OGRANICZONA GWARANCJA INFINIX

INFINIX udziela gwarancji na produkt marki INFINIX i jego akcesoria ("Produkt INFINIX") na wady materiałowe i produkcyjne powstałe w wyniku normalnego użytkowania, zgodnie z opublikowanymi przez INFINIX wytycznymi, na okres dwa (2) lata od daty pierwotnego zakupu detalicznego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Opublikowane przez INFINIX wytyczne obejmują między innymi informacje zawarte w parametrach technicznych, instrukcjach obsługi i informacjach serwisowych.

Co nie jest objęte niniejszą gwarancją?

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku

1.   wszelkich produktów lub jakiegokolwiek oprogramowania niebędących marką INFINIX, nawet jeśli zostały ono zapakowane lub sprzedane wraz z produktami INFINIX. Producenci, dostawcy lub wydawcy inni niż INFINIX, mogą udzielać własnych gwarancji - w celu uzyskania dalszych informacji należy się z nimi skontaktować.

2.   części podlegających zużyciu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, które z założenia mają się z czasem zużywać, chyba że awaria nastąpiła z powodu wady materiałowej lub wykonawczej;

3.   uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń i pęknięć plastiku na portach;

4.   uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, kontaktem z cieczą, ogniem, wywołanych trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi;

5.   uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu INFINIX w sposób wykraczający poza opublikowane przez INFINIX wytyczne;

6.   szkód spowodowanych przez serwis (w tym modernizacje i rozszerzenia) wykonywany przez kogokolwiek, kto nie jest przedstawicielem INFINIX lub Autoryzowanego Dostawcy Usług INFINIX;

7.   Produktu INFINIX, który został zmodyfikowany w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości zastosowania bez pisemnej zgody INFINIX;

8.  wad spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się Produktu INFINIX;

9.   jeśli z Produktu INFINIX został usunięty lub zniszczony numer seryjny.

Twój zakres odpowiedzialności

Przed przekazaniem Produktu INFINIX do serwisu gwarancyjnego należy wykonać oddzielną kopię zapasową zawartości nośnika pamięci, usunąć wszystkie dane osobowe, które mają być chronione, oraz wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające.

Podczas serwisu gwarancyjnego zawartość nośnika zostanie usunięta i ponownie sformatowana. INFINIX i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę programów, danych lub innych informacji zawartych na nośnikach pamięci lub innych częściach serwisowanego produktu INFINIX.

Ważne: Nie należy otwierać Produktu INFINIX. Otwarcie Produktu INFINIX może spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją. Serwisowanie Produktu INFINIX może wykonywać wyłącznie firma INFINIX lub autoryzowany serwis INFINIX.