Zásady ochrany osobních údajů společnosti INFINIX

Aktualizováno dne: 1. června 2021

Datum platnosti: 1. června 2021

Společnost INFINIX MOBILITY LIMITED a její globální přidružené společnosti (globální přidružené společnosti jsou společnosti propojené se společností INFINIX MOBILITY LIMITED společným vlastnictvím nebo vedením a jsou společně označované jako „společnost INFINIX“, „INFINIX“, „my“, „naše“ nebo „náš“) plně respektují vaše soukromí a udělají maximum pro to, aby ochránili bezpečnost vašich osobních údajů. Během vašeho používání softwaru a služeb společnosti INFINIX můžeme na základě vašeho souhlasu nebo v souladu s platnými ustanoveními příslušných zákonů a nařízení shromažďovat, využívat nebo jinak zpracovávat vaše osobní údaje. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále označovaných jako „zásady“) je pomoci vám pochopit, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje s ohledem na vaše využívání produktů a služeb společnosti INFINIX, jaké jsou vaše práva ohledně osobních údajů, které nám poskytujete, a jak zajišťujeme ochranu vašich práv. Tyto zásady se týkají všech zařízení, webových stránek a online aplikací společnosti INFINIX (společně označovaných jako naše „služby“), které tyto zásady zmiňují nebo na ně odkazují, bez ohledu na to, zda pro přístup k našim službám používáte počítač, mobilní telefon, tablet nebo televizor. S ohledem na velké množství produktů a služeb společnosti INFINIX nemusejí tyto zásady pokrývat všechny scénáře shromažďování a používání osobních údajů. Můžeme je doplňovat zásadami ochrany osobních údajů pro konkrétní produkty nebo služby, nebo vás na shromažďování vašich údajů upozornit jinak. Způsob, jakým shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje se může například lišit u různých produktů a služeb podle toho, jaký typ produktů nebo služeb společnosti INFINIX využíváte a v jaké zemi se nacházíte. Ke konkrétnímu produktu nebo službě společnosti INFINIX se mohou vztahovat konkrétní zásady ochrany osobních údajů s dalšími informacemi o ochraně osobních údajů shromažďovaných při používání tohoto produktu nebo služby. Jakákoli část, kterou nepokrývají konkrétní zásady ochrany osobních údajů konkrétního produktu nebo služby společnosti INFINIX, podléhá obsahu těchto zásad.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady se netýkají služeb, které vám poskytují jiné, třetí strany. Můžete dostávat odkazy, obsah, produkty nebo služby poskytované třetími stranami. Dobře si rozmyslete, zda je využijete. Před odesláním libovolných osobních údajů vám doporučujeme, abyste si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.

Abyste plně pochopili tyto zásady a mohli se sami rozhodnout, používáme pro tyto zásady jednoduchý jazyk. Pro lepší přehlednost jsme také označili nebo zvýraznili klíčové termíny tučně nebo velkými písmeny. Také vás při prvním použití naší služby upozorníme automaticky otevíraným oknem, abychom vám pomohli pochopit základní termíny těchto zásad.

Před tím, než začnete používat naše produkty nebo služby a poskytovat nám své osobní údaje, nebo než nám dovolíte vaše osobní údaje shromažďovat, si prosím pečlivě přečtěte tyto zásady, abyste rozuměli našim postupům týkajícím se vašich osobních údajů, a často se k nim vracejte, abyste rozuměli i aktualizacím těchto zásad. Pokud tyto zásady aktualizujeme, upozorníme vás na to oznámením v produktu nebo na webové stránce, abyste věděli o změnách, které jsme provedli. Přístupem k našim službám nebo jejich využíváním poté, co jsme takové oznámení vydali, vyjadřujete svůj souhlas s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů. Čas poslední aktualizace zjistíte podle „data platnosti“ uvedeného v horní části zásad ochrany osobních údajů.

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat následujícím způsobem:
privacy@transsion.com

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám pomohou pochopit následující obsah:

 

I. Jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje

Společnost INFINIX pevně věří, že základní práva na ochranu osobních údajů by se neměla lišit podle toho, kde ve světě žijete. S veškerými údaji, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby, zejména ohledně jména osoby, identifikačního čísla, údajů o poloze a online identifikátoru, nebo jednoho či více faktorů týkajících se fyzického, fyziologického, genetického a mentálního stavu této fyzické osoby, bude společností INFINIX zacházeno jako s „osobními údaji“ bez ohledu na to, kde tato fyzická osoba žije.

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nutné ke specifikovaným, konkrétním, přímo určeným a legitimním účelům, a zajistíme, že údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který není s těmito účely slučitelný. Při používání produktů nebo služeb společnosti INFINIX nebo po naší žádosti máte právo si vybrat, zda chcete, nebo nechcete své osobní údaje poskytnout. Nemáte povinnost společnosti INFINIX své osobní údaje poskytovat, ale pokud se rozhodnete, že je neposkytnete, nebudeme vám moci v některých případech poskytovat příslušné produkty nebo služby, ani nebudeme moci reagovat na problémy, se kterými se setkáte, nebo je řešit. Budeme shromažďovat a využívat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v těchto zásadách. Následující text popisuje osobní údaje, které shromažďujeme:

1. Osobní údaje, které shromažďujeme

1.1 Údaje, která nám přímo poskytujete

Abychom vám mohli umožnit přístup k funkcím našich produktů a ke službám, požádáme vás o poskytnutí nezbytných osobních údajů. Níže jsou některé příklady:

(1)Údaje o účtu.Když si budete registrovat produkty a služby společnosti INFINIX, například vytvářet účet pro aplikaci nebo se účastnit diskusí na komunitních fórech, budete možná muset poskytnout: své telefonní číslo, jméno, přezdívku, profilovou fotografii, datum narození, národnost, věk, e-mailovou adresu, fotografie, město, kde se nacházíte a další potřebné údaje podle funkcí různých produktů a služeb. Abyste se mohli přihlašovat do příslušného systému jednodušeji, například pomocí rozpoznávání obličeje nebo otisku prstu pro rychlé odemčení a přihlášení, budete možná muset poskytnout příslušné biometrické údaje týkající se obličeje nebo otisku prstu.

(2)Údaje o objednávce.Když si zakoupíte naše produkty nebo služby online nebo offline, potřebujeme vám poskytnout příslušné produkty nebo služby správně a včas, a proto vás můžeme požádat o poskytnutí údajů, jako jsou jméno příjemce, údaje o účtu, identifikační číslo, telefonní číslo, PSČ, doručovací a fakturační adresa a údaje o kreditní kartě, abychom mohli vaši objednávku zpracovat.

(3)Poprodejní údaje.Když potřebujete, abychom vám poskytli poprodejní službu nebo zákaznickou podporu, nebo když doufáte, že vyřešíme problém, na který jste při používání produktů nebo služeb narazili, budete nám možná muset poskytnout údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo, informace o zařízení, dodací a fakturační adresa, popis problému při vyplňování záruční karty / elektronické záruční karty nebo při odesílání zpětné vazby k problému.

(4)Další údaje, které nám poskytujete. Když se budete například účastnit našich propagačních aktivit, jakou jsou losování, soutěže o ceny a průzkumy mezi fanoušky, budete možná muset poskytnout svou přezdívku, profilovou fotografii, jméno, telefonní číslo a další potřebné údaje podle příslušného scénáře.

1.2 Údaje, které získáváme během vašeho využívání našich produktů nebo služeb

Osobní údaje, které společnost INFINIX shromažďuje, závisejí na tom, jak se společností INFINIX komunikujete. Během vašeho využívání produktů nebo služeb společnosti INFINIX budeme s vaším oprávněním nebo souhlasem shromažďovat potřebné údaje, abychom vám mohli tyto produkty nebo služby poskytovat. Jde například o:

(1)Údaje týkající se zařízení nebo SIM karty.Vzhledem k tomu, že některé služby budou poskytovány konkrétním typům zařízení, můžeme během procesu aktivace činnosti a používání zařízení shromažďovat údaje týkající se zařízení při aktivaci takové služby nebo používání takového zařízení, například název zařízení, model zařízení, číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity), číslo GAID (Google Advertising Identity), číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity), IP adresu (Internet Protocol Address), MAC adresu (Media Access Control Address), sériové číslo produktu, verzi a typ systémů HiOS, itelOS a XOS (společně označovaných jako „TRANSSION OS“) , verzi paměti ROM (Read-Only Memory), verzi systému Android, ID systému Android, Space ID, systémový jazyk, nastavení země nebo regionu telefonu, zeměpisnou šířku a délku telefonu, údaje o výrobci zařízení a název modelu, základní údaje a stav hardwarové konfigurace zařízení, síťového operátora a typ síťového připojení, údaje o zařízení nebo uživateli identifikační karty (Subscriber Identity Module).

(2)Údaje z protokolů.Když používáte naše produkty nebo služby, můžeme shromažďovat určité údaje a ukládat je v souborech protokolů, například čas přístupu ke službě, četnost přístupu, dobu využívání, dočasné historické zprávy, standardní systémové protokoly, údaje o událostech (chybách, haváriích, restartech, aktualizacích), využívání dat a další údaje z protokolů generovaných při používání služeb.

(3)Údaje o poloze (platí jen pro určité služby). Když potřebujete používat určité služby založené na poloze, například navigační software, zjištění počasí v určitém zeměpisném místě, určení polohy vašeho telefonu nebo sdílení vaší zeměpisné polohy s ostatními, pak můžeme s vaším souhlasem shromažďovat a zpracovávat přibližné nebo detailní a přesné údaje o aktuální poloze zařízení, které používáte, například komunitní identifikátor, kód oblasti polohy, kód sledování oblasti, směrovací kód oblasti, kód země telefonu, kód mobilní sítě, frekvenci, údaje o zeměpisné šířce a délce, nastavení časového pásma, kód země nebo oblasti, jméno města a nastavení jazyka. Nepochybně nebudeme pokračovat ve shromažďování vašich údajů o poloze, abychom identifikovali místo, kde se nacházíte, pokud nám k tomu nedáte souhlas, nebo pokud nebudeme muset vyhovět zákonným požadavkům příslušné země nebo regionu. Přístup jednotlivých aplikací k údajům o poloze můžete na svém mobilním zařízení kdykoli omezit v nabídce „Nastavení“ > „Poloha“ (cesta se může u různých verzí lišit).

(4)Údaje v souborech cookie.Naše webové stránky, interaktivní aplikace, produkty a reklamy společnosti INFINIX mohou využívat technologie jako jsou soubory cookie, pixelové značky a webové signály ke shromažďování a ukládání vašich relevantních osobních údajů.

(5)Údaje týkající se vašeho využívání aplikací.Když používáte aplikace, můžeme shromažďovat údaje týkající se vašeho využívání aplikací, například základní údaje o aplikacích (např. seznam aplikací, ID aplikace), údaje o SDK (Software Development Kit), nastavení aktualizace systému, nastavení aplikace (např. nastavení regionu, nastavení jazyka, nastavení časového pásma, fonty), čas přístupu a opuštění aplikace, záznam stavu aplikace (např. stahování, instalace, aktualizace, odstraňování).

(6)Údaje o zdraví.Když používáte určité sportovní produkty, například sportovní zdravotní služby, můžeme shromažďovat údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, včetně vašeho fyzického nebo duševního stavu, například vaše pohlaví, výšku, hmotnost, datum narození, srdeční tep, tepovou frekvenci a kroky.

(7)Údaje o hlase.Když používáte hlasové příkazy pro ovládání některých služeb, můžeme ukládat zaznamenaný hlas na našich serverech. Když budeme spolupracovat s poskytovatelem služby třetí strany, který nám poskytuje služby převodu řeči na text, mohou tyto třetí strany dostávat a ukládat určité hlasové příkazy.

(8)Údaje třetích stran. Můžeme shromažďovat a využívat údaje týkající se vás, které vám mohly přiřadit poskytovatelé služeb a obchodní partneři třetích stran, například vaše reklamní ID přiřazené třetí stranou.

(9)Jiné osobní údaje. Z různých typů produktů a služeb mohou být získávány různé typy vašich osobních údajů. U osobních údajů, které nejsou pokryty těmito zásadami, vás bude příslušný produkt nebo služba informovat o vašich osobních údajích, které mohou být shromažďovány, prostřednictvím konkrétních zásad ochrany osobních údajů uvedeného produktu nebo služby, nebo prostřednictvím upozornění či jiného způsobu, a před jejich shromažďováním získá váš souhlas.

1.3 Údaje získávané z jiných zdrojů

Tam, kde je to zákonem povoleno, můžeme získávat vaše osobní údaje od jiných osob, obchodních subjektů, z veřejných kanálů nebo jiných třetích stran jednajících podle vašich pokynů, od našich partnerů, kteří s námi spolupracují na poskytování našich produktů a služeb a pomáhají nám se zabezpečením informací a prevencí podvodů, a z dalších zákonných zdrojů. Níže jsou některé příklady:

(1) když používáte služby sociálních sítí třetích stran nebo předinstalované aplikace třetích stran, můžeme také získávat vaše osobní údaje z těchto služeb nebo aplikací;

(2) můžeme shromažďovat a využívat údaje týkající se vás, které vám mohly přiřadit poskytovatelé služeb a obchodní partneři třetích stran, například vaše reklamní ID přiřazené třetí stranou;

(3) u určitých služeb, které mohou zahrnovat účetní a finanční transakce, můžeme s vaším souhlasem také ověřovat vámi poskytované údaje, například telefonní číslo, prostřednictvím legitimní třetí strany za účelem zabezpečení a prevence podvodů;

(4) když požádáte třetí strany o sdílení údajů se společností INFINIX, např. když požádáte svého mobilního operátora o sdílení údajů o vašem účtu s námi kvůli aktivaci účtu;

(5) údaje o vás, které nám poskytl někdo jiný, např. když pro vás třetí strany přes naše služby zakoupí produkty, poskytnou nám vaši doručovací adresu.

V okamžiku shromažďování výše uvedených údajů vám podáme vysvětlení a získáme váš souhlas. Společnost INFINIX může také používat další metody shromažďování dalších údajů o vás, vašem zařízení nebo vašem používání služeb, které vám budou vysvětleny v okamžiku shromažďování těchto údajů, a získáme k tomu váš souhlas.

Pro účely výzkumu můžeme využívat datových sad obsahujících různé typy údajů, které je možné ztotožnit s identifikovatelnou osobou. Při získávání takových datových sad je budeme shromažďovat v souladu s příslušnými zákony (včetně zákonů jurisdikcí, v nichž jsou tyto datové sady hostovány). Když budeme tyto datové sady používat pro účely výzkumu a vývoje, nebudeme provádět reidentifikaci osob z těchto datových sad, ani se o ni nebudeme pokoušet.

1.4 Shromažďování a využívání neosobních údajů

Můžeme také shromažďovat další typy údajů, které nemají přímé ani nepřímé spojení s osobami. Podle příslušných místních zákonů nemusejí být tyto údaje definované jako osobní údaje. Příklady takových údajů vám uvedeme níže. Upozorňujeme, že tyto údaje bez osobní identity není možné použít k identifikaci osoby. Účelem jejich shromažďování je pochopit, jak naše produkty a služby používáte, a neustále naše služby zlepšovat, abychom na základě těchto údajů mohli lépe sloužit potřebám uživatelů. Protože tento typ údajů není osobním údajem, rozhodneme se, jak budeme tyto neosobní údaje shromažďovat, používat, zveřejňovat a předávat. S těmito údaji bude nakládáno jako s osobními údaji jen tehdy, když budou tyto neosobní údaje používány společně s dalšími údaji k identifikaci určité fyzické osoby, nebo když budou používány společně s osobními údaji. V takovém případě budeme tento typ údajů anonymizovat a odstraníme možnost identifikace, pokud váš souhlas nebo příslušné zákony a nařízení neumožní jinak.

(1) Statistické údaje o zařízení a prodejích produktů a různé statistické souhrnné údaje, například velikost displeje, verze zařízení, čas registrace, údaje o verzích.

(2) Statistické údaje vygenerované tehdy, když instaluje, používáte, odinstalováváte určitou službu a/nebo aplikaci v ní, například neidentifikovatelné údaje vztahující se k zařízení, návštěvy webových stránek, stahování, denní události při používání, události při přístupu ke stránkám, časové události při přístupu ke stránkám a události relace, používání aplikace, název APK, verze aplikace, využívání aplikace, časy otevření, údaje o haváriích, údaje o využívání aplikace.

(3) Požadavky a provedení serverových příkazů, například ID datového příkazu, číslo verze OS, číslo verze softwaru, číslo verze příkazu.

(4) Údaje o sledování sítě, například čas požadavku, číslo požadavku nebo chyba požadavku.

(5) Když používají uživatelé oznamovací pole k přijímání oznámení, například verze OS, ID úkolu, verze příkazu, název balíčku oznámení, typ oznámení, stav oznámení.

(6) Údaje spouštěcího programu telefonu, například ID aplikace, název aplikace, název APK, verzi aplikace, UA parametry prohlížeče, typ zařízení, typ síťového připojení.

(7) Shromažďování údajů o aplikaci, například událost spuštění aplikace, událost havárie aplikace (např. automaticky vygenerované protokoly po havárii aplikace), událost instalace aplikace, událost odinstalace aplikace, údaje o využívání baterie, úpravy jasu.

Je nutné zdůraznit a znovu uvést, že vzhledem k velkému množství našich produktů a služeb nemohou zde uvedené scénáře a obsah osobních údajů shromažďovaných společností INFINIX pokrýt všechny naše obchodní scénáře. Případné části, které nejsou uvedené v těchto zásadách, doplníme specifikací v zásadách ochrany osobních údajů konkrétních produktů nebo služeb, případně oznámením či jiným způsobem, když budeme shromažďovat údaje v konkrétních obchodních scénářích.

2. Účel našeho používání osobních údajů

Když budeme naplňovat naše závazky vůči vám v souladu s podmínkami používání a/nebo smlouvou o službě, nebo když budeme po našem posouzení přesvědčeni, že je to nutné kvůli ochraně legitimních zájmů nás nebo třetí strany, můžeme s vaším souhlasem pro účely popsané v těchto zásadách zpracovávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat kvůli dodržení a prosazení příslušných zákonných závazků. Při používání vašich osobních údajů se budeme přísně řídit obsahem těchto zásad a jejich aktualizací.

2.1 Abychom vám mohli poskytovat registrační služby a služby správy účtu.Abychom vám mohli poskytovat příslušné registrační služby a následné služby správy účtu, budeme používat základní údaje, které jste vyplnili při registraci.

2.2 Abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporou a příbuzné služby pro vaše nákupní a ponákupní aktivity.Může být například potřeba, abyste poskytli nezbytné údaje, když nabízíme služby dodání zboží, záruční služby a technickou podporu, nebo když chceme rychle lokalizovat a napravit existující abnormální problémy prostřednictvím zpětné vazby nebo zpráv o chybách.

2.3 2.3 Abychom vám mohli poskytovat informační služby podle vašich potřeb nebo zájmů. My nebo třetí strana například můžeme využívat vaše údaje o poloze k tomu, abychom vám doručili a poskytli předpověď počasí, navigaci podle zeměpisné polohy a další příbuzné informační služby; na základě vašeho souhlasu můžeme používat vaše osobní údaje, analyzovat vaše uživatelské chování a preference v chování a poskytovat vám oznámení nebo služby zasílání obsahu.

2.4 Abychom vám mohli poskytovat stále lepší produkty a služby, můžeme vás pozvat k účasti v našich programech, které se týkají vylepšování produktů a uživatelské spokojenosti, nebo v interaktivních aktivitách. Poté, co se připojíte k našim programům nebo aktivitám, můžeme shromažďovat vaše nezbytné osobní údaje, jako například mobilní telefonní čísla (zejména pro výzkum a opakované návštěvy), údaje o zařízení, údaje o provozním chování, údaje o poloze a údaje z protokolů pro statistickou analýzu, abychom mohli trvale zlepšovat a optimalizovat produkty a zvyšovat spokojenost uživatelů.

2.5 Abychom mohli provádět relevantní komerční propagační aktivity. Pokud se zúčastníte losování, soutěže nebo podobné propagační akce, můžeme použít vámi poskytnuté údaje k zajištění administrace těchto programů. Pokud si již nebudete přát dále dostávat určité typy propagačních materiálů, můžete odhlásit jejich odběr způsobem uvedeným ve zprávě (např. pomocí odkazu pro odhlášení odběru ve spodní části zprávy), pokud příslušné zákony neuvádějí jinak. Více informací můžete získat v části „Vaše práva k vašim osobním údajům“ níže.

2.6 Abychom vám mohli poskytovat služby založené na poloze.Při používání služeb systému TRANSSION OS můžeme také využívat údaje o poloze, abychom vám mohli poskytovat služby a podrobné informace o poloze za účelem co nejvyššího uživatelského pohodlí, například podrobnosti o počasí a přístup k poloze (jako součást platformy Android). Služby zjišťování polohy můžete kdykoli vypnout v možnosti „Údaje o poloze“ v nabídce „Nastavení“, nebo můžete kdykoli vypnout používání služeb zjišťování polohy pro aplikaci.

2.7 Abyste mohli používat bezpečnostní funkce a funkce pro údržbu systému v aplikaci Zabezpečení, například kontrolu zabezpečení, šetřič baterie, seznam pro blokování a funkci čištění.

2.8 Abychom mohli poskytovat služby zasílání obsahu a služby oznámení za účelem hodnocení účinnosti reklamy a posílat oznámení služby TRANSSION OS o aktualizacích softwaru nebo oznámení nových produktů,včetně informací o slevách a propagačních akcích, budeme shromažďovat údaje týkající se aplikací (například ID verze aplikace, název souboru APK) a údaje týkající se zařízení (například typ modelu, značku). Můžeme používat vaše osobní údaje, abychom vám mohli zasílat zprávy typu push nabízející nebo propagující naše produkty a služby a/nebo vybrané produkty a služby třetích stran. Tam, kde to vyžadují příslušné zákony, toto provádíme pouze s vaším souhlasem. Příjem marketingových informací od nás a třetích stran můžete kdykoli odhlásit změnou vašich předvoleb v možnosti „Aplikace a oznámení“ v nabídce „Nastavení“, nebo úpravou vašich předvoleb pomocí aplikace nebo webových stránek třetí strany pomocí funkce INFINIX push. Více informací můžete získat v části „Vaše práva k vašim osobním údajům“ níže.

2.9 Abychom vám mohli poskytovat personalizované služby a obsahvčetně reklam. Kvůli lepší ochraně vašeho soukromí namísto vašeho jména, e-mailu nebo jiného údaje, kterým by vás bylo možné přímo identifikovat, používáme jedinečný identifikátor k poskytování osobně přizpůsobených produktů, služeb, reklam a dalších aktivit. Na základě analýzy výše zmíněných údajů můžeme vytvářet profily a sestavovat segmenty (a umísťovat vaše osobní údaje do jednoho nebo více segmentů). Cílená reklama bude prováděna pouze s vaším souhlasem v rozsahu požadovaném příslušnými zákony.
Výše zmíněné údaje můžeme kombinovat s dalšími údaji (včetně údajů z různých služeb nebo zařízení, například počítačů, mobilních telefonů a dalších připojených zařízení), abychom mohli poskytovat a vylepšovat naše produkty, služby, obsah a reklamu.Máte právo se kdykoli z příjmu personalizované reklamy odhlásit a vyjádřit nesouhlas s uživatelským profilováním, včetně identifikační analýzy pro účely přímého marketingu a automatického rozhodování. Tato práva můžete uplatnit tak, že se kdykoli odhlásíte prostřednictvím volby pro odhlášení v odpovídajícím softwaru a produktu.

II. Jak využíváme soubory cookie a podobné technologie

1. Co jsou soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládáme na vašem mobilním zařízení kvůli zajištění běžného fungování softwaru a vašeho pohodlného přístupu k němu. Soubory cookie obvykle obsahují identifikátory, názvy stránek a určitá čísla a znaky. Naše webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mail a další informační služby mohou používat soubory cookie a další technologie jako pixelové značky a webové signály. S údaji shromažďovanými prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií obvykle zacházíme jako s neosobními údaji, protože neobsahují žádné z vašich osobních identifikovatelných údajů. Pokud jsou ovšem adresy internetového protokolu (IP adresy) nebo podobné identifikátory považovány zákony určitých zemí za osobní údaje, budeme se řídit i zákony těchto zemí.

2. Proč používáme soubory cookie a podobné technologie

My a naši partneři používáme soubory cookie nebo podobné sledovací technologie k tomu, abychom lépe pochopili používání mobilního softwaru na vašem zařízení, rozuměli tomu, jak často aplikaci používáte, jaké události v aplikaci nastávají, kumulativnímu používání, datům o výkonnosti a tomu, odkud byla aplikace stažena; my a naši partneři používáme soubory cookie nebo podobné sledovací technologie k analýze trendů, správě stránek, sledování chování uživatelů na stránce a ke shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně jako celku. Například: můžeme spolupracovat se třetími stranami, abychom na našich webových stránkách zobrazovali reklamu, nebo abychom spravovali reklamy na jiných webových stránkách. Naši partneři třetích stran mohou používat soubory cookie nebo podobné sledovací technologie k tomu, aby vám zobrazovali reklamy na základě vaší historie procházení internetu a vašich zájmů.

Nebudeme používat soubory cookie k jiným účelům než k účelům, které jsou uvedeny v těchto zásadách. Soubory cookie můžete spravovat nebo odstraňovat podle svých preferencí. Můžete odstranit všechny soubory cookie na vašem mobilním zařízení pomocí možnosti „Nastavení“ v příslušném softwaru a produktu (cesta se může u různých zařízení a služeb mírně lišit), nebo se můžete rozhodnout, že nechcete být sledováni a odhlásit se z reklam založených na vašich zájmech tím, že odstraníte všechny soubory cookie nebo resetujete koncové mobilní zařízení (s vymazáním obsahu a dat).

III. Jak uchováváme a chráníme vaše osobní údaje

1. Jak uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje shromažďované s vaším souhlasem budou uchovávané v souladu se zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů v dotčených zemích. Pokud to není zakázáno místními zákony a nařízeními, můžeme také uchovávat shromážděné osobní údaje v zemích nebo regionech mimo zemi, kde se firma nachází.

V současné době může společnost INFINIX uchovávat vaše osobní údaje v Indii a/nebo Irsku.

Konkrétně:

Osobní údaje shromážděné a vygenerované při našem provozu v Indii budou uchovávané na serverech umístěných v Indii.

Osobní údaje shromážděné a vygenerované při našem provozu mimo Indii budou uchovávané na serverech v Irsku.

V závislosti na podmínkách pro podnikání můžeme v budoucnosti využívat servery v jiných regionech nebo zemích, a pak aktualizujeme tyto zásady.

Ať už uchováváme osobní údaje v zemi, kde se firma nachází, nebo v jiných zemích či regionech tak, abychom neporušovali zákony a nařízení, budeme je uchovávat podle příslušných zákonů a nařízení o uchovávání údajů. Zároveň budeme brát v úvahu charakteristiku, rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, rizika, která mohou při zpracovávání nastat, a závažné důsledky způsobené případnými škodami atd. a budeme implementovat nezbytná bezpečnostní opatření. Například budeme k ukládání shromážděných osobních údajů používat metody šifrování a odstranění možnosti identifikace. Také budeme uchovávat údaje po nejkratší dobu uchování určenou zákonem. Tam, kde to zákon neurčuje, budeme uchovávat údaje po nejkratší dobu uchování potřebnou k podnikání. Údaje, které překročí dobu uchovávání, nebo údaje, o jejichž odstranění nás požádáte, odstraníme příslušným způsobem, případně přijmeme vhodná opatření neporušující příslušné zákony a nařízení.

2. Jak chráníme vaše osobní údaje

Provedeme další nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů a prevenci jejich zneužití, neoprávněného přístupu k nim a jejich neoprávněné modifikaci, zveřejnění nebo zničení atd.

Implementujeme bezpečnostní opatření určená k ochraně vašich osobních údajů a pravidelně kontrolujeme naše systémy na možné zranitelnosti a útoky a používáme administrativní, technická a fyzická opatření k ochraně vašich osobních údajů se zřetelem na typy osobních údajů, jejich zpracovávání a rizika, která jim hrozí. Neustále pracujeme na vylepšování těchto bezpečnostních opatření, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Přesto vám musíme připomenout, že bez ohledu na kvalitu těchto opatření neexistuje absolutní záruka, že se nám podaří vyhnout bezpečnostním incidentům týkajícím se uchovávání dat. Pokud dojde k události narušení bezpečnosti údajů, nahlásíme ji příslušným regulačním orgánům v souladu s příslušnými zákony a nařízeními a uvedeme typ osobních údajů, kterých se narušení týká, počet subjektů údajů, možné důsledky narušení a nápravná opatření, která hodláme přijmout v souladu s požadavky regulačních orgánů. Použijeme ta nejlepší možná opatření k nápravě nebo minimalizaci škod a následků narušení bezpečnosti údajů. Tam, kde je to povoleno nebo vyžadováno zákony a nařízeními, vás budeme včas informovat o možných důsledcích nebo závažných škodách pro vás, abyste mohli provést vhodná opatření a rychle a v co nejvyšší míře ochránit svá práva.

Neexistuje žádná absolutně bezpečná webová stránka, internetový přenos, počítačový systém a bezdrátové připojení. Kromě nutných ochranných opatření, která jsme podnikli, je třeba, aby si uživatelé více uvědomovali rizika bezpečnosti osobních údajů. Když například z našich služeb přistupujete k webovým stránkám, odkazům, produktům nebo službám třetích stran, důkladně si prostudujte smluvní podmínky těchto třetích stran s ohledem na bezpečnost údajů shromažďovaných těmito webovými stránkami, odkazy, produkty nebo službami. Neneseme žádnou právní odpovědnost za problémy s bezpečností údajů způsobené těmito třetími stranami. Pokud zjistíte, že nějaký obsah, reklamy nebo funkce na našich webových stránkách, produktech nebo službách mohou být poskytované třetími stranami a mohou potenciálně ohrozit vaše soukromí a bezpečnost, neprodleně nás kontaktujte a my se budeme v souladu se zákony a nařízeními situaci prioritně věnovat.

IV. Jak sdílíme, předáváme a zveřejňujeme vaše osobní údaje a data

Při sdílení, předávání a zveřejňování vašich osobních údajů dodržujeme principy a požadavky minimalizace, nezbytnosti a zákonnosti. Za normálních okolností vaše osobní údaje externě nesdílíme, nepředáváme a nezveřejňujeme. V rozsahu povoleném příslušnými zákony a nařízeními však můžeme vaše osobní údaje sdílet, předávat a zveřejňovat v následujících situacích:

1. Jak sdílíme vaše osobní údaje

Žádné osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Abychom vám mohli včas poskytovat služby, mohou být osobní údaje sdíleny s přidruženými společnostmi společnosti INFINIX. Vaše údaje budeme sdílet s přidruženými společnostmi společnosti INFINIX pouze pro legitimní a jasně dané účely, a budeme sdílet pouze údaje nezbytné k poskytování služeb, jak nás zavazují účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud není dotčený účel uveden v těchto zásadách, uvedeme ho v příslušných zásadách nebo prohlášení o ochraně osobních údajů konkrétního produktu či služby.

Můžeme sdílet nezbytné osobní údaje s autorizovanými partnery třetích stran (včetně poskytovatelů technických služeb, poskytovatelů služeb ukládání dat, poskytovatelů poprodejních služeb, poskytovatelů služeb marketingové propagace, poskytovatelů služeb SDK třetích stran atd.), aby pro vás mohly realizovat určité funkce nebo vám poskytovat lepší služby a zvyšovat vaši uživatelskou spokojenost. Když si například zakoupíte produkty společnosti INFINIX, může společnosti INFINIX potřebovat poskytnout vaše příslušné osobní údaje poskytovateli logistické služby, aby zajistil doručení; když vám budeme poskytovat poprodejní služby, můžeme potřebovat poskytnout vaše příslušné osobní údaje poskytovateli poprodejních služeb, aby vám nabídl lepší služby a podporu. Při realizaci takového sdílení dodržujeme principy minimalizace, nezbytnosti a zákonnosti. Před sdílením údajů podepíšeme s autorizovanými partnery přísné dohody o zachování důvěrnosti a budeme od nich vyžadovat přijetí náležitých ochranných a bezpečnostních opatření pro zpracovávání osobních údajů v souladu s těmito zásadami a příslušnými zákony ve vaší jurisdikci. Dále od nich budeme také vyžadovat, aby prokázali své schopnosti zabezpečení údajů a kvalifikace v oblasti bezpečnosti informací (např. posouzení stupně ochrany, systém řízení bezpečnosti informací). Když vložíme SDK autorizovaného partnera nebo jinou podobnou aplikaci do softwaru, budeme vás o tom neprodleně informovat a vyžadovat po poskytovateli služeb SDK, který bude údaje dostávat, aby zajistil ochranu bezpečnosti vašich údajů.

Aby bylo možné zajistit hodnocení, analýzu nebo jiné obchodní služby, můžeme se třetími stranami také sdílet vaše neosobní údaje. Můžeme například používat agregované údaje, abychom pomohli našim partnerům (např. poskytovatelům reklamních služeb) zjišťovat účinnost, zpětnou vazbu a trendy používání jejich služeb.

Pokud v případě sloučení, akvizice nebo likvidace v důsledku úpadku, převodu majetku nebo jiných obdobných transakcí dojde k převodu údajů, budeme od nového subjektu nebo organizace držící vaše osobní údaje vyžadovat dodržení těchto zásad prostřednictvím smlouvy nebo jiných vhodných prostředků a budeme po takových subjektech při zpracovávání osobních údajů vyžadovat přijetí opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti v míře, která není nižší než ta, jakou požadují tyto zásady.

2. Jak předáváme vaše osobní údaje

Společnost INFINIX nebude předávat vaše osobní údaje žádným jiným stranám, s výjimkou následujících případů:

(1) Získání vašeho výslovného souhlasu.

(2) Pokud se společnost INFINIX bude účastnit sloučení, akvizice nebo prodeje části nebo celého svého majetku, který může ovlivnit vaše osobní údaje, upozorníme vás výrazně pomocí e-mailu a/nebo našich webových stránek či jiných vhodných metod na případné změny vlastnictví a vaše práva k vašim osobním údajům a na případné možnosti, jaké ve vztahu ke svým osobním údajům budete mít.

(3) V případě, který byl vysvětlen v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo vám byl oznámen jinými prostředky.

3. Jak zveřejňujeme vaše osobní údaje

Společnost INFINIX může mít na základě zákonných požadavků, právních postupů, sporů a/nebo žádostí od státních úřadů a orgánů povinnost vaše osobní údaje zveřejnit. Pokud je zveřejnění nutné nebo vhodné pro národní bezpečnost, prosazení práva nebo z jiných důvodů veřejného významu, můžeme informace o vás také zveřejnit.

Navíc můžeme sdílet vaše osobní údaje s:

(1) Našimi advokáty, právníky, účetními, auditory nebo podobnými konzultanty, když je požádáme o poskytnutí odborné pomoci.

(2) Investory a dalšími relevantními třetími stranami, pokud má dojít k prodeji či potenciálnímu prodeji nebo jiným transakcím společnosti a týkají se subjektů v rámci skupiny INFINIX.

Jinými třetími stranami, například zveřejnění určitých údajů s vaším schválením.

V. Jak jsou vaše osobní údaje přenášeny přes hranice

Coby globálně působící společnost máme prostředky nebo servery v různých zemích či regionech světa, abychom mohli podporovat naše produkty a služby. Abychom vám mohli lépe poskytovat služby, můžeme pro účely popsané v těchto zásadách a v rozsahu povoleném příslušnými místními zákony a nařízeními a s vaším autorizovaným souhlasem přenášet vaše osobní údaje na tyto prostředky nebo servery k ukládání nebo zpracování a můžeme také přenášet vaše osobní údaje poskytovatelům služeb a obchodním partnerům třetích stran, takže mohou být vaše údaje také přenášeny do jiných zemí nebo regionů. Zákony na ochranu osobních údajů v těchto zemích nebo regionech mohou být odlišné a jurisdikce, ve kterých jsou tyto globální prostředky nebo servery umístěny, mohou, ale nemusejí chránit osobní údaje ve stejné míře jako ve vaší jurisdikci. Přesto se budeme snažit vyhovět našim zásadám ochrany osobních údajů a chránit vaše osobní údaje a za účelem provádění odpovídajících přeshraničních přenosů a dalšího zpracování osobních údajů budeme dodržovat právní požadavky země nebo regionu, kde se osobní údaje nacházejí.

V případě, že přeneseme osobní údaje mimo vaši jurisdikci, ať už přenesením k našim přidruženým společnostem, nebo poskytovatelům služeb třetích stran, budeme dodržovat příslušné odpovídající zákony. Zajistíme vhodná bezpečnostní opatření a pojistné mechanismy, aby všechny takové přenosy vyhovovaly požadavkům příslušných místních zákonů na ochranu dat.

VI. Vaše práva k vašim osobním údajům

Jakožto subjekt údajů máte ke svým osobním údajům řadu práv, včetně práva na potvrzení, přístup, opravu, výmaz, odvolání souhlasu a vznesení námitky (dále označovaných jako „žádosti“). Vaše práva plně chápeme a respektujeme je a tato práva budou podléhat specifickým výlukám a výjimkám podle příslušných zákonů. Učiníme také aktivní kroky k zajištění účinné ochrany vašich práv. Pochopte a vezměte prosím zároveň na vědomí, že z důvodů zabezpečení můžeme před zpracováním vaší žádosti potřebovat ověřit vaši totožnost. Obecně si za vaše zákonné a přiměřené žádosti neúčtujeme žádné poplatky, ale v příslušných případech budeme za opakované žádosti přesahující přiměřené limity účtovat určité přiměřené poplatky na základě skutečných administrativních nákladů ve výši povolené příslušnými zákony. Můžeme odmítnout žádosti, které se nepřiměřeně často opakují, vyžadují nadstandardní technické prostředky (například vývoj nových systémů nebo zásadní změny existujících postupů), představují rizika pro zákonná práva ostatních, nebo jsou extrémně nepraktické či porušují závazná ustanovení zákona.

6.1 Právo na potvrzení a přístup

O tom, jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, vás informujeme prostřednictvím těchto zásad nebo formou zásad či oznámení o ochraně osobních údajů konkrétního produktu či služby. Pomocí zaškrtávacího pole nebo jiných metod máte právo takové shromažďování a zpracovávání potvrdit, nebo odmítnout. Pokud ovšem odmítnete, některé funkce, které vyžadují vaši výslovnou autorizaci a souhlas s použitím nemusejí být nadále dostupné. V rozhraní našich produktů a služeb můžete přímo přistupovat k osobním údajům, které jste nám poskytli. Pokud přistupovat nemůžete, můžete nám poslat e-mail naprivacy@transsion.com. Po obdržení vašeho e-mailu záležitost neprodleně vyřídíme.

6.2 Právo na opravu a výmaz

Když se vaše osobní údaje změní, nebo když zjistíte, že vaše osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou nesprávné nebo nekompletní, máte právo nás požádat o provedení opravy nebo doplnění. Na stránkách produktů nebo služeb s příslušnou funkcí můžete některé své osobní údaje přímo opravovat nebo modifikovat. Jestliže vaše osobní údaje, které jsme shromáždili, již splnily účel, pro který byly shromážděny, nebo již nejsou potřebné, nebo když zjistíte, že naše shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů porušuje ustanovení zákonů a nařízení nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, máte právo nás požádat o výmaz příslušných osobních údajů. U osobních údajů, pro které jsme vám neposkytli kanál umožňující opravu nebo výmaz, můžete požádat o opravu nebo výmaz kontaktováním privacy@transsion.com.

V některých situacích vám ovšem splnění žádosti o výmaz nemůžeme zaručit, například pokud nás požádáte o výmaz údajů o transakci, kterou je společnost INFINIX ze zákona povinná evidovat, aby vyhověla příslušným místním zákonům. Také prosím vezměte na vědomí, že pokud požádáte o výmaz vašich údajů z našich produktů a služeb, nemůžeme vzhledem k některým příslušným místním zákonům a technologickým omezením ihned vymazat příslušné údaje ze záložního systému, ale vaše osobní údaje bezpečně uložíme a zabráníme jejich dalšímu zpracovávání, dokud neproběhne aktualizace záloh, nebo dokud nebude možné údaje vymazat či anonymizovat.

6.3 Právo na odvolání souhlasu

Abychom mohli realizovat příslušné funkce různých našich produktů a služeb, v souladu s příslušnými místními zákony vyžadujeme nezbytné osobní údaje. Toto je popsáno v části „Jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje“ těchto zásad. Svůj souhlas, který jste nám dříve udělili pro určitý účel, můžete odvolat odstraněním údajů, vypnutím funkcí zařízení a žádostí o odvolání souhlasu, včetně shromažďování, používání a/nebo zveřejňování vašich osobních údajů, které spravujeme nebo vedeme. Pokud je způsob žádosti o odvolání souhlasu jasně uveden v zásadách nebo prohlášení o ochraně osobních údajů konkrétního produktu nebo služby, postupujte prosím podle nich. Pokud není uveden, můžete poslat příslušnou žádost naprivacy@transsion.com. Vaši žádost v přiměřeném čase po jejím odeslání zpracujeme a poté již v souladu s vaší žádostí vaše osobní údaje nebudeme shromažďovat, používat a/nebo zveřejňovat.

Pokud odvoláte svůj souhlas, nemusíte již mít možnost dále pokračovat ve využívání některých nebo všech výhod produktů a služeb společnosti INFINIX. Odvolání vašeho souhlasu nebo autorizace neovlivní platnost našich předchozích aktivit zpracovávání, které byly založeny na vašem souhlasu.

6.4 Právo na zrušení služby nebo účtu

Pokud chcete zrušit určitý produkt nebo službu, můžete kliknout na tlačítko „Nastavení“ v konkrétní aplikaci, nebo nás můžete kontaktovat na privacy@transsion.com

Tímto vás zároveň upozorňujeme, že pokud si přejete zrušit určitou službu nebo účet, toto zrušení vám může zabránit v tom, abyste dále využívali některé produkty a služby společnosti INFINIX, a že takové zrušení účtu je nevratné. Jakmile zrušíte svůj účet, odstraníme vaše příslušné údaje, nebo z nich odstraníme možnost identifikace.

Pokud se k účtům společnosti INFINIX přihlašujete z účtu třetí strany (např. přes Facebook, Google ID), musíte požádat o zrušení účtu prostřednictvím této třetí strany.

6.5 Právo vznést námitku

Máte právo vnést námitku posláním e-mailu naprivacy@transsion.com. Po obdržení vaší námitky vám neprodleně odpovíme. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, zejména pokud naše zpracovávání osobních údajů porušuje vaše legitimní práva a zájmy, můžete svou námitku nebo zprávu předat vašemu místnímu, zákonem určenému oddělení na ochranu osobních údajů, nebo podat žalobu k příslušnému soudu.

6.6 Právo řídit nastavení ochrany osobních údajů

Máte právo řídit nastavení ochrany svých osobních údajů a prostřednictvím tohoto nastavení ochrany osobních údajů omezit naše shromažďování, používání, zveřejňování nebo zpracovávání vašich osobních údajů. Níže jsou uvedené některé příklady, jak můžete nastavení ochrany svých osobních údajů řídit:

(1) Možnost se přihlásit nebo odhlásit od svého účtu INFINIX, například účtu Hi.

(2) Výběr zapnout nebo vypnout program uživatelské spokojenosti a funkce přístupu k poloze.

(3) Zapnout nebo vypnout další služby a funkce, které nakládají s citlivými nebo osobními údaji (např. odemykání obličeje, zámek na otisk prstu). Více informací o stavu zabezpečení vašeho zařízení můžete také získat v aplikaci Zabezpečení společnosti INFINIX.

Pokud jste již dříve udělili souhlas s naším používáním vašich osobních údajů pro výše zmíněné účely, můžete své rozhodnutí změnit, když nás kontaktujete naprivacy@transsion.com.

6.7 Práva v některých jurisdikcích

Podle příslušných zákonů v některých jurisdikcích můžete mít zejména následující práva subjektů údajů:

(1) Právo omezit zpracovávání. Máte právo požádat nás o omezení zpracovávání vašich osobních údajů. Důvody vaší žádosti o omezení zvážíme. Pokud budou důvody v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za podmínek stanovených v těchto zákonech a před zrušením omezení zpracovávání vás budeme informovat.

(2) Právo k automatizovanému rozhodování. Máte právo odmítnout zpracovávání založené na automatizovaném rozhodování, včetně profilování a jiného automatizovaného zpracovávání, které na vás může mít zákonný nebo podobný dopad.

(3) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném a běžně používaném formátu.

My máme právo zpracování vaší žádosti odmítnout, nebo reagovat jen na část vaší žádosti, pokud se jí týkají výjimky nebo pokud máme na základě příslušných zákonů nárok tak učinit z jiných důvodů, například u některých žádostí, které jsou očividně neopodstatněné nebo zjevně nepřiměřené, nebo které vyžadují zveřejnění informací třetích stran.

VII. Jak nakládáme s osobními údaji dětí

Společnosti INFINIX chápe důležitost ochrany osobních údajů dětí, a proto děti mladší 14 let nebo odpovídajícího věku určeného zákony ve vaší jurisdikci (děti definujeme zejména podle zákonů a nařízení země nebo regionu, kde se naše podnikání nachází, protože zákony různých zemí se mohou v definici věku dětí lišit) nesmějí používat naše produkty nebo služby bez souhlasu a dohledu jejich zákonných zástupů, a tento postup musí být povolen příslušnými zákony a nařízeními. Obecně neposkytujeme služby přímo dětem, aktivně neshromažďujeme osobní údaje dětí ani nepoužíváme osobní údaje dětí k marketingovým účelům. Osobní údaje dítěte budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat pouze s výslovným svolením a souhlasem zákonného zástupce dítěte, v rozsahu povoleném zákonem a pokud je skutečně nutné takové údaje shromažďovat. Pokud zákonný zástupce kdykoli potřebuje prohlédnout, upravit nebo vymazat osobní údaje týkající se dítěte, které zastupuje, kontaktujte nás prosím zde popsanými způsoby a my vám včas odpovíme. Pokud zjistíte, že osobní údaje dítěte byly námi shromážděny bez vědomí jeho zákonného zástupce, kontaktujte nás prosím e-mailem naprivacy@transsion.comPříslušné údaje odstraníme co nejdříve. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte bez předchozího souhlasu ověřitelného zákonného zástupce, příslušné údaje také co nejdříve odstraníme.

VIII. Poskytovatelé služeb a služby třetích stran

Když používáte produkty nebo služby společnosti INFINIX (mezi něž patří mapová navigace, hlasová podpora, přehrávač videa, čistění systému a služby týkající se zabezpečení, hry, statistika, zpracování plateb, filtrování informací atd.), můžete dostávat odkazy na webové stránky třetích stran nebo na obsah a služby poskytované třetími stranami jinými, než jsme my, a k produktům nebo službám některých třetích stran lze přistupovat prostřednictvím SDK a dalšími způsoby. Dle vlastního uvážení si můžete vybrat, zda chcete webové stránky, produkty a služby třetích stran navštívit nebo přijmout. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na produkty a služby poskytované jakoukoli třetí stranou. Vzhledem k tomu, že nemáme zásadní kontrolu nad třetími stranami, neneseme za shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů třetími stranami žádnou odpovědnost. Pokud proto odesíláte libovolné údaje třetí straně, důkladně si prostudujte zásady ochrany osobních údajů této třetí strany a o své osobní údaje dobře pečujte.

IX. Dodatky a aktualizace zásad

Vyhrazujeme si právo tyto zásady čas od času aktualizovat a měnit, aby odrážely změny v našem podnikání, technologiích a příslušných zákonech a postupech. V případě jakýchkoli úprav těchto zásad vás budeme informovat o nejnovějších zásadách na oficiální webové stránce společnosti INFINIX https://www.infinixmobility.com/ nebo prostřednictvím oznámení na mobilních zařízeních. Věnujte prosím pozornost našim oficiálním webovým stránkám a oznámením na mobilních zařízeních, kde najdete nejnovější aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů. Přestože se tyto zásady ochrany osobních údajů mohou změnit, vaše práva dle těchto zásad nebudou bez vašeho výslovného souhlasu omezena.

Před tím, než začneme shromažďovat vaše další osobní údaje, nebo než budeme využívat či zveřejňovat vaše osobní údaje pro nové účely, vás v souladu s příslušnými zákony znovu požádáme o výslovný souhlas. Tím, že budete pokračovat v používání produktů a služeb na webových stránkách, mobilním a/nebo jiném zařízení, vyjadřujete svůj souhlas s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů.

Zde popsaný obsah produktů nebo služeb společnosti INFINIX se může lišit podle typu produktu, který používáte, vaší verze systému nebo podle požadavků místních zákonů a nařízení.

X. Joint Controller

Shanghai Transsion Co., Ltd. and CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED are joint controllers with us and we are jointly responsible for processing your personal information. INFINIX MOBILITY LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. and CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED take the reponsibilities severally under the applicable laws. You can contact us for more details regarding the joint controllership by the contact information in section XI. "How to Contact Us".

XI. Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké připomínky, otázky nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při ochraně osobních údajů, obraťte se na nás přes:

Email: privacy@transsion.com(Poznámka: Tato poštovní schránka se používá pouze pro příjem zpráv, které se týkají našich zásad ochrany osobních údajů nebo naší ochrany osobních údajů.)

Vaše žádosti týkající se soukromí nebo osobních údajů posoudíme v nejbližším možném termínu a odpovíme vám do 15–30 dnů od ověření vaší uživatelské totožnosti. Pokud se vaše žádost týká nějakého komplikovaného nebo závažného problému, můžeme vás požádat o více informací.

Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, zejména pokud budete mít pocit, že jsme porušili vaše legitimní práva a zájmy, můžete požádat o nápravu příslušný regulační orgán pro ochranu osobních údajů ve vaší jurisdikci. Pokud se na nás obrátíte, poskytneme vám informace o příslušných kanálech pro podání stížnosti, které mohou být na základě vaší situace vhodné.

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali přečtení našich zásad ochrany osobních údajů!