Liên hệ với chúng tôi

Đừng dậm chân tại chỗ hãy trở thành điều tốt đẹp nhất bạn có thể

 • Liên hệ doanh nghiệp

  Nếu bạn muốn hợp tác kinh doanh, xin vui lòng liên hệ với chúng.

  Hãy là nhà phân phối của chúng tôi : salesdept.hq@infinixmobility.com

  Hãy là nhà cung cấp của chúng tôi : supplier@infinixmobility.com

 • Liên hệ truyền thông

  Nếu bạn đang tìm kiếm đội truyển thông toàn cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  Email : hello@infinixmobility.com

 • Hỗ trợ sản phẩm và kỹ thuật

  Nếu bạn cần dịch vụ hoặc hỗ trợ, hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp cho bạn.
  Email : support@infinixmobility.com