Chính sách bảo hành của INFINIX

INFINIX bảo đảm các thiết bị và phụ kiện mang nhãn hiệu INFINIX (Sản phẩm INFINIX) sẽ không gặp các lỗi về hao mòn chất liệu hoặc thiết kế công nghiệp khi sử dụng thông thường theo hướng dẫn sử dụng của INFINIX trong vòng MỘT năm kể từ ngày mua hàng tại các đại lý bán lẻ của INFINIX (Thời hạn bảo hành). Hướng dẫn sử dụng của INFINIX bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin bao gồm thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cơ bản và thông tin dịch vụ bán hàng.

Hạng mục không áp dụng chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành này không áp dụng cho

1.   Bất kỳ sản phẩm hoặc phần mềm nào không thuộc Thương hiệu INFINIX, ngay cả nếu có đóng gói hoặc được bán kèm theo sản phẩm Thương hiệu INFINIX. Vui lòng liên hệ nhà sản xuất, nhà cung cấp nhãn hiệu tương ứng để biết thêm thông tin.

2.   Các bộ phận bị hao mòn theo thời gian sử dụng, như pin hoặc chất phủ bảo vệ sẽ có thể bị hao mòn theo thời gian. Ngoại trừ trường hợp xảy ra lỗi về chất liệu hoặc lắp ráp.

3.   Các lỗi xảy ra về ngoại quan, bao gồm nhưng không giới hạn các vết xước, vết nứt hoặc nứt vỡ trên các vật liệu bằng nhựa.

4.   Hư hỏng do tai nạn, cố ý hoặc vô ý tiếp xúc với chất lỏng, lửa, động đất hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác.

5.   Hư hỏng do không sử dụng đúng theo Hướng dẫn sử dụng của INFINIX.

6.   Hư hỏng do sử dụng các dịch vụ hỗ trợ (bao gồm cả nâng cấp phần mềm) không được ủy quyền bởi INFINIX.

7.   Sản phẩm bị sửa đổi hoặc can thiệp làm thay đổi chức năng hoặc tính khả dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản từ INFINIX.

8.   Hư hỏng do hao mòn sử dụng thông thường như phai màu, đóng bụi…

9.   Nếu sản phẩm có số series bị mất hoặc có dấu hiệu tẩy xóa

Trách nhiệm của bạn

Trước khi gửi sản phẩm INFINIX của bạn cho dịch vụ bảo hành, bạn nên lưu lại một bản sao bao gồm tất cả thông tin cá nhận mà bạn muốn giữ, sau đó vô hiệu hóa tất cả các phương thức bảo mật trên thiết bị.

Trong quá trình bảo hành, thông tin cá nhân của bạn có thể bị xóa hoặc bị định dạng lại. INFINIX và các trung tâm bảo hành được ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào về mất mát dữ liệu, Chương trình, phầm mềm hoặc các thông tin khác trên thiết bị của bạn.

Lưu ý: không tự ý tháo mở thiết bị của bạn. Việc tự ý tháo mở có thể gây lỗi cho thiết bị và sẽ không được bảo hành. Chỉ riêng INFINIX và các trung tâm bảo hành được ủy quyền được phép tháo mở thiết bị theo qui trình bảo hành từ hãng.