić Twojego żądania usunięcia danych, na przykład, jeśli prosisz nas o usunięcie danych twojej transakcji w przypadku gdy INFINIX jest prawnie zobligowany do przechowywania zapisów tej transakcji w celu stosowania się do obowiązującego prawa. Proszę również zauważyć, że jeśli zażądasz usunięcia danych z produktów lub usług, możemy nie usunąć tych danych niezwłocznie z systemu kopii zapasowych z uwagi na obowiązujące prawo lokalne i ograniczenia techniczne; niemniej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w sposób bezpieczny i uniemożliwimy ich dalsze przetwarzanie do czasu aktualizacji kopii zapasowej lub czasu, w którym możliwe będzie ich usunięcie lub zanonimizowanie.

6.3 Prawo wycofania zgody.

Aby uzyskać niektóre funkcje naszych różnych produktów lub usług, zażądamy niezbędnych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Opisujemy to w części „W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe” niniejszej Polityki. Możesz wycofać swoją uprzednio udzieloną nam w określonym celu zgodę poprzez usunięcie danych, wyłączenie funkcji urządzenia i żądanie wycofania zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie Twoich danych osobowych, którymi zarządzamy lub które kontrolujemy. Jeśli metoda żądania wycofania zgody jest wyraźnie stwierdzona w polityce prywatności lub powiadomieniu dotyczącym konkretnego produktu lub usługi, prosimy o dostosowanie się do niej. Jeśli nie została ona stwierdzona, możesz przesłać takowe żądanie na adresprivacy@transsion.com. Odpowiemy na Twoje żądanie w rozsądnym terminie po tym jak je wyślesz, po czym nie będziemy już gromadzić, wykorzystywać i/lub ujawniać twoich danych osobowych, zgodnie z Twoim żądaniem.

Jeśli wycofasz swoją zgodę, możesz nie być w stanie w dalszym ciągu korzystać w części lub w pełni z produktów i usług INFINIX. Wycofanie zgody lub autoryzacji nie wpłynie na ważność działań prowadzonych wcześniej w oparciu o Twoją zgodę.

6.4 Prawo do anulowania usługi lub konta

Jeśli chcesz anulować konkretny produkt lub usługę, możesz kliknąć w przycisk „Ustawienia” w danej aplikacji lub napisać do nas na adresprivacy@transsion.com

Niniejszym uprzejmie przypominamy, że jeśli chcesz anulować pewną usługę lub konto, takie anulowanie może spowodować niemożność korzystania z niektórych produktów i usług INFINIX oraz że usunięcie konta jest nieodwracalne. Gdy usuniesz swoje konto, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje odpowiednie dane.

Jeśli zarejestrowałeś konta INFINIX poprzez konto strony trzeciej (np. przez Facebook’a, Google ID), będziesz musiał wystąpić do takiej strony trzeciej o usunięcie konta.

6.5 Prawo do skargi

Masz prawo do złożenia skargi poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres privacy@transsion.com. Odpowiemy na nią niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeśli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi, w szczególności gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Twoje prawa i interesy, możesz przedłożyć swoją skargę lub zgłosić takie naruszenie do lokalnego działu ustawowej ochrony danych osobowych lub złożyć pozew do właściwego sądu.

6.6 Prawo do kontroli ustawień prywatności

Masz prawo do kontroli Twoich ustawień prywatności i ograniczenia gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez takie ustawienia prywatności; poniżej przedstawiamy przykłady kontroli jaką posiadasz nad swoimi ustawieniami prywatności:

(1) Wybór logowania się lub wylogowania się ze swojego konta INFINIX, np. Hi Account.

(2) Wybór włączenia lub wyłączenia Programu poprawy satysfakcji użytkowników i funkcji dostępu do lokalizacji.

(3) Włączenie lub wyłączenie innych usług i funkcji dotyczących danych wrażliwych lub osobowych (np. odblokowanie twarzą, blokadą linii papilarnych). Więcej szczegółów na temat statusu bezpieczeństwa Twojego urządzenia możesz również uzyskać w aplikacji INFINIX Security.

Jeśli uprzednio zgodziłeś się na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych dla wyżej wspomnianych celów, możesz zmienić tę decyzję pisząc do nas na adres privacy@transsion.com.

6.7 Prawa w niektórych jurysdykcjach

W szczególności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niektórych jurysdykcji, możesz mieć następujące prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

(1) Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Rozważymy podstawy dotyczące Twojego żądania takiego ograniczenia. Jeśli podstawy te są zgodne z obowiązującym prawem ochrony danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z okolicznościami opisanymi w takich przepisach i powiadomimy Cię przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

(2) Prawo do zautomatyzowania podejmowania decyzji. Masz prawo do odmowy przetwarzania danych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym na profilowanie oraz innego rodzaju automatyczne przetwarzanie, które może mieć dla Ciebie skutki prawne lub podobne.

(3) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wystąpienie o przeniesienie swoich danych osobowych do innego kontrolera danych, w ustrukturyzowanej i powszechnie stosowanej formie.

Mamy prawo do odmowy przetworzenia Twojego żądania lub do udzielenia odpowiedzi jedynie na jego część tam gdzie obowiązuje takie zwolnienie lub gdy jesteśmy w inny sposób do tego upoważnieni przez obowiązujące prawo; na przykład, niektóre żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub w sposób oczywisty przesadzone lub wymagają ujawnienia danych osób trzecich.

VII. W jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi dzieci

W INFINIX zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zabezpieczenie danych osobowych dzieci, dlatego też dzieci poniżej 14 roku życia lub w wieku sprecyzowanym przez prawo Twojej jurysdykcji (będziemy definiować dziecko głównie na podstawie przepisów prawa i regulacji kraju lub regionu, w którym mieści się nasza firma, ponieważ prawo różnych krajów może różnić się co do wieku dziecka) nie mogą korzystać z naszych produktów lub usług bez zgody i kontroli ich opiekunów prawnych; takie działanie musi być dozwolone odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami. Zasadniczo, nie oferujemy naszych usług dzieciom bezpośrednio, nie gromadzimy w sposób aktywny danych osobowych dzieci ani nie korzystamy z danych osobowych dzieci dla celów marketingowych. Będziemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dzieci jedynie za wyraźną zgodą i zezwoleniem opiekuna dziecka, w zakresie dozwolonym przez prawo i kiedy takie gromadzenie danych jest konieczne. Jeśli w którymkolwiek momencie opiekun ma potrzebę dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych związanych z dzieckiem, którego jest opiekunem, prosimy o kontakt z nami poprzez metody opisane w niniejszym dokumencie. Zareagujemy w sposób terminowy. Jeśli stwierdzisz, że dane dziecka są przez nas gromadzone bez wiedzy prawnego opiekuna, prosimy o napisanie do nas na adres privacy@transsion.comw celu skontaktowania się z nami. Usuniemy takie dane najszybciej jak to możliwe. Jeśli stwierdzimy, że gromadziliśmy dane osobowe dziecka bez uprzedniej zgody weryfikowalnego opiekuna, również usuniemy stosowne treści tak szybko jak to możliwe.

VIII. Usługodawcy zewnętrzni i ich usługi

Podczas korzystania z produktów lub usług INFINIX (w tym nawigacji z użyciem mapy, obsługi głosowej, odtwarzania wideo, oczyszczania systemu i z usług związanych z bezpieczeństwem, grami, statystykami, przetwarzaniem płatności, filtrowaniem informacji, itd.) możesz otrzymać linki do stron internetowych stron trzecich lub do treści i usług oferowanych przez strony trzecie niebędące nami; do niektórych z produktów lub usług stron trzecich można uzyskać dostęp w formie SDK lub innej. Możesz wybrać czy chcesz odwiedzić lub zaakceptować strony internetowe, produkty i usługi stron trzecich, wedle własnego uznania. Nasza Polityka prywatności nie stosuje się do produktów i usług oferowanych przez jakiekolwiek strony trzecie. Jako że nie jesteśmy w stanie zasadniczo kontrolować strony trzecie, nie jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez strony trzecie. Z tego względu, gdy udostępniasz jakiekolwiek dane stronie trzeciej, prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności strony trzeciej i zadbanie o swoje dane osobowe.

IX. Uzupełnienia i aktualizacje niniejszej Polityki

Zachowujemy prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia w niej zmian w prowadzonej przez nas działalności, technologii i obowiązującym prawie i praktykach. W przypadku jakiejkolwiek modyfikacji niniejszej Polityki, poinformujemy Cię o najnowszej jej wersji przez oficjalną stronę INFINIX https://www.INFINIXmobility.com/ lub powiadomienia na urządzeniu mobilnym. Prosimy o zwracanie uwagi na powiadomienia na naszej oficjalnej stronie internetowej oraz na urządzeniach mobilnych, w celu zaznajomienia się z aktualizacjami niniejszej Polityki prywatności. Choć niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, Twoje prawa objęte niniejszą Polityką nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody.

Ponownie poprosimy Cię o udzielenie wyraźnej zgody, zgodnie z obowiązującym prawem, zanim zaczniemy gromadzić Twoje dodatkowe dane osobowe lub gdy będziemy korzystać lub ujawniać Twoje dane osobowe dla nowych celów. Twoje dalsze korzystanie z produktów i usług na stronie internetowej, urządzeniu mobilnym i/lub innym urządzeniu jest równoznaczne z Twoją zgodą na zaktualizowaną Politykę prywatności.

Treści produktów lub usług INFINIX tutaj opisane mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu, z którego korzystasz, z Twojej wersji systemu lub wymogów lokalnego prawa i regulacji.

X. Jak się z nami skontaktować

Shanghai Transsion Co., Ltd. and CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED are joint controllers with us and we are jointly responsible for processing your personal information. INFINIX MOBILITY LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. and CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED take the reponsibilities severally under the applicable laws. You can contact us for more details regarding the joint controllership by the contact information in section XI. "How to Contact Us".

XI. How to Contact Us

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub praktyk ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

Email: privacy@transsion.com (Zauważ: Używamy tej skrzynki pocztowej do otrzymywania wiadomości związanych jedynie z naszą Polityką prywatności lub ochroną danych osobowych)

Zaznajomimy się z Twoim żądaniem odnośnie Twojej prywatności lub danych osobowych tak szybko jak tylko to możliwe i odpowiemy Ci po 15-30 dniach, po zweryfikowaniu Twojej tożsamości jako użytkownika. Jeśli Twoje żądanie dotyczy skomplikowanych lub znaczących kwestii, możemy poprosić Cię o udzielenie dalszych informacji.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, szczególnie jeśli uważasz, że naruszyliśmy twoje prawa i interesy, możesz szukać rozwiązania u właściwego dla Twojej jurysdykcji organu nadzorczego ds. ochrony danych. Na Twoją prośbę, udzielimy informacji odnośnie właściwych kanałów składania skarg, które mogą mieć zastosowanie w Twoich okolicznościach.

Dziękujemy za czas, który poświęciłeś na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!