FAQ

Chào mừng đến với nền tảng dịch vụ cá nhân của Infinix
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin cập nhật, hướng dẫn sử dụng, mạng lưới dịch vụ, bảo hành và các Câu Hỏi Thường Gặp để giải quyết các vấn đề.
Chúng tôi thực sự quan tâm đến vấn đề của bạn!

  • Telecommunications Dial/SIM card/Contact
  • Message
  • Network
  • Tariff/Charges
  • Bluetooth
  • Software
  • Hardware
  • After-sales services
  • Sales
  • Other

Điện thoại hiển thị "chèn thẻ SIM / Không thể nhận ra thẻ SIM / Không thể sử dụng thẻ SIM / đăng ký thẻ SIM không thành công / Không có dịch vụ internet"

1) Kiểm tra xem thẻ SIM đã bị hỏng hoặc bị hủy, nếu vậy, hãy sử dụng một thẻ sim khác.

 

2) Thẻ SIM có thể không được lắp đúng cách, hãy thử cắm lại và khởi động lại điện thoại.

3) Kiểm tra xem điện thoại có bị ràng buộc với nhà cung cấp dịch vụ đã chỉ định; Nếu có, thay đổi theo yêu cầu của thẻ sim.

4) Kiểm tra xem số IMEI của điện thoại có hợp pháp hay không; Nếu không, hãy ghé thăm TTBH gần nhất

5) Kiểm tra xem các trường hợp tín hiệu mạng tốt hay không; Nếu không, hãy thử những nơi khác có tín hiệu tốt hơn.

 

6) Hãy đếnTTBH gần nhất để kiểm tra thêm.

Không thể quay số sau khi cài đặt Skype.

1) Đảm bảo rằng các tài khoản SIM / Skype đều còn tiền

2) Đảm bảo điện thoại kết nối Internet thành công;

3) Gỡ cài đặt Skype và cài đặt lại nó khi điện thoại có kết nối mạng ổn định

4) Nếu vấn đề vẫn còn, ghé thăm TTBH gần nhất

Không thể quay số sau khi kích hoạt dữ liệu di động

1) Đảm bảo tài khoản SIM còn tiền

2) Kiểm tra xem điện thoại có ở chế độ 4G không, nếu có, hãy thay đổi sang các chế độ khác

3) Cố gắng khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu

4) Hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Không thể thêm số liên lạc mới vào danh bạ hoặc xem danh bạ.

1) Hãy chắc chắn liên lạc mới được thêm theo cách sau: Liên hệ - menu - thêm liên lạc mới.

2) Hãy thử khởi động lại điện thoại hoặc thiết lập lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu dữ liệu trước;

3) Nếu vấn đề vẫn còn, ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Cách sao chép các số liên lạc sang điện thoại khác.

Sao chép các số liên lạc vào thẻ SIM- Lắp thẻ sim vào điện thoại mới-Sao chép các số liên lạc

từ thẻ sim vào điện thoại.

Hoặc tải liên hệ lên ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ như tài khoản Google-Sử dụng điện thoại mới để đăng nhập ứng dụng của bên thứ ba-Đồng bộ hóa danh bạ với điện thoại mới

Điện thoại không hiển thị cuộc gọi gần đây.

1) Khởi động lại điện thoại

 

2) Khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại báo chặn cuộc gọi khi quay số

1) Kiểm tra xem tín hiệu sim có trong tình trạng tốt, hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn.

2) Đảm bảo rằng tài khoản sim có đủ tiền

3) Kiểm tra xem bạn có bị cấm một số địa chỉ liên hệ hay không.

 

4) Kiểm tra xem thẻ SIM có mở bộ dial-up hoặc một cuộc gọi số đặc biệt.

 

5) Thiết lập lại các cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng.

6) Hãy ghé thăm TTBH gần nhất

Làm thế nào để khôi phục lại liên lạc bị mất.

Nếu các liên hệ đã được sao lưu bằng điện thoại hoặc bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào

(như ứng dụng Easy Backup và Restore) trước đó, bạn có thể khôi phục. Nếu không, chúng không thể phục hồi

Cuộc gọi kết thúc hoặc tư động bị treo

1) Hãy chắc chắn rằng điện thoại có sóng tốt, hãy thử nơi khác có sóng tốt hơn

2) Đảm bảo rằng SIM còn đủ tiền

3) Kiểm tra xem điện thoại có đang kích hoạt chế độ máy bay

4) Khởi động lại điện thoại hoặc thiết lập lại cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tệp quan trọng.

 

5) Hãy đến TTBH gần nhất

Không thể trả lời / nhận cuộc gọi mới.

1) Đảm bảo rằng điện thoại có sóng tốt, hãy thử nơi khác có sóng tốt hơn

2) Đảm bảo tài khoản SIM có đủ tiền

3) Kiểm tra xem bạn đã thiết lập blacklist

4) Cập nhật hệ thống điện thoại lên phiên bản mới nhất, trong Cài đặt-Giới thiệu cập nhật hệ thống

5) Hãy ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại báo "quá trình Android dừng lại" khi lưu địa chỉ liên lạc.

1) Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các tập tin quan trọng.

 

2) Cập nhật hệ thống điện thoại lên phiên bản mới nhất khi điện thoại truy cập vào mạng tốc độ cao.

 

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Điện thoại rung khi cuộc gọi đến hoặc kết thúc cuộc gọi.

Cài đặt - Âm thanh - Chung - tắt rung.

Khi gọi, người ta không thể nghe thấy tiếng nói của người gọi trừ khi dùng loa ngoài

Khôi phục cài đặt gốc, nhưng nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng. Nếu nó vẫn không hoạt động

đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Khi lưu số liên lạc, điện thoại sẽ hiển thị rằng ở chế độ Máy bay và không thể lưu số liên lạc.

"1) Hủy chế độ trên máy bay, hãy thử lưu lại liên lạc.

2) Nếu vẫn không thể lưu, hãy thử khôi phục cài đặt gốc nhưng nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng.

3) Nếu vấn đề vẫn còn hãy đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Khi gọi, cả hai bên không thể nghe nhau.

1) Kiểm tra xem tín hiệu mạng có trong tình trạng tốt, hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn.

2) Nếu vấn đề vẫn còn, đến TTBH gần nhất để kiểm tra

Không đổ chuông khi có cuộc gọi đến

1) .Đảm bảo điện thoại không ở chế độ rung hoặc im lặng.

2). Kiểm tra xem âm lượng đã được bật ở chế độ Bình thường hay không

3). Hãy chắc chắn rằng loa vẫn còn trong tình trạng tốt.

 

4). Khôi phục cài đặt gốc, nhớ sao lưu các dữ liệ u quan trọng

5) Nếu vấn đề vẫn còn, đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Cách đặt thẻ SIM 2 làm chế độ mặc định khi gửi tin nhắn.

Cài đặt - Quản lý thẻ SIM - Mạng dịch vụ dữ liệu - Chọn thẻ SIM làm thẻ mặc định.

Danh bạ lưu trong thẻ SIM không thể hiển thị trong điện thoại, thậm chí biến mất.

1) Vào Danh bạ - Cài đặt - Hiển thị liên hệ, chọn cả thẻ sim và điện thoại

 

2) Kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba, đảm bảo địa chỉ liên hệ trong các ứng dụng đó khác với danh bạ trong danh bạ của bạn, chúng có các số và tên khác nhau.

3) Ghé thăm TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Một số sô vẫn có thể gọi sau khi đã bị chặn

Nếu bạn muốn chặn một số cuộc gọi hoặc số điện thoại, bạn phải tải xuống ứng dụng của bên th

ba để chặn, chẳng hạn như Call blacklist hoặc Call Blocker

Khi bấm vào một số liên lạc nhất định để kiểm tra số điện thoại, điện thoại luôn hiển thị " đang tải" trước và hiển thị số sau một lúc.

1) Giải phóng bộ nhớ điện thoại bằng cách xoá các ứng dụng hoặc tệp không cần thiết

2) Chuyển Danh bạ từ thẻ SIM sang điện thoại

3) Cập nhật hệ thống điện thoại lên phiên bản mới nhất

4) Đến TTBH gần nhất để kiểm tra thêm

Khi bật, điện thoại hiển thị "cuộc gọi khẩn cấp"

1) Hãy thử những nơi khác với tín hiệu tốt hơn.

2) Kiểm tra xem điện thoại có bị ràng buộc với nhà cung cấp dịch vụ đã

chỉ định, hãy thử các thẻ sim khác.

3) Nếu vấn đề vẫn còn, hãy đến Carlcare gần nhất để kiểm tra thêm.

Cách kích hoạt cuộc gọi chờ trong điện thoại.

Menu - Gọi - Phím Tùy chọn hoặc biểu tượng 3 Đường chấm -

Chọn Cài đặt Cuộc gọi - Cuộc gọi Thoại - Cài đặt Khác / Cài đặt thêm - Cuộc gọi chờ

Tại sao tôi không thể nhận cuộc gọi từ một số cụ thể

"Kiểm tra xem bạn có kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi hoặc blacklist

Chuyển đến ""Cài đặt cuộc gọi chung"" - SIM 1 / SIM 2 - Chặn cuộc gọi và chọn ""Hủy tất cả""."

Tính năng "Blacklist" là gì?

"Nếu bạn bật tính năng blacklist vào một số cụ thể, bạn sẽ không nhận

được cuộc gọi từ số đó."

Tại sao thẻ SIM bị chặn hoặc mã pin bị chặn.

Bạn có thể đã nhập mã PIN không chính xác ba lần liên tiếp: Liên hệ với nhà

cung cấp dịch vụ để biết mã PUK của thẻ SIM, sử dụng mã PUK để mở khóa SIM.

Tại sao tôi không thể nhận cuộc gọi.

1) Kiểm tra xem tín hiệu sim có trong tình trạng tốt,

hãy thử các địa điểm khác có mạng tốt hơn.

2) Đảm bảo bạn có đủ số dư tài khoản