Politika privatnosti kompanije INFINIX

Ažurirano: 1. juna 2021. godine

Datum stupanja na snagu: 1. jun 2021. godine

INFINIX MOBILITY LIMITED i njena globalna povezana pravna lica (globalna povezana pravna lica su kompanije koje su sa kompanijom INFINIX MOBILITY LIMITED povezane zajedničkim vlasništvom ili kontrolom, zajednički imenovane kao „INFINIX“, „mi“, „nas“ ili „naš“) potpuno poštuju Vašu privatnost i daće sve od sebe da zaštite bezbjednost Vaših podataka o ličnosti. Možda ćemo, prilikom Vašeg korištenja INFINIX Softvera ili Usluga, prikupljati, koristiti ili na neki drugi način obrađivati Vaše podatke o ličnosti na osnovu Vaše saglasnosti ili u skladu sa relevantnim odredbama važećih zakona i propisa. Ova Politika privatnosti (u daljem tekstu: „Politika“) je zamišljena da Vam pomogne u razumijevanju načina na koji prikupljamo, koristimo, objelodanjujemo, obrađujemo i štitimo Vaše podatke o ličnosti uzimajući u obzir Vaše korištenje INFINIX proizvoda ili usluga, Vaših prava u vezi sa podacima o ličnosti koji su nam dostavljeni i načina na koji štitimo Vaša prava. Ova Politika se primjenjuje na sve INFINIX uređaje, veb-sajtove i onlajn aplikacije koje se odnose ili su linkovane na ovu Politiku (zajednički imenovani kao: naše „Usluge“), bez obzira na to da li za pristupanje našim Uslugama koristite računar, mobilni telefon, tablet, ili TV uređaj. S obzirom na brojne proizvode i usluge kompanije INFINIX, ova Politika možda ne pokriva sve scenarije prikupljanja i korištenja podataka o ličnosti. Možemo je dopuniti politikom privatnosti za konkretne proizvode ili usluge, ili Vas možemo na neki drugi način obavijestiti kada budemo vršili prikupljanje Vaših podataka. Na primjer, zavisno od tipa INFINIX proizvoda ili usluga koje koristite i države u kojoj se nalazite, način na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti se može razlikovati za različite proizvode i usluge. Na određeni INFINIX proizvod ili Uslugu se može primjeniti posebna politika privatnosti, uz dodatno prikupljanje privatnih informacija u okviru pomenutih proizvoda ili Usluga. Na svaki dio koji nije pokriven pomenutom posebnom politikom privatnosti za konkretni INFINIX proizvod ili uslugu primjenjuje se sadržaj ove Politike.

Važno je napomenuti da se ova Politika ne primjenjuje na usluge koje Vam pružaju treće strane. Možda ćete dobijati linkove, sadržaj, proizvode ili usluge koje pružaju treće strane. Molimo Vas da pažljivo razmislite da li ćete im pristupiti. Ohrabrujemo Vas da, prije nego što ostavite bilo koji podatak o ličnosti, pažljivo razmotrite politike privatnosti bilo koje Treće strane čijim sadržajima pristupate.

Izabrali smo da se služimo jednostavnim jezikom kako bismo bili sigurni ste potpuno razumjeli ovu Politiku i sami donjeli svoje odluke. Osim toga, označili smo ili naglasili ključne odredbe tako što smo ih podebljali ili napisali velikim slovima kako bismo Vam privukli pažnju. Takođe, prilikom Vašeg prvog korištenja naše usluge, davaćemo Vam obavještenja putem iskačućeg prozora do bismo Vam pomogli da razumijete ključne odredbe ove Politike.

Prije nego što počnete da koristite naše proizvode ili usluge, ostavite nam svoje podatke o ličnosti ili nam dozvolite da prikupljamo Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumjeli naše prakse koje se odnose na Vaše podatke o ličnosti, i da joj redovno pristupajte kako biste razumjeli ažurirane dijelove ove Politike. Ukoliko ažuriramo ovu Politiku, obavijestićemo Vas o tome putem najava u okviru proizvoda ili veb-sajta, kako bismo Vas upoznali sa izmjenama koje smo unjeli. Ukoliko pristupite našim Uslugama ili ih koristite nakon što od nas dobijete pomenuto obavještenje, smatraće se da ste prihvatili uslove ažurirane Politike privatnosti. Da biste pogledali vrijeme posljednjeg ažuriranja, pristupite opciji „Datum stupanja na snagu“ koja se nalazi na vrhu Politike privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite na sljedeći način:
privacy@transsion.com

Ova Politika privatnosti će Vam pomoći da razumijete sljedeće sadržaje:

 

I. Kako prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti

Kompanija INFINIX čvrsto vjeruje da osnovna prava na privatnost ne smiju da se razlikuju zavisno od mjesta na kome živite. Sve informacije koje se odnose na identifikovanog pojedinca ili pojedinca kojeg je moguće identifikovati, naročito na osnovu imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji i onlajn identifikatoru pojedinca, ili na osnovu jednog ili više faktora specifičnih za fizičke, fiziološke, genetske ili mentalne karakteristike datog fizičkog lica, biće tretirane kao „Podaci o ličnosti” od strane kompanije INFINIX, bez obzira na to gdje pomenuto fizičko lice živi.

Prikupljamo isključivo informacije koje su neophodne za navedene, konkretne, eksplicitne i zakonite svrhe, i osiguraćemo da date informacije ne budu dodatno obrađivane na način koji je nekompatibilan sa pomenutim svrhama. Imate pravo da odlučite da li želite da ostavite podatke o ličnosti prilikom korištenja INFINIX proizvoda ili usluga, ili kada mi to od Vas zatražimo. Niste u obavezi da kompaniji INFINIX ostavljate svoje podatke o ličnosti, ali u određenim slučajevima, ukoliko odlučite da ih ne ostavite, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo povezane proizvode ili usluge, niti ćemo moći da odgovorimo na ili rješimo probleme sa kojima ste se susreli. Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati i koristiti isključivo u svrhe definisane ovom Politikom. Slijedi opis Vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo:

1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

1.1 Informacije koje nam Vi direktno ostavljate

Kako bismo Vam omogućili da pristupite funkcijama naših proizvoda i našim uslugama, pozivamo Vas da ostavite neophodne podatke o ličnosti. U tekstu koji slijedi navodimo neke od primjera:

(1)Podaci u vezi sa nalogom.Prilikom registracije za korištenje INFINIX proizvoda ili usluga, kao što su kreiranje naloga u okviru APLIKACIJE, uzimanje učešća u interakcijama na forumu zajednice, možda ćete morati da ostavite sljedeće podatke: svoj broj telefona, ime, nadimak, profilnu fotografiju, datum rođenja, nacionalnu pripadnost, godine starosti, adresu elektronske pošte, fotografije, grad u kome se nalazite, kao i ostale neophodne informacije u zavisnosti od funkcija različitih proizvoda ili usluga. Radi što lakšeg logovanja na relevantni sistem, npr. upotrebom funkcije prepoznavanja lica ili otključavanja uz pomoć otiska prsta radi bržeg logovanja, možda ćete morati da ostavite odgovarajuće biometrijske podatke, kao što su sken lica ili otisak prsta;

(2)Podaci o narudžbini. Prilikom onlajn ili oflajn kupovine naših proizvoda ili usluga, da bismo osigurali tačnu i blagovremenu isporuku proizvoda ili usluga, možemo Vas zamoliti da nam ostavite podatke poput imena primaoca, podataka o nalogu, broja lične karte, broja telefona, poštanskog broja, adrese za isporuku i fakturisanje, i podataka sa kreditne kartice kako bismo obradili Vašu narudžbinu;

(3)Postprodajne informacije. Ukoliko je potrebno da Vam pružimo postprodajne usluge ili korisničku podršku, ili da riješimo problem sa kojim ste se susreli prilikom korištenja proizvoda ili usluga, možda ćete morati da nam, prilikom popunjavanja garantnog lista / elektronskog garantnog lista ili navođenja povratnih informacija u vezi sa problemom, ostavite podatke poput svog imena, broja telefona, podataka o uređaju, adrese za isporuku ili fakturisanje, ili opisa problema.

(4)Ostale informacije koje nam ostavljate. Na primjer, prilikom Vašeg učešća u našim promotivnim aktivnostima, poput lutrija, nagradnih kvizova i istraživanja zasnovanih na probnom korištenju proizvoda, možda ćete morati da nam ostavite svoj nadimak, profilnu fotografiju, ime, broj telefona i druge neophodne informacije, zavisno od različitih scenarija.

1.2 Podaci koje pribavljamo prilikom Vašeg korištenja naših proizvoda ili usluga

Prikupljanje podataka o ličnosti od strane kompanije INFINIX zavisi od načina na koji stupate u interakciju sa kompanijom INFINIX. Prilikom Vašeg korištenja INFINIX proizvoda ili usluga, ukoliko je to potrebno da bismo Vam pružili proizvode ili usluge, a uz Vaše ovlaštenje ili saglasnost, prikupljaćemo neophodne podatke, uključujući sljedeće:

(1)Podatke u vezi sa uređajem ili SIM karticom. S obzirom na to da su određene usluge namijenjene konkretnom tipu uređaja, prilikom započinjanja poslovanja i upotrebe uređaja, možemo prikupljati podatke koji se odnose na uređaj prilikom aktiviranja pomenute usluge ili upotrebe pomenutog uređaja, poput naziva uređaja, modela uređaja, IMEI broja (International Mobile Equipment Identity), GAID broja (Google Advertising Identity), IMSI broja (International Mobile Subscriber Identity), IP adrese (Internet Protocol Address), MAC adrese (Media Access Control Address), serijskog broja proizvoda (SN); verzije i tipa operativnih sistema HiOS, itelOS i XOS (zajednički imenovani kao: „TRANSSION OS“), verzije ROM memorije (Read-Only Memory), verzije Androida, identifikacione oznake Androida, Space identifikacione oznake, jezika sistema; podešavanja vezano za državu ili region na mobilnom uređaju, informacija o geografskoj širini i dužini telefona, podataka o proizvođaču uređaja i nazivu modela, osnovnih informacija o konfiguraciji i statusu hardvera uređaja, mrežnih operatera i tipa mrežne veze, podataka o uređaju ili korisničkoj identifikacionoj kartici (Subscriber Identity Module, SIM kartica).

(2)Podaci o logovanju. Prilikom Vašeg korištenja naših proizvoda ili usluga, možemo prikupljati i čuvati u evidencionim fajlovima određene podatke, poput vremena pristupanja uslugama, učestalosti pristupanja, vremena korištenja, privremene istorije poruka, standardnih sistemskih evidencionih fajlova, informacija o događajima (greške, prestanak rada, restartovanja, nadogradnje), utroška podataka i ostalih evidencionih podataka nastalih prilikom korištenja ovih usluga.

(3)Podaci o lokaciji (primenjuje se isključivo na određene usluge). Kada je potrebno da koristite određene usluge zasnovane na podacima o lokaciji, poput korištenja navigacionih softvera, pregleda vremenskih uslova na nekoj geografskoj lokaciji, oporavka lokacije Vašeg telefona, djeljenja Vaše geografske lokacije sa drugim osobama. Možemo, uz Vašu saglasnost, prikupljati i obrađivati približne ili precizne i tačne podatke o realnoj lokaciji opreme koju koristite, poput lokalne identifikacione oznake (Community Identifier), koda oblasti (Location Area Code), koda oblasti praćenja (Tracking Area Code), koda oblasti usmjeravanja (Router Area Code), mobilnog koda države, koda mobilne mreže, frekvencije, podataka o geografskoj širini i dužini, podešavanja vremenske zone, koda države ili oblasti, naziva grada, i podešavanja jezika. Bez sumnje, izuzev u slučaju da ste dali svoju saglasnost ili u cilju postupanja u skladu sa pravnim zahtjevima date države ili regiona, nećemo nastaviti da prikupljamo Vaše podatke o lokaciji radi identifikacije Vašeg kretanja. Svakoj aplikaciji možete u bilo kom trenutku ograničiti pristup podacima o lokaciji direktno sa svog mobilnog uređaja pristupanjem opcijama „Settings“ (Podešavanja) > „Location“ (Lokacija) (ova putanja se može razlikovati zavisno od verzije)

(4)Informacije o kolačićima. Naši veb-sajtovi, interaktivne aplikacije, INFINIX proizvodi i reklame mogu koristiti tehnologije poput kolačića, piksel tagova i veb-bikona, a radi prikupljanja i čuvanja Vaših relevantnih podataka o ličnosti.

(5)Podaci u vezi sa Vašim korištenjem aplikacija. Prilikom Vaše upotrebe aplikacija, možemo prikupljati podatke koji se odnose na Vašu upotrebu aplikacija, poput osnovnih podataka o aplikacijama (npr. lista aplikacija, identifikaciona oznaka aplikacije), podataka o paketu za razvoj softvera (Software Development Kit, SDK) podešavanja za ažuriranje sistema, podešavanja za aplikacije (npr. podešavanja za region, podešavanja za jezik, podešavanja za vremensku zonu, fontovi), vremena pristupanja i napuštanja aplikacije, evidencije o statusu aplikacije (npr. preuzimanje, instaliranje, ažuriranje, brisanje).

(6)Zdravstveni podaci. Ukoliko koristite određene sportske proizvode, poput sportskih zdravstvenih usluga, možemo prikupljati podatke koji se odnose na Vaše zdravstveno stanje, uključujući Vaše fizičko ili mentalno stanje, kao što su Vaš pol, visina, težina, datum rođenja, otkucaji srca, puls i pređeni koraci.

(7)Glasovni podaci. Prilikom upotrebe glasovnih komandi radi kontrolisanja određene usluge, možemo na našim serverima čuvati Vaše snimke glasa. Ukoliko sarađujemo sa trećom stranom kao pružaocem usluga koji za nas pruža usluge konvertovanja govora u tekst, pomenuta treća strana kao pružalac usluga može primiti i čuvati određene glasovne komande.

(8)Podaci trećih strana. Možemo prikupljati i koristiti za Vas karakteristične podatke koje Vam mogu dodijeliti treće strane kao pružaoci usluga i poslovni partneri, na primer, Vaša identifikaciona oznaka za oglašavanje koju Vam dodjeljuje neka treća strana.

(9)Ostali podaci o ličnosti. Različiti tipovi Vaših podataka o ličnosti se mogu pribavljati u okviru različitih tipova proizvoda ili usluga. Za podatke o ličnosti koji nisu pokriveni ovom Politikom, u okviru relevantnog proizvoda ili usluge ćete biti obavješteni o tome koji od Vaših podataka o ličnosti mogu biti prikupljani, i to putem posebne politike privatnosti za pomenuti proizvod ili uslugu ili putem notifikacija ili na neki drugi način, pri čemu će se, prije njihovog prikupljanja, pribaviti Vaša saglasnost.

1.3 Podaci koje pribavljamo iz drugih izvora

U situacijama kada je to dozvoljeno zakonom, možemo pribavljati Vaše podatke o ličnosti od drugih pojedinaca, poslovnih subjekata, putem javnih kanala ili ostalih trećih strana čije je postupanje usmjereno na Vas, od naših partnera koji sa nama sarađuju u cilju pružanja naših proizvoda i usluga, i koji nam pomažu u očuvanju bezbjednosti podataka i sprječavanju prevara, kao i iz drugih zakonitih izvora. U tekstu koji slijedi, navodimo neke od primjera:

(1) (1) kada koristite usluge društvenih mreža trećih strana ili unaprijed instalirane aplikacije trećih strana, Vaše podatke o ličnosti možemo pribaviti i putem ovih usluga ili aplikacija;

(2) (2) možemo prikupljati i koristiti za Vas karakteristične podatke koji Vam mogu dodijeliti treće strane kao pružaoci usluga i poslovni partneri, npr. Vašu identifikacionu oznaku za oglašavanje koju Vam dodjeljuje neka treća strana;

(3) (3) za određene usluge koje mogu da uključe bankovne i finansijske transakcije, uz Vaše ovlašyenje možemo takođe i validirati podatke, poput broja telefona, koje pružate putem zakonite treće strane, a u svrhe bezbjednosti i sprječavanja prevara;

(4) (4) kada uputite ostale treće strane da sa kompanijom INFINIX podjele podatke, npr. možete svog mobilnog operatera uputiti da sa nama podijeli podatke o Vašem nalogu radi aktiviranja naloga;

(5) (5) podaci o Vama koje nam prosleđuju druga lica, npr. kada ostala treća lica za Vas kupuju proizvode putem naše usluge, pomenuta lica nam prosleđuju Vašu adresu za isporuku.

Ovo ćemo Vam pojasniti prilikom prikupljanja gorenavedenih podataka i pribavljanja Vaše saglasnosti. Takođe, kompanija INFINIX se može služiti i drugim načinima radi prikupljanja drugih podataka o Vama, Vašem uređaju ili korištenju usluga, što ćemo Vam pojasniti prilikom prikupljanja podataka, pri čemu ćemo pribaviti Vašu saglasnost.

U cilju obavljanja istraživanja, možemo koristiti skupove podataka koji sadrže različite tipove informacija koje bi se mogle dovesti u vezu sa pojedincem koga je moguće identifikovati. Prilikom pribavljanja pomenutih skupova podataka, prikupljaćemo ih u skladu sa važećim zakonom (uključujući zakon u jurisdikciji u kojoj se dati skupovi podataka hostuju). Prilikom upotrebe pomenutih skupova podataka radi obavljanja istraživanja i razvoja, ne pokušavamo, niti ćemo pokušavati da ponovo identifikujemo pojedince čiji podaci čine pomenute skupove podataka.

1.4 Prikupljanje i upotreba neličnih podataka

Takođe, možemo prikupljati i druge vrste podataka koji nisu ni posredno ni neposredno povezani sa pojedincima. Prema važećim lokalnim zakonima, ovi podaci se ne mogu definisati kao podaci o ličnosti. U tekstu koji slijedi Vam navodimo primjere takvih podataka. Imajte u vidu da se ovakvi podaci, koji ne ukazuju na identitet osobe, ne mogu koristiti za identifikaciju pojedinca. Podatke prikupljamo u svrhu razumijevanja načina na koji koristite naše proizvode i usluge, kao i radi kontinuiranog unapređenja naših usluga, a u cilju što boljeg zadovoljavanja potreba korisnika na osnovu pomenutih podataka. Pošto ova vrsta podataka ne predstavlja podatke o ličnosti, mi ćemo donositi odluke vezano za način na koji prikupljamo, koristimo, objelodanjujemo i prenosimo pomenute nelične podatke. Pomenuti nelični podaci će se smatrati podacima o ličnosti samo ukoliko se takvi podaci koriste u kombinaciji sa drugim podacima radi identifikacije određenog fizičkog lica, ili ukoliko se koriste u kombinaciji sa podacima o ličnosti. U tom slučaju ćemo anonimizirati i deidentifikovati ovu vrstu podataka, izuzev ukoliko dobijemo Vašu saglasnost ili na neki drugi način postupamo u skladu sa zakonima i propisima.

(1) Statistički podaci u vezi sa prodajom uređaja i proizvoda, kao i razne sažete statističke informacije, poput veličine ekrana, verzije uređaja, vremena registracije, informacija o verziji.

(2) Statistički podaci koji se generišu kada instalirate, koristite, deinstalirate određenu uslugu i/ili sadržane aplikacije, poput informacija koje se odnose na uređaj i pomoću kojih nije moguće izvršiti identifikaciju ličnosti, posjeta veb-sajtovima, preuzimanja, svakodnevne upotrebe, pristupanja stranicama, vremena pristupanja stranicama i sesija; korištenje aplikacija, APK naziv, verzija aplikacije, korištenje aplikacije, vrijeme pristupanja, podaci o prestanku rada uređaja, utrošak podataka u okviru aplikacije.

(3) Zahtjevi i sprovođenje komandi u okviru servera, poput identifikacione oznake komande, broja verzije operativnog sistema, broja verzije softvera, broja verzije komande.

(4) Podaci vezano za monitoring mreže, poput vremena zahtjeva, broja zahtjeva ili zahtjeva za grešku;

(5) Kada korisnici upotrebljavaju notifikaciono polje za prijem notifikacija, poput verzije operativnog sistema, identifikacione oznake zadatka, verzije komande, naziva notifikacionog paketa, tipa notifikacije, statusa notifikacije;

(6) Podaci o pokretaču na telefonu, poput identifikacione oznake aplikacije, naziva aplikacije, APK naziva, verzije aplikacije, parametara korisničkog agenta pretraživača, tipa uređaja, tipa mrežne veze.

(7) Prikupljanje podataka o aplikaciji, poput aktiviranja aplikacije, iznenadnog prestanka rada aplikacije (npr. automatski generisana evidencija nakon iznenadnog prestanka rada aplikacije), instaliranja aplikacije, deinstaliranja aplikacije, informacija o utrošku baterije, podešavanja stepena osvjetljenja.

Neophodno je naglasiti i ponovo navesti da, zbog velikog broja naših proizvoda i usluga, ovde navedeni sadržaji i scenarija u vezi sa podacima o ličnosti koje prikuplja kompanija INFINIX ne pokrivaju sve naše poslovne scenarije. Sve elemente koji nisu sadržani u ovoj Politici navešćemo u politici privatnosti za određeni proizvod ili uslugu, ili putem notifikacija ili na neki drugi način prilikom prikupljanja podataka u okviru konkretnih poslovnih scenarija.

2. Svrha u koju koristimo podatke o ličnosti

Kada je neophodno da ispunimo svoje obaveze prema Vama u skladu sa Uslovima korištenja i/ili ugovorom o pružanju usluga, ili kada smatramo da je neophodno da zaštitimo sopstvene zakonite interese ili zakonite interese neke treće strane, nakon što obavimo procjenu, a uz Vašu saglasnost, možemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti u svrhe navedene u ovoj Politici. Također, Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati i u cilju postupanja u skladu sa važećim zakonskim obavezama i radi njihovog sprovođenja. Prilikom korištenja Vaših podataka o ličnosti, strogo ćemo se pridržavati sadržaja navedenog u ovoj Politici i u njenim ažuriranim verzijama.

2.1 Za pružanje usluga registracije i usluga upravljanja nalozima. Osnovne podatke koje unesete prilikom registracije ćemo upotrijebiti da bismo Vam pružili odgovarajuće usluge registracije i naknadne usluge upravljanja nalogom.

2.2 Za pružanje korisničke podrške i povezanih usluga za Vaše aktivnosti prilikom i nakon kupovine.Na primjer, možda ćete morati da ostavite neophodne podatke u situacijama kada nudimo usluge isporuke, usluge pružanja garancije, tehničku podršku ili brzo detektovanje i popravljanje postojećih problema ostavljanjem povratne informacije u vezi sa prijavom grešaka.

2.3 Za pružanje informativnih usluga u cilju zadovoljavanja Vaših potreba ili interesovanja. Na primjer, mi, ili neka treća strana, možemo koristiti Vaše podatke o lokaciji kako bismo Vam poslali push notifikacije sa vremenskom prognozom i pružili geografsku navigaciju i druge povezane informativne usluge; na osnovu Vaše saglasnosti, možemo koristiti Vaše podatke o ličnosti, analizirati Vaše navike prilikom korištenja usluga i željena ponašanja, kao i slati notifikacije ili pružati usluge prikazivanja sadržaja putem push notifikacija.

2.4 Za kontinuirano pružanje poboljšanih proizvoda i usluga, možemo Vas pozvati da uzmete učešće u postupku unapređenja naših proizvoda i u programima ili interaktivnim aktivnostima koji se odnose na korisničko iskustvo. Nakon što uzmete učešće u našim programima ili aktivnostima, možemo prikupljati Vaše neophodne podatke o ličnosti, poput brojeva mobilnih telefona (koji se uglavnom koriste za istraživanje i ponovni prikaz), podataka o uređaju, podataka o ponašanju u toku rada, podataka o lokaciji i evidencionih podataka za obavljanje statističke analize, a u cilju kontinuiranog unapređenja i optimizacije proizvoda i pružanja boljeg korisničkog iskustva.

2.5 Za sprovođenje odgovarajućih komercijalnih promotivnih aktivnosti. Ukoliko uzmete učešće u lutriji, takmičenju ili sličnim promotivnim aktivnostima, možemo koristiti podatke koje nam ostavite da bismo omogućili korištenje pomenutih programa. Ukoliko više ne želite da primate određene vrste promotivnog materijala, možete se odjaviti na način naveden u poruci (npr. putem linka za odjavljivanje u dnu poruke), osim ukoliko u važećim zakonima nije navedeno drugačije. Više informacija možete pronaći dalje u tekstu, u djelu „Vaša prava na Vaše podatke o ličnosti“.

2.6 Za pružanje usluga zasnovanih na lokaciji. Prilikom korištenja TRANSSION OS usluga, podatke o lokaciji možemo koristiti i da bismo Vam pružali usluge i tačne podatke o datoj lokaciji, a u cilju najboljeg mogućeg korisničkog iskustva, na primjer, vremenske podatke, pristup lokaciji (kao dio Android platforme). Lokacione usluge možete u bilo kom trenutku deaktivirati u okviru opcije „Location Information“ (Podaci o lokaciji) koja se nalazi u dijelu „Settings“ (Podešavanja) ili možete deaktivirati korištenje lokacionih usluga u okviru aplikacije.

2.7 Za korištenje bezbjednosnih funkcija i funkcija održavanja sistema u okviru bezbjjednosne aplikacije, na primjer, bezbednosno skeniranje, ušteda baterije, lista blokiranih stavki i čistač.

2.8 Za pružanje usluge slanja push notifikacija i usluge slanja notifikacija u svrhu procjene reklamnog učinka, kao i za slanje, putem TRANSSION OS Usluge, notifikacija o ažuriranjima za softver ili najavama za nove proizvode, uključujući informacije o prodaji i promocijama, prikupljaćemo podatke koji se odnose na aplikaciju (na primjer, identifikaciona oznaka verzije aplikacije, APK naziv), kao i podatke koji se odnose na uređaj (na primjer, tip modela, brend). Vaše podatke o ličnosti možemo koristiti u svrhe slanja push notifikacija, kojima Vam nudimo ili reklamiramo naše proizvode i usluge i/ili proizvode i usluge odabranih trećih strana. U slučajevima kada se to zahtjeva važećim zakonima, ovo činimo isključivo uz Vašu saglasnost. U bilo kojem trenutku možete otkazati dobijanje marketinških informacija, kako od nas, tako i od trećih strana, tako što ćete promijeniti svoje željene postavke u okviru opcije „Application and Notification“ (Aplikacija i notifikacija) u djelu „Settings“ (Podešavanja), ili tako što ćete svojim željenim postavkama upravljati putem aplikacije/veb-sajta treće strane gde se koriste INFINIX push notifikacije. Više informacija možete pronaći dalje u tekstu, u djelu „Vaša prava na Vaše podatke o ličnosti“.

2.9 Za pružanje personalizovanih usluga i sadržaja,uključujući reklame. U cilju bolje zaštite Vaše privatnosti, koristimo jedinstvenu identifikacionu oznaku umjesto Vašeg imena, elektronske pošte, ili drugih podataka na osnovu kojih Vas je moguće direktno identifikovati, kako bismo Vam pružili personalizovane proizvode, usluge, reklame i druge aktivnosti. Možemo kreirati profile tako što ćemo analizirati gorepomenute podatke i graditi segmente (ugrađujući Vaše podatke o ličnosti u jedan ili više segmenata). Ciljano oglašavanje će se vršiti isključivo uz Vašu saglasnost u onoj mjeri u kojoj se to zahtjeva važećim zakonom.
Gorepomenute podatke možemo kombinovati sa drugim podacima (uključujući podatke pribavljene putem različitih usluga ili uređaja, kao što su računari, mobilni telefoni i ostali umreženi uređaji) kako bismo omogućili i unaprijedili naše proizvode, usluge, sadržaj i reklame. Imate pravo da u bilo kom trenutku otkažete dobijanje personalizovanih reklama i da se usprotivite profilisanju korisnika, uključujući identifikacionu analizu u svrhe direktnog marketinga i automatizovanog procesa donošenja odluka. Da biste ostvarili ova prava, možete se u bilo kom trenutku odjaviti putem opcije za odjavu u okviru odgovarajućeg softvera i proizvoda.

II. Kako koristimo kolačiće i sličnu tehnologiju

1. Šta su kolačići i slična tehnologija

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje mi pohranjujemo na Vaš mobilni uređaj kako bismo ovom softveru omogućili da normalno funkcioniše, a Vama da mu na jednostavan način pristupite. Kolačići obično sadrže identifikacione oznake, nazive sajtova i određene brojeve i znake. Naši veb-sajtovi, onlajn usluge, interaktivne aplikacije, elektronska pošta i druge informacione usluge mogu koristiti kolačiće i druge slične tehnologije, poput piksel tagova i veb-bikona. Generalno, podatke prikupljene pomoću kolačića i sličnih tehnologija tretiramo kao nelične podatke, jer oni ne sadrže nikakve podatke kojima bi Vi lično mogli biti identifikovani. Ipak, u onoj meri u kojoj se adrese internet protokola (IP adrese) ili slične identifikacione oznake smatraju podacima o ličnosti prema zakonima država u pitanju, poštovaćemo i zakone pomenutih država.

2. Zašto koristimo kolačiće i sličnu tehnologiju

Mi i naši partneri koristimo kolačiće ili sličnu tehnologiju za praćenje kako bismo bolje razumjeli korištenje softvera na Vašem mobilnom uređaju, kako bismo saznali više o tome koliko često koristite aplikaciju, o događajima koji se javljaju u okviru aplikacije, kumulativnoj upotrebi, podacima u vezi sa performansama i izvorima sa kojih ste aplikaciju preuzeli; mi i naši partneri koristimo kolačiće ili sličnu tehnologiju za praćenje kako bismo analizirali trendove, obezbjedili normalan rad veb-sajta, pratili ponašanje korisnika na veb-sajtu i prikupljali demografske podatke o našoj korisničkoj bazi uopšte. Na primjer: možemo sarađivati sa trećim stranama radi prikazivanja reklama na našim veb-sajtovima ili upravljanja našim reklamama na drugim veb-sajtovima. Naši partneri koji predstavljaju treću stranu mogu koristiti kolačiće ili sličnu tehnologiju za praćenje kako bi Vam reklame prikazivali na osnovu Vaše istorije pretraživanja i Vaših interesovanja.

Kolačiće nećemo koristiti ni u koje druge svrhe osim onih navedenih u ovoj Politici. Kolačićima možete upravljati ili ih možete brisati u skladu sa svojim željama. Sve kolačiće sačuvane na Vašem mobilnom uređaju možete izbrisati putem opcije „Setting“ (Podešavanje), u okviru odgovarajućeg softvera i proizvoda (putanje se mogu neznatno razlikovati zavisno od uređaja i usluge), ili možete izabrati da ne budete praćeni i otkazati dobijanje reklama zasnovanih na interesovanjima tako što ćete izbrisati sve kolačiće ili resetovati krajnji mobilni uređaj (brišući sadržaj i podatke).

III. Kako čuvamo i štitimo Vaše podatke o ličnosti

1. Kako čuvamo Vaše podatke o ličnosti

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju uz Vašu saglasnost čuvaće se u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka o ličnosti važećim u datim državama. U onoj meri u kojoj to nije zabranjeno lokalnim zakonima i propisima, možemo čuvati i podatke o ličnosti prikupljene u državama ili regionima izvan države u kojoj je kompanija locirana.

Trenutno, kompanija INFINIX može Vaše podatke o ličnosti čuvati u: Indiji i/ili Irskoj.

Konkretno:

Podaci o ličnosti prikupljeni i generisani prilikom našeg poslovanja u Indiji čuvaće se na serverima lociranim u Indiji.

Podaci o ličnosti prikupljeni i generisani od strane naših kompanija van Indije čuvaće se na serverima u Irskoj.

U skladu sa uslovima poslovanja, u budućnosti možemo koristiti i servere u drugim regionima ili državama, što ćemo u tom trenutku navesti u ažuriranoj Politici.

Bez obzira na to da li podatke o ličnosti čuvamo u državi u kojoj je naša kompanija locirana ili u drugim državama ili regionima, a u onoj meri u kojoj se time ne krše zakoni i propisi, takvi podaci biće zadržani u skladu sa relevantnim zakonima i propisima o čuvanju podataka. Istovremeno, razmotrićemo karakteristike, obim i svrhu obrade podataka o ličnosti, rizike koji se mogu javiti u toku postupka obrade, kao i ozbiljne posljedice izazvane nastankom štete itd., i primjeniti neophodne bezbijednosne mjere. Na primjer, prilikom čuvanja prikupljenih podataka o ličnosti koristićemo metode šifrovanja i deidentifikacije. Također, podatke ćemo zadržati tokom najkraćeg mogućeg perioda čuvanja definisanog zakonom. U situacijama kada to nije definisano zakonom, podatke ćemo zadržati u skladu sa najkraćim mogućim periodom čuvanja neophodnim za poslovanje. Po pitanju podataka za koje istekne period čuvanja ili podataka koje zahtijevate da izbrišemo, pomenute podatke ćemo shodno tome izbrisati ili ćemo preduzeti druge odgovarajuće mjere, a da pritom ne prekršimo relevantne zakone i propise.

2. Kako štitimo Vaše podatke o ličnosti

Preduzećemo druge neophodne mjere kako bismo zaštitili bezbjednost Vaših podataka o ličnosti i spriječili zloupotrebu podataka, neovlašćeni pristup i njihovo neovlašćeno menjanje, objelodanjivanje ili uništavanje itd.

Primjenjujemo bezbjednosne zaštitne mjere namijenjene zaštiti Vaših podataka o ličnosti i redovno pratimo naše sisteme u cilju detektovanja mogućih ranjivosti i napada, a koristimo i administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mjere u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti, uzimajući u obzir same vrste podataka o ličnosti, obradu i pretnje. Neprekidno radimo na unapređenju pomenutih zaštitnih mjera u cilju bezbjednosti Vaših podataka o ličnosti.

Ipak, moramo Vas podsjetiti da, ma koliko pomenute mjere bile savršene, ne postoji apsolutna garancija da je moguće izbjeći pojavu bezbjednosnih incidenata vezano za čuvanje podataka. U slučaju nastanka situacije koja podrazumijeva povredu podataka, pomenutu situaciju ćemo prijaviti odgovarajućim regulatornim organima, kako je predviđeno relevantnim zakonima i propisima, i dostavićemo informacije o vrsti podataka o ličnosti na koje se pomenuta povreda odnosi, broju lica na koje se podaci odnose, mogućim posljedicama pomenute povrede, kao i korektivnim mjerama koje namjeravamo da preduzmemo u skladu sa zahtjevima regulatornih vlasti. Preduzećemo sve moguće mjere kako bismo ispravili ili umanjili štetu i posljedice nastale povredom podataka. Ukoliko je to dozvoljeno ili se zahtjeva zakonom i propisima, blagovremeno ćemo Vas obavijestiti o mogućim posljedicama ili značajnoj šteti po Vas, tako da možete brzo preduzeti odgovarajuće mjere kako biste svoja prava zaštitili u najvećoj mogućoj meri.

Ne postoje apsolutno bezbjedni veb-sajtovi, internet prenosi, računarski sistemi i bežične konekcije. Pored neophodnih zaštitnih mjera koje smo preduzeli, korisnici moraju da povećaju nivo svijesti o rizicima po bezbjednost privatnosti. Na primjer, kada putem naših usluga pristupate veb-sajtovima, linkovima, proizvodima ili uslugama trećih strana, pažljivo pročitajte uslove korištenja pomenutih trećih strana u cilju bezbjednosti svakog podatka koji se prikupi putem pomenutih veb-sajtova, linkova, proizvoda ili usluga. Ne preuzimamo nikakvu pravnu odgovornost za probleme u smislu bezbjednosti podataka koje su prouzrokovale pomenute treće strane. Ukoliko saznate da određene sadržaje, reklame ili funkcije u okviru naših veb-sajtova, proizvoda ili usluga može pružati neka treća strana i da pomenuti sadržaji, reklame ili funkcije potencijalno mogu ugroziti Vašu privatnost i bezbjednost, hitno nas kontaktirajte, a mi ćemo ovaj problem prioritetno riješiti u skladu sa zakonima i propisima.

IV. Kako dijelimo, prenosimo i objelodanjujemo Vaše podatke o ličnosti i informacije

Prilikom dijeljenja, prenošenja, i objelodanjivanja Vaših podataka o ličnosti, pridržavamo se principa i uslova minimizacije, neophodnosti i zakonitosti. U normalnim uslovima, ne obavljamo eksterno dijeljenje, prenošenje ili objelodanjivanje Vaših podataka o ličnosti. Međutim, u onoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom i propisima, Vaše podatke o ličnosti možemo dijeliti, prenositi i objelodanjivati u sljedećim situacijama:

1. Kako dijelimo Vaše podatke o ličnosti

Ne prodajemo nikakve podatke o ličnosti trećim stranama. U cilju blagovremenog pružanja usluga, Vaše podatke o ličnosti možemo podijeliti sa pridruženim društvima kompanije INFINIX. Vaše podatke ćemo dijeliti isključivo unutar pridruženih društava kompanije INFINIX, u zakonite i jasne svrhe, a dijelićemo isključivo podatke neophodne za pružanje usluga, pri čemu smo obavezani svrhama navedenim u ovoj Politici privatnosti. Ukoliko određena svrha nije navedena u ovoj Politici, navešćemo je u odgovarajućoj politici privatnosti ili obavještenju za određeni proizvod ili uslugu.>

Neophodne podatke o ličnosti možemo dijeliti sa ovlaštenim partnerima koji predstavljaju treću stranu (uključujući pružaoce tehničkih usluga, pružaoce usluga čuvanja podataka, pružaoce postprodajnih usluga, pružaoce usluga marketinške promocije, trećih strana kao pružalaca SDK usluga itd.) radi omogućavanja određenih funkcija ili da bismo Vam pružili bolju uslugu i bolje korisničko iskustvo. Na primer, kada kupite INFINIX proizvode, kompanija INFINIX će možda Vaše relevantne podatke o ličnosti morati da dostavi pružaocu logističkih usluga kako bi se organizovala dostava; kada Vam pružamo postprodajne usluge, možda ćemo morati da Vaše relevantne podatke o ličnosti dostavimo pružaocu postprodajnih usluga kako bismo Vam ponudili bolju uslugu i podršku. Kada na ovakav način dijelimo podatke, pridržavamo se principa minimizacije, neophodnosti i zakonitosti. Prije nego što započnemo postupak dijeljenja informacija, potpisaćemo strogo povjerljive ugovore sa ovlaštenim partnerima i od njih zahtijevati da preduzmu odgovarajuće mjere povjerljivosti i bezbjednosti kako bi podatke o ličnosti obrađivali u skladu sa ovom Politikom i važećim zakonima u Vašoj jurisdikciji. Osim toga, od njih ćemo zahtijevati i da nam dostave informacije o kapacitetima u smislu bezbjednosti podataka, kao i kvalifikacije u vezi sa bezbjednošću podataka (npr. procjenu stepena zaštite, sistem za upravljanje bezbjednošću informacija). Nakon što u Softver ugradimo SDK ovlaštenog partnera ili druge slične aplikacije, odmah ćemo Vas obavijestiti o tome, a od pružaoca SDK usluga, koji pribavlja podatke, zahtjevaćemo da zaštiti bezbjednost Vaših podataka.

U cilju pružanja usluga procjene, analize ili drugih poslovnih usluga, možda ćemo dijeliti Vaše nelične podatke i sa trećim stranama. Na primer, možda ćemo zbirne podatke koristiti da pomognemo partnerima (npr. pružaocima reklamnih usluga) da razumeju efektivnost, povratne informacije i trendove korištenja njihovih usluga.

U slučaju spajanja, akvizicije ili likvidacije usljed bankrota, prenosa imovine i drugih povezanih transakcija, ukoliko ovo uključuje prenos podataka o ličnosti, zahtievaćemo putem ugovora ili drugim odgovarajućim mjerama da novi subjekt ili organizacija koja drži Vaše podatke o ličnosti nastavi da bude obavezana ovom Politikom i od takvog subjekta ćemo zahtijevati da, prilikom obrade podataka o ličnosti, preduzme mjere povjerljivosti i bezbjednosti koje po svom stepenu neće biti ispod mjera zahtijevanih ovom Politikom.

2. Kako prenosimo Vaše podatke o ličnosti

Kompanija INFINIX Vaše podatke neće prenositi drugim stranama, osim u sledećim slučajevima:

(1) Nakon pribavljanja Vaše izričite saglasnosti.

(2) Ukoliko je kompanija INFINIX uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju cjelokupne ili djela svoje imovine, što može uticati na Vaše podatke o ličnosti, uputićemo važno obavještenje putem elektronske pošte i/ili na našem veb-sajtu ili ćemo Vas na neki drugi, odgovarajući način informisati o svim promjenama u vlasništvu i o Vašim pravima na Vaše podatke o ličnosti, kao i o mogućim izborima koje možete načiniti u vezi sa Vašim podacima o ličnosti.

(3) U slučaju definisanom ovom politikom privatnosti ili upućivanjem obavještenja na neki drugi način.

3. Kako objelodanjujemo Vaše podatke o ličnosti

U skladu sa pravnim zahtjevima, pravnim procedurama, sudskim postupkom i/ili zahtjevima od strane službi i organa vlasti, kompanija INFINIX će možda morati da objelodani Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko je dato objelodanjivanje neophodno ili adekvatno zarad nacionalne bezbijednosti, primjene zakona, ili drugih pitanja od javnog značaja, informacije o Vama takođe možemo objelodaniti.

Pored toga, Vaše podatke o ličnosti možemo dijeliti i sa:

(1) Našim advokatima, pravnicima, računovođama, revizorima ili sličnim konsultantima, kada od njih zatražimo stručno savetovanje.

(2) Investitorima i ostalim relevantnim trećim stranama, ukoliko dođe do realne ili potencijalne prodaje ili drugih transakcija u okviru kompanije, a koje imaju veze sa subjektima unutar INFINIX grupe.

Ostalim trećim stranama, na primjer, objelodanjivanje određenih podataka uz Vaše ovlaštenje.

V. Kako se Vaši podaci o ličnosti prenose preko granica

Kao kompanija koja posluje na globalnom nivou, imamo resurse ili servere u različitim državama ili regionima širom svijeta u cilju pružanja podrške našim proizvodima i uslugama. Da bismo Vam što bolje pružili usluge, a u svrhe navedene u ovoj Politici i u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim lokalnim zakonima i propisima, kao i uz Vašu ovlaštenu saglasnost, Vaše podatke o ličnosti možemo prenositi do ovih resursa ili servera radi njihovog čuvanja ili obrade. Vaše podatke o ličnosti možemo prenositi i trećim stranama kao pružaocima usluga i poslovnim partnerima, pa se Vaši podaci, prema tome, mogu prenositi u druge države ili regione. Zakoni o zaštiti privatnosti u ovim državama ili regionima se mogu razlikovati, a jurisdikcije u kojima su locirani pomenuti globalni resursi ili serveri mogu ili ne moraju štititi podatke o ličnosti prema istim standardima kao što je to slučaj u okviru Vaše jurisdikcije. Međutim, mi ćemo ipak težiti da postupamo u skladu sa našom Politikom privatnosti kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti i poštovaćemo pravne zahtjeve države ili regiona u kojima su Vaši podaci o ličnosti locirani kako bismo obavili njihovo odgovarajuće prenošenje preko granice, kao i ostale postupke obrade podataka o ličnosti.

U okolnostima u kojima podatke o ličnosti prenosimo van Vaše jurisdikcije, bilo da se pomenuto prenošenje obavlja ka našim povezanim pravnim licima ili trećim stranama kao pružaocima usluga, postupaćemo u skladu sa relevantnim važećim zakonima. Preduzećemo odgovarajuće bezbjednosne i zaštitne mjere kako bismo se uvjerili da sva pomenuta prenošenja ispunjavaju uslove važećih lokalnih zakona o zaštiti podataka.

VI. Vaša prava na Vaše podatke o ličnosti

Kao lice na koje se podaci odnose, imate niz prava na svoje podatke o ličnosti, uključujući pravo da potvrdu, pristup, ispravku, brisanje, povlačenje saglasnosti i podnošenje prigovora (u daljem tekstu: „zahtjev“). U potpunosti razumijemo i poštujemo Vaša prava, a takva prava će, prema važećim zakonima, biti predmet određenih izostavljanja i izuzimanja. Takođe, preduzećemo aktivne korake kako bismo osigurali efektivnu zaštitu Vaših prava. Ipak, molimo Vas da shvatite i imate u vidu da ćemo, iz bezbijednosnih razloga, prije obrade Vašeg zahtjeva možda morati da potvrdimo Vaš identitet. U principu, ne naplaćujemo naknadu troškova za Vaš zakonit i razuman zahtjev, ali ćemo, kada je to primjenjivo, naplaćivati određenu razumnu naknadu troškova za ponovljene zahtjeve koji prevazilaze razumne granice, a na osnovu realnih administrativnih troškova dozvoljenih važećim zakonima. Možemo odbiti zahtjeve koji se na nerazuman način ponavljaju, zahtijevaju prekomjernu upotrebu tehničkih sredstava (na primjer, razvijanje novih sistema ili suštinsku promjenu postojećih praksi), predstavljaju rizik po zakonska prava drugih osoba ili su izuzetno nepraktični ili krše obavezne propise prema zakonu.

6.1 Pravo na potvrdu i pristup

Informacije o tome kako prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti Vam saopštavamo putem ove Politike ili u formi politike privatnosti ili obavještenja za određeni proizvod ili uslugu. Imate pravo da potvrdite ili odbijete pomenuto prikupljanje i obrađivanje putem polja za potvrdu ili na neke druge načine. Međutim, nakon odbijanja, određene funkcije za čiju upotrebu je neophodno Vaše izričito ovlaštenje i saglasnost mogu postati nedostupne. Dostavljenim podacima o ličnosti možete direktno pristupiti putem interfejsa u okviru naših proizvoda i usluga. Kada su u pitanju podaci kojima ne možete pristupiti, možete nam se obratiti putem elektronske pošte na adresu privacy@transsion.com. Problemom ćemo se pozabaviti odmah po prijemu Vaše elektronske pošte.

6.2 Pravo na ispravku i brisanje

Ukoliko su Vaši podaci o ličnosti izmijenjeni ili ukoliko primjetite da su Vaši podaci o ličnosti koje smo prikupili i obradili netačni ili nepotpuni, imate pravo da od nas zatražite da unesemo ispravke ili dopune. Neke od Vaših podataka o ličnosti možete direktno ispravljati ili mijenjati na relevantnim funkcionalnim stranicama proizvoda/usluga. Kada Vaši podaci o ličnosti koje mi prikupimo ispune svrhu prikupljanja ili više nisu potrebni, ili kada primjetite da se našim prikupljanjem i obradom Vaših podataka o ličnosti krše odredbe zakona i propisi ili ova Politika privatnosti, imate pravo da od nas zahtijevate brisanje relevantnih podataka o ličnosti. Ispravljanje ili brisanje podataka o ličnosti za koje Vam nismo pružili kanal za ispravljanje ili brisanje možete zahtijevati slanjem elektronske pošte na adresu privacy@transsion.com.

Ipak, postoji mogućnost da u određenim situacijama ne odobrimo Vaš zahtjev za brisanje, na primjer, ukoliko od nas zahtijevate da izbrišemo Vaše podatke o transakcijama u slučaju kada kompanija INFINIX ima zakonsku obavezu da vodi evidenciju o pomenutim transakcijama da bi bila u skladu sa važećim lokalnim zakonom. Također, imajte u vidu da, nakon što podnesete zahtijev za brisanje Vaših podataka sa naših proizvoda i usluga, možda nećemo moći da odgovarajuće podatke odmah uklonimo iz sistema za čuvanje rezervnih kopija zbog određenih važećih lokalnih zakona i tehnoloških ograničenja. Ipak, Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati na bezbijedan način i izolovati ih od bilo kakvog dodatnog obrađivanja sve dok se ne obavi ažuriranje rezervnih kopija podataka ili dok njihovo brisanje ili anonimizacija ne bude moguća.

6.3 Pravo na povlačenje saglasnosti

Da bismo omogućili odgovarajuće funkcije u okviru naših raznovrsnih proizvoda ili usluga, potrebni su nam neophodni podaci o ličnosti u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Ovo je pojašnjeno u djelu „Kako prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti“ u okviru ove Politike. Svoju saglasnost, koju ste nam prethodno dali u konkretne svrhe, možete povući tako što ćete izbrisati podatke, isključiti funkcije uređaja i zahtijevati povlačenje saglasnosti, uključujući prikupljanje, korištenje i/ili objelodanjivanje Vaših podataka o ličnosti kojima mi upravljamo ili koje kontrolišemo. Ukoliko je način na koji se zahtjeva povlačenje saglasnosti jasno naveden u politici privatnosti ili obavještenju za određeni proizvod ili uslugu, molimo Vas da ga se pridržavate. Ukoliko nije naveden, relevantni zahtjev možete poslati na adresu privacy@transsion.com. Vaš zahtjev ćemo obraditi u razumnom vremenskom roku po njegovom upućivanju, a od tog trenutka više nećemo prikupljati, koristiti i/ili objelodanjivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Vašim zahtjevom.

Ukoliko povučete svoju saglasnost, možda nećete moći da i dalje dobijate dio i/ili sve pogodnosti INFINIX proizvoda i usluga. Povlačenje Vaše saglasnosti ili ovlaštenja neće uticati na validnost naših prethodnih aktivnosti obrade podataka zasnovanih na Vašoj saglasnosti.

6.4 Pravo na otkazivanje usluge ili naloga

Ukoliko želite da otkažete određeni proizvod ili uslugu, možete kliknuti na taster „Settings“ (Podešavanja) u okviru određene aplikacije ili nam se možete obratiti na adresu privacy@transsion.com.

Ovim Vas podsjećamo da Vam, ukoliko želite da otkažete određenu uslugu ili nalog, takav postupak otkazivanja može onemogućiti korištenje nekih od INFINIX proizvoda i usluga, kao i da je pomenuti čin otkazivanja naloga neopoziv. Kada otkažete svoj nalog, mi ćemo izbrisati ili deidentifikovati informacije koje se odnose na Vas.

Ukoliko se na INFINIX naloge prijavljujete putem naloga trećih strana (npr. putem platformi Facebook, Google), potrebno je da uputite zahtjev za otkazivanje naloga sa platforme treće strane.

6.5 Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor upućivanjem elektronske pošte na adresu privacy@transsion.com. Reagovaćemo odmah po prijemu Vašeg prigovora. Ukoliko niste zadovoljni našom reakcijom, posebno ukoliko naša obrada podataka o ličnosti krši Vaša zakonita prava i interese, svoj prigovor ili prijavu možete uputiti Vašoj lokalnoj zakonom propisanoj službi za zaštitu podataka o ličnosti ili možete podići tužbu u nadležnom sudu.

6.6 Pravo na kontrolu nad Vašim podešavanjima privatnosti

Imate pravo na kontrolu nad Vašim podešavanjima privatnosti i na ograničavanje našeg postupka prikupljanja, korištenja, objelodanjivanja, ili obrade Vaših podataka o ličnosti putem pomenutih podešavanja privatnosti. Dalje u tekstu su navedeni neki od primjera kontrole koju imate nad podešavanjima privatnosti:

(1) Izaberite da se prijavite ili izlogujete sa svog INFINIX naloga, poput naloga Hi Account.

(2) Izaberite da aktivirate ili deaktivirate funkcije User Experience Program (Program korisničkog iskustva) i Location Access (Pristup lokaciji).

(3) Uključite ili isključite druge usluge i funkcije koje se bave osjetljivim podacima ili podacima o ličnosti (npr. otključavanje licem, zaključavanje pomoću otiska prsta). Također, više podataka o bezbjednosnom statusu svog uređaja možete dobiti u okviru aplikacije INFINIX Security.

Ukoliko ste se prethodno saglasili sa našim korištenjem Vaših podataka o ličnosti u gorenavedene svrhe, svoju odluku možete promjeniti tako što ćete nam se obratiti putem adrese privacy@transsion.com.

6.7 Prava u određenim jurisdikcijama

Naročito, prema mjerodavnom pravu nekih jurisdikcija, kao lice na koje se podaci odnose možete imati sljedeća prava:

(1) Pravo na ograničenje obrade. Imate pravo da zahtijevate da se naša obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči. Mi ćemo uzeti u razmatranje osnov Vašeg zahtjeva u vezi sa ograničenjem. Ukoliko je osnov u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, Vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati u skladu sa važećim okolnostima u takvim zakonima i obavjestićemo Vas prije nego što ograničenje obrade prestane.

(2) Pravo na automatizovano donošenje odluka. Imate pravo da odbijete obradu zasnovanu na automatizovanom donošenju odluka, uključujući profilisanje i drugu automatizovanu obradu koja bi mogla imati zakonske ili slične posljedice po Vas.

(3) Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo da podnesete zahtev da se Vaši podaci o ličnosti prenesu na drugog rukovaoca podacima u strukturisanom i uobičajeno korištenom formatu.

Imamo pravo da odbijemo obradu Vaših zahtijeva ili da reagujemo samo na neke od Vaših zahtijeva na koje se primjenjuje izuzimanje ili kada na neki drugi način imamo pravo da to učinimo prema mjerodavnom pravu, na primjer, neki zahtjevi su jasno neutemeljeni ili očigledno prekomerni ili podrazumijevaju objelodanjivanje informacija o trećim stranama.

VII. Kako rukujemo podacima o ličnosti dece

Kompanija INFINIX razumije značaj zaštite podataka o ličnosti djece. Stoga, djeci mlađoj od 14 godina ili ekvivalentnog uzrasta prema zakonu u Vašoj jurisdikciji (djecu ćemo uglavnom definisati na osnovu zakona i propisa države ili regiona u kojima je naša kompanija locirana, jer se zakoni različitih država mogu razlikovati prilikom definisanja uzrasta dece) nije dozvoljeno da naše proizvode ili usluga koriste bez saglasnosti i nadzora njihovih zakonskih staratelja, a takva praksa je odobrena relevantnim zakonima i propisima. U principu, usluge ne pružamo direktno djeci, ne vršimo aktivno prikupljanje podataka o ličnosti djece ili ne koristimo podatke o ličnosti djece u marketinške svrhe. Podatke o ličnosti djeteta ćemo prikupljati, koristiti i objelodanjivati isključivo uz izričito odobrenje i saglasnost staratelja deteta, u onoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i kada je zaista neophodno prikupljati takve podatke. Ukoliko u bilo kom trenutku staratelj ima potrebu da pristupi, promjeni ili izbriše podatke o ličnosti koji se odnose na djete pod njegovim starateljstvom, obratite nam se na načine navedene u ovoj Politici privatnosti i mi ćemo blagovremeno reagovati. Ukoliko primjetite da se podaci o djetetu za nas prikupljaju bez znanja zakonskog staratelja, molimo Vas da nas o tome obavijestite upućivanjem elektronske pošte na adresu privacy@transsion.com. Relevantne podatke ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko primjetimo da prikupljamo podatke o ličnosti dijeteta bez prethodne saglasnosti proverljivog staratelja, uklonićemo i relevantni sadržaj u najkraćem mogućem roku.

VIII. Treće strane kao pružaoci usluga i usluge

Prilikom Vašeg korištenja INFINIX proizvoda ili usluga (što uključuje navigaciju putem mapa, glasovnu podršku, video plejer, usluge čišćenja sistema i bezbjednosne usluge, gejming, statistiku, obradu plaćanja, filtriranje informacija itd.), možete dobijati linkove ka veb-sajtovima trećih strana ili sadržaju i uslugama koje pružaju treće strane, ne uključujući nas, a nekim proizvodima ili uslugama trećih strana možete pristupiti putem SDK ili na neki drugi način. Možete odlučiti prema sopstvenom nahođenju da li želite da posjetite ili prihvatite veb-sajtove, proizvode i usluge trećih strana. Naša Politika privatnosti se ne primjenjuje na proizvode i usluge koje pruža bilo koja treća strana. Pošto nismo u mogućnosti da suštinski kontrolišemo treću stranu, nismo odgovorni za prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti koju vrše treće strane. Stoga, kada bilo koji podatak dostavljate trećoj strani, pažljivo pročitajte politiku privatnosti treće strane i povedite računa o svojim podacima o ličnosti.

IX. Dopunjavanje i ažuriranje Politike

Zadržavamo pravo da povremeno ažuriramo ili promjenimo ovu Politiku kako bismo prikazali promjene u našem poslovanju, tehnologiji i mjerodavnom pravu i praksi. U slučaju bilo kakve izmjene u okviru ove Politike, o njenoj najnovijoj verziji ćemo Vas obavijestiti putem zvaničnog INFINIX veb-sajta https://www.infinixmobility.com/ ili notifikacijama na mobilnom uređaju. Molimo Vas da se o najnovijim ažuriranjima ove Politike privatnosti obavijestite na našem zvaničnom veb-sajtu i praćenjem notifikacija na mobilnom uređaju. Iako se ova Politika privatnosti može menjati, Vaša prava prema ovoj Politici neće biti umanjena bez prethodnog pribavljanja Vaše izričite saglasnosti.

Prije nego što od Vas počnemo da prikupljamo dodatne podatke o ličnosti ili kada koristimo ili objelodanjujemo Vaše podatke o ličnosti radi novih svrha, ponovo ćemo Vas zamoliti da nam date svoju izričitu saglasnost u skladu sa mjerodavnim pravom. Vaše kontinuirano korištenje proizvoda i usluga putem veb-sajta, mobilnog i/ili bilo kog drugog uređaja predstavlja Vaše prihvatanje ažurirane Politike privatnosti.

Sadržaj INFINIX proizvoda i usluga navedenih u ovoj Politici može se razlikovati zavisno od vrste proizvoda koji koristite, verzije Vašeg sistema ili uslova propisanih lokalnim zakonima i propisima.

X. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakav komentar, pitanje ili problem u vezi sa našom Politikom privatnosti ili praksama zaštite podataka o ličnosti, obratite nam se na sljedeći način:

Elektronska pošta: privacy@transsion.com (Napomena: Ovo sanduče se koristi isključivo za prijem poruka koje se odnose na našu Politiku privatnosti ili našu zaštitu podataka o ličnosti)

Razmotrićemo Vaše zahtjeve po pitanju privatnosti ili podataka o ličnosti u najkraćem mogućem roku i odgovoriti Vam u roku od 15-30 dana nakon što potvrdimo Vaš korisnički identitet. Ukoliko sam Vaš zahtjev podrazumijeva bilo kakvo kompleksno ili značajno pitanje, možemo od Vas zatražiti dodatne informacije.

Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, a naročito ako smatrate da smo povrijedili Vaša zakonska prava i interese, možete potražiti pravni lijek od relevantnih regulatornih tijela za zaštitu podataka u Vašoj jurisdikciji. Ukoliko nam se obratite, pružićemo Vam informacije o odgovarajućim kanalima za podnošenje prigovora koji se mogu primjenjivati zavisno od Vaših okolnosti.

Hvala Vam na vremenu koje ste posvetili iščitavanju naše Politike privatnosti!