Liên hệ với chúng tôi

Đừng dậm chân tại chỗ hãy trở thành điều tốt đẹp nhất bạn có thể

 • Liên hệ doanh nghiệp

  Nếu bạn muốn hợp tác kinh doanh, xin vui lòng liên hệ với chúng.

  Hãy là nhà phân phối của chúng tôi : salesdept.hq@infinixmobility.com

  Hãy là nhà cung cấp của chúng tôi : supplier@infinixmobility.com

 • Liên hệ truyền thông

  Nếu bạn đang tìm kiếm đội truyển thông toàn cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  Email : hello@infinixmobility.com

 • Hỗ trợ sản phẩm và kỹ thuật

  Nếu bạn cần dịch vụ hoặc hỗ trợ, hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp cho bạn.

  E-mail : service@carlcare.com