OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI INFINIX

Společnost INFINIX poskytuje na produkt a příslušenství značky INFINIX („produkt INFINIX“) záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání v souladu se zveřejněnými pokyny společnosti INFINIX, a to po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data původního maloobchodního nákupu koncovým uživatelem („záruční doba“). Mezi zveřejněné pokyny společnosti INFINIX patří mimo jiné informace obsažené v technických specifikacích, uživatelských příručkách a servisních informacích.

Na co se tato záruka nevztahuje?

Tato záruka neplatí

1.  na jakékoli produkty, které nejsou značky INFINIX, a na jakýkoli software, i když jsou přibalené nebo prodávané společně s produkty INFINIX. Výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé jiní než INFINIX vám mohou poskytovat své vlastní záruky – pro další informace se prosím obraťte na ně.

2.   na spotřební díly, jako například baterie, nebo ochranné vrstvy, které jsou navržené tak, že jejich funkčnost časem klesá, pokud porucha nenastala v důsledku vady materiálu nebo zpracování;

3.   na kosmetická poškození, mimo jiné na poškrábání, promáčknutí a poškození plastů na portech;

4.  na poškození způsobená nehodou, špatným zacházením, nesprávným použitím, kontaktem s kapalinou, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou;

5.   na poškození způsobená jiným použitím produktu INFINIX než podle zveřejněných pokynů společnosti INFINIX;

6.   na poškození způsobená servisním zásahem (včetně upgradů a rozšíření), který provedl kdokoli, kdo není zástupcem společnosti INFINIX nebo autorizovaným servisním poskytovatelem společnosti INFINIX;

7.   na produkt INFINIX, který byl bez písemného souhlasu společnosti INFINIX upraven tak, aby se změnila jeho funkčnost nebo schopnost;

8.   na závady způsobené běžným opotřebením nebo jinak vyvolané běžným stárnutím produktu INFINIX;

9.   pokud bylo na produktu INFINIX odstraněno nebo znehodnoceno libovolné sériové číslo.

Vaše odpovědnost

Před odevzdáním vašeho produktu INFINIX k záručnímu servisnímu zásahu si udělejte samostatnou záložní kopii obsahu z jeho úložných médií, odstraňte všechny osobní údaje, které chcete chránit, a vypněte všechna bezpečnostní hesla.

Obsah úložných médií bude během záručního servisního zásahu odstraněn a zformátován. Společnost INFINIX a její zástupci nenesou odpovědnost za žádné ztráty softwarových programů, dat nebo jiných informací obsažených na úložném médiu nebo v libovolné jiné části produktu INFINIX, který byl předán do servisu.

Důležité: Neotevírejte produkt INFINIX. Otevřením produktu INFINIX může dojít k poškození, na které se tato záruka nevztahuje. Servis tohoto produktu INFINIX smí provádět pouze společnost INFINIX nebo autorizovaný servisní poskytovatel společnosti INFINIX.