ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကူအညီ ယူလိုက်ပါ။

Infinix ထုတ်ကုန်များအကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်း လက်စွဲစာအုပ်များ ဖတ်နိုင်သည်၊ နောက်ဆုံးရ ဒေါင်းလုပ်များကို ရယူနိုင်သည်၊ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သ်ည။ အခြား Infinix အသုံးပြုသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ Infinix ထံမှ ဝန်ဆောင်မှု၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ အကြံဉာဏ် ရယူခြင်းများ လုပ်နိုင်သည်။

* Infinix Hot 5 is no longer receiving the updated security patch