FAQ

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์มบริการส่วนบุคคลของ Infinix
คุณสามารถค้นหาการอัปเดตคู่มือผู้ใช้บริการเครือข่ายการรับประกันและคำถามที่พบบ่อยเพื่อแก้ไขปัญหา
เราใส่ใจและcare กับปัญหาของคุณ

  • ข้อมูลการโทร / ซิมการ์ด / รายชื่อผู้ติดต่อ
  • ข้อความ
  • เครือข่าย
  • โปรโมชั่น / รายการเรียกเก็บ
  • บลูทูธ
  • ซอฟต์แวร์
  • ฮาร์ดแวร์
  • บริการหลังการขาย
  • ฝ่ายขาย
  • อื่น ๆ

โทรศัพท์แสดง "ใส่ซิมการ์ด / ไม่พบซิมการ์ด / ไม่สามารถใช้ซิมการ์ด / ซิมการ์ดล้มเหลว / ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต"

1) กรุณาตรวจสอบว่าซิมการ์ดชำรุด หรือถูกยกเลิกหรือไม่

2) ซิมการ์ดอาจถูกใส่ในตำแหนน่งที่ไม่ถูกต้อง กรุณาลองใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้งและทดลองเปิดเครื่องใหม่

3) กรุณาตรวจสอบว่าโทรศัพท์ถูกผูกไว้กับผู้ให้บริการที่ระบุ (sim lock)ไว้หรือไม่ ถ้าใช่ให้ทำการเปลี่ยนซิมการ์ดที่ไม่ได้ผูกไว้

4) กรุณาตรวจสอบว่าหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์ถูกต้อง หากไม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare) ที่ใกล้ท่าน

5) ตรวจสอบว่าสัญญาณเครือข่ายที่ใช้ ดีหรือไม่ ถ้าไม่ลองสถานที่อื่น ๆ ที่มีสัญญาณที่ดีขึ้น

6) กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (carlcare) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบโดยพนักงานผู้ชำนาญการ

 

ไม่สามารถโทรออกหลังจากติดตั้ง Skype

1) กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซิม / Skype account ทั้งสองถูกต้อง

2) ตรวจสอบให้แน่ใจโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

3) ถอนการติดตั้ง Skype และติดตั้งอีกครั้งเมื่อโทรศัพท์มี acess กับเครือข่ายความเร็วสูง

4) หากยังพบปัญหา กรุณาติดต่อ Carlcare ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถโทรออกหลังจากการเปิดใช้งานข้อมูล

1) ตรวจสอบบัญชีของซิมว่ามียอดพอ

2) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์อยู่ในโหมด 4G เท่านั้น: ถ้าเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนไปโหมดอื่น ๆ

3) ลองตั้งค่าจากโรงงานใหม่ แนะนำให้สำรองข้อมูลก่อน

4) กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการตรวจสอบต่อไป

ไม่สามารถเพิ่มรายชื่อใหม่ในสมุดโทรศัพท์ หรือดูในสมุดโทรศัพท์ได้

1) กรุณาตรวจสอบวิธีการบันทึกรายชื่อใหม่ดังต่อไปนี้: ติดต่อ (contact) - เมนู (Menu) - เพิ่มรายชื่อใหม่ (New Contact)

2) ทดลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์หรือรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงาน โดยแนะนำให้แบคอัพข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

3) กรณียังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

 

ขั้นตอนการคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อ (cantacts)ไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

ทำการคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อไปยัง SIM card- ใส่ซิมการ์ดเข้าไปยังตัวเครื่องใหม่ จากนั้นทำการคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อจาก SIM card ไปยังตัวเครื่อง หรืออีกหนึ่งทางเลือก ท่านสามารถอัพโหลดรายชื่อไปยังแอพพริเคชั่น เช่น กูเกิลแอคเคาท์ เมื่อท่านทำการล็อกอินท์ (log-in) ผ่านตัวเครื่องใหม่ รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์ไม่แสดงการโทรล่าสุด

1) ทดลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์ใหม่

2)กรณียังคงพบปัญหาให้ทำการตั้งค่าโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้ทำการแบคอัพข้อมูลสำคัญก่อน

3) หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขย (Carlcare)

หน้าจอแสดงข้อความ "ระงับการโทร" เมื่อทำการโทรออก"

1) ตรวจสอบว่าอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการหรือไม่

2) ตรวจสอบยอดเงินของซิมว่ามีเพียงพอสำหรับการโทร

3) ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ถูกบล็อกจากเลขหมายปลายทาง

4) ตรวจสอบการตั้งค่าการโทรของซิมการ์ด

5) หากปัญหายังคงอยู่ให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้ทำการแบคอัพข้อมูลสำคัญก่อน

6) กรณียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

 

วิธีการเรียกคืนรายชื่อผู้ติดต่อที่หายไป

ท่านสามารถเรียกคืนรายชื่อผู้ติดต่อได้เฉพาะในกรณีที่ท่านได้ทำการแบคอัพไว้ในตัวเครื่อง หรือแบคอัพไว้ในแอพพลิเคชั่น เช่น กูเกิลแอคเคาท์

สิ้นสุดการโทรหรือถูกตัดสายโดยอัตโนมัติ

1) ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายที่พร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบว่าซิมการ์ดมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับการโทร

3) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ไม่ได้ถูกตั้งค่าการใช้งานบนเครื่องบินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่

4) หากปัญหายังคงอยู่ให้ทดลองรีบูตเครื่องโทรศัพท์หรือทำการรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงาน โดยแนะนำให้ทำการสำรองไฟล์สำคัญ

5) กรณีปัญหายังคงอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

ไม่สามารถรับสายเรียกเข้า

1) ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบซิมการ์ดมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ

3) ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่ารายชื่อไว้ในบัญชี blacklist

4) ตรวจสอบว่าระบบโทรศัพท์เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่ เช็คจากการตั้งค่า Settings-About phone-System update.

5) กรณียังคงพบปัญหาอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อจะทำการบันทึกรายชื่อ โทรศัพท์แสดง "กระบวนการ android หยุด"

1) ให้ทำการรีเซ็ทการตั้งโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้สำรองไฟล์สำคัญไว้ก่อน

2) ทำการการอัพเดทระบบโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

3) กรณียังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

 

 

 

 

 

โทรศัพท์สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือสิ้นสุดการโทร

กรณีทำการตั้งค่า ดังนี้ การตั้งค่า (Setting) - โปรไฟล์เสียง (Audio Profile) - ทั่วไป (General)- ยกเลิกการสั่น (Cancel Vibrate)

กรณีไม่ได้ยินเสียงสนทนาจากสายเรียกเข้า โดยสามารถฟังได้ด้วยเปิด speaker เท่านั้น

ให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้สำรองไฟล์สำคัญก่อน หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อต้องการทำการบันทึกรายชื่อ โทรศัพท์แสดงข้อความว่าเป็นโหมดบนเครื่องบิน ไม่สามารถบันทึกเบอร์ที่ติดต่อได้

1) ให้ท่านทำการยกเลิกโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน และทดลองบันทึกรายชื่อใหม่อีกครั้ง

2) กรณียังไม่สามารถทำการบันทึกได้ให้ทดลองทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน โดยแนะนำให้สำรองไฟล์ข้อมูลสำคัญก่อน

3) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถได้ยินเสียงกัน

1) ทำการตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาณเครือข่ายที่พร้อมให้บริการ

2) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

 

ไม่มีเสียงริงโทนเมื่อมีสายเรียกเข้า

1) กรุณาตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าโทรศัพท์ไม่ได้ตั้งอยู่ในโหมดสั่น (vibrate) หรือเงียบ (silent)

2) ตรวจดูว่า volume ถูกเปิดใช้งานแบบปกติ

3) ตรวจดูสภาพของลำโพงให้แน่ใจว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

4) กรณีปัญหายังคงอยู่ ให้ทดลองทำการตั้งค่าจากโรงงานใหม่ โดยแนะนำให้สำรองไฟล์ข้อมูลสำคัญก่อน

5) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

 

วิธีการตั้งค่าซิมการ์ด ที่ 2 สำหรับการใช้งานในการส่งข้อความ

ให้ท่านทำการตั้งค่าดังนี้ การตั้งค่า (setting) - การจัดการซิมการ์ด (SIM card Management) - เครือข่ายบริการข้อมูล (Data service network) - เลือกซิมการ์ดเพื่อตั้งค่าสำหรับการใช้งานส่งข้อความ

รายชื่อที่บันทึกไว้ในซิมการ์ดไม่สามารถแสดงรายการในโทรศัพท์

1) ให้ท่านทำการตั้งค่าดังนี้ ไปที่รายชื่อ (contact)-ตั้งค่า (setting) การติดต่อเพื่อแสดง (contact to show) และเลือกทั้งสองซิมการ์ดและโทรศัพท์

2) ทำการตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อและเลขหมายที่ท่านได้ทำการแบคอัพไว้ในแอพพริเคชั่นว่ารายชื่อและเลขหมายถูกต้องตรงกันกับในโฟนบุ๊ก (phonebook) หรือไม่

3) หากท่านยังคงพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

 

กรณีเลขหมายที่ถูกตั้งเป็น blacklist ยังคงสามารถโทรเข้าได้

กรณีที่คุณต้องการที่จะสกัดกั้นการโทรเข้าจากบางหมายเลข แนะนำให้ท่านทำการติดตั้งแอปพริเคชั่น เช่น call blacklist หรือ Call Blocker

เมื่อท่านต้องการเช็คหมายเลขโทรศัพท์จากคอนแท็ค แต่หน้าจอแสดงข้อความ "loading" แล้วจึงค่อยแสดงเลขหมาย

1) ท่านควรทำให้โทรศัพท์มีพื้นที่ว่างเพิ่มชึ้น เพื่อใช้สำหรับการบันทึกคอนแท็คและเลขหมาย โดยการลบแอปพลิเคชันหรือไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก

2) ทำการย้ายรายชื่อทั้งหมดจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์

3) ตรวจสอบและอัพเดทระบบโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

4) หากท่านยังคงพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)

เมื่อทำการเปิดเครื่อง หน้าจอแสดงข้อความ "โทรฉุกเฉิน"

1) ทำการตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจุดที่มีสัญญาเครือข่ายพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ได้รับการผูกไว้กับผู้ให้บริการ (sim lock) ที่ระบุบนซิมการ์ด อื่น ๆ

3) หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อ Carlcare ที่อยู่ใกล้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

 

 

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น "รอสาย"

เข้าที่เมนู (menu) - โทร (Call) - ออฟชั่น (Option) หรือ 3 เส้นประ - เลือกการตั้งค่าโทร (call setting) - เสียงโทร (voice) - อื่น ๆ / การตั้งค่าเพิ่มเติม (additional setting) - สายเรียกซ้อน (call waiting)

ไม่สามารถที่จะรับสายจากหมายเลขเฉพาะ

ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะการป้องกันการโทรหรือ Blacklist : ไปที่ "ตั้งค่าการโทรทั่วไป" - ซิม 1 / ซิม 2 - จํากัดการโทรและเลือก "ยกเลิกทั้งหมด"

ฟังก์ชั่น "Blacklist" คืออะไร

กรณีที่คุณใช้งานฟังก์ชั่น Blacklist กับหมายเลขใด คุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้าจากหมายเลขดังกล่าว

ทำไมซิมการ์ด หรือรหัส PIN จึงถูกบล็อก

คุณอาจทำการป้อนรหัส PIN ที่ไม่ถูกต้องติดต่อกันสามครั้ง: ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับรหัส PUK ของซิมการ์ดเพื่อในการ ปลดล็อค SIM card

ทำไมฉันรับสายไม่ได้

1) ตรวจสอบท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายพร้อมให้บริการ

2) ตรวจสอบว่าคุณมีเงินคงเหลือเพียงพอ

3) กรณีที่ปัญหายังคงอยู่กรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย (Carlcare)