Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website Infinix! Việc sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây.

I.  Chấp nhận điều khoản

Các Điều khoản sử dụng này (Điều khoản) được áp dụng giữa người truy cập website và Infinix Inc., bao gồm cả các website con hoặc các website có liên kết với Infinix. Địa chỉ chính thức của website tại (Trang web). Chúng tôi xin được nhắc bạn rằng, trước khi quyết định truy cập trang web này, vui lòng hãy đọc kỹ và hiểu những điều khoản dưới đây. Việc nhấp vào nút chấp nhận hoặc sử dụng trang web dưới bất kỳ hình thức nào đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi, và bị ràng buộc về mặt pháp lý dựa trên các điều khoản này. Nếu ngược lại, bạn không chấp nhận các điều khoản sử dụng này, vui lòng tạm ngưng sử dụng website Infinix.

Bạn có thể sẽ phải chấp nhận thêm các điều khoản và điều kiện bổ sung khi sử dụng một số tính năng trên trang web hoặc đăng tải tài liệu từ website. Trong trường hợp bạn từ chối, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc tải các tính năng này trên website.

 

II.  Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, đình chỉ hoặc chấm dứt các Điều khoản và quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc bất kỳ các trang con nào của nó vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Các bản sửa đổi bổ sung cho Điều khoản mới này sẽ được đăng tải ngay sau khi chỉnh sửa và có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các Điều khoản được thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và chịu ràng buộc về pháp lý đối với các Điều khoản mới của chúng tôi.

 

III.  Nội dung

Tất cả các thông tin có trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mã máy tính, đồ thị, văn bản, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, tệp âm thanh, video, tệp nhạc, tác phẩm nghệ thuật, nhãn hiệu, biểu tượng ("Nội dung") thuộc về Infinix Hoặc người cấp phép, bao gồm sự xuất hiện, cảm giác, thiết kế, trưng bày, xây dựng, lựa chọn, bố trí và sắp xếp Nội dung. Infinix hoặc các bên cấp phép sẽ sở hữu tất cả các quyền hợp pháp, quyền sở hữu và lợi ích của Nội dung, được bảo vệ bởi các luật và quy định về bản quyền, luật và quy định về nhãn hiệu, luật sở hữu trí tuệ và các luật và quy định về cạnh tranh không lành mạnh khác.

 

IV.  Hạn chế sử dụng trang web

Infinix mặc định cấp cho bạn giấy phép quyền truy cập cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng được, có thể thu hồi được và hạn chế, để truy cập và sử dụng Trang web và Nội dung cho các mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn, miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản này. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối lại, đăng lại, bán, phát, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hoá, dịch, truyền tải, hoặc đóng khung bất kỳ thông tin nào được bao gồm trên Trang web với đường dẫn mà không có sự cho phép bằng văn bản của Infinix. Bạn đồng ý không sử dụng trái phép bất kỳ thành phần nào của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống nào được kết nối với Trang web và không được phổ biến bất kỳ phần nào có sẵn trên trang web tới các trang tin tức khác, các email hoặc các bảng tin. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, thay đổi hoặc thêm bất kỳ phần nào của Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web này để đăng, gửi và nhận các thông điệp và tài liệu phù hợp và liên quan đến mục đích của Trang web. Bạn không được lạm dụng Trang web này bằng cách cố ý giới thiệu các loại vi-rút, trojan, sâu, mã độc hoặc các tài liệu khác có hại về mặt kỹ thuật. Bạn đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web, hoặc vi phạm các biện pháp xác thực của bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào liên quan đến Trang web bằng cách hack hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản, hoặc để yêu cầu thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Giấy phép hạn chế này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào mà không cần thông báo. Khi chấm dứt giấy phép, bạn đồng ý hủy ngay bất kỳ tài liệu đã in hoặc tải xuống nào. Bên cạnh đó, Infinix sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan. Infinix sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ thông tin của bạn như tên, IP…hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác mà bạn đã cung cấp.

 

V.  Tính chính xác của thông tin

Mặc dù trang web này cung cấp thông tin các dịch vụ và sản phẩm Infinix mới nhất, đầy đủ và chính xác nhất, đôi lúc có thể thông tin không chính xác hoặc lỗi thời, lỗi đánh máy và thiếu sót xảy ra, có ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của Nội dung. Bạn đồng ý không phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được trình bày trên trang web này vì nó chỉ được cung cấp cho sự tiện lợi của bạn và đồng ý rằng Infinix không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong Nội dung web, dù được cung cấp bởi Infinix hay bất kỳ bên thứ ba nào. Infinix không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong Nội dung web. Tuy nhiên, Infinix có thể thay đổi Nội dung hoặc các sản phẩm có sẵn trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

 

VI.  Liên kết bên thứ ba

Các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên bên thứ ba ("Các Trang Liên Kết") có thể được đưa vào Website Infinix. Tuy nhiên, Infinix không kiểm soát các Trang Liên Kết này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ Các Trang Liên Kết này. Ngoài ra, các Trang Liên Kết được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi cho khách hàng của chúng tôi, không có nghĩa là Infinix xác nhận các Trang Liên Kết hoặc các tài liệu được tham chiếu ở đó là chính thức từ Infinix. Trong quá trình truy cập vào một Trang Liên Kết hoặc sử dụng các tài liệu được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Liên Kết, bạn sẽ phải tự đánh giá độc lập về sự tương tác của bạn với Các Trang Liên Kết đó. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại bạn có thể có liên quan đến tài liệu bên thứ ba hoặc các Trang Liên kết sẽ được chống lại các bên thứ ba liên quan, chứ không phải là chống lại Infinix.

 

VII.  Tài khoản, Mật khẩu và An toàn

Với mục đích truy cập hoặc sử dụng các khía cạnh nhất định trên hoặc thông qua Trang web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký một tài khoản với tên người dùng và mật khẩu. Trách nhiệm của bạn là cung cấp cho Infinix thông tin hiện tại, đầy đủ và trung thực và duy trì tính bảo mật của thông tin được tham chiếu trong tài khoản của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn do bạn không giữ bí mật thông tin, bao gồm bất kỳ khoản phí nào có thể gây ra trong tài khoản của bạn, cho dù bạn là cá nhân thực hiện các hoạt động như vậy . Ngoài ra, bạn đồng ý thông báo cho Infinix ngay lập tức nếu tài khoản hoặc mật khẩu của bạn bị mất, đánh cắp, tiết lộ cho bên thứ ba trái phép, hoặc trong trường hợp có bất kỳ đe doạ khác về bảo mật tài khoản. Bạn không được phép sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác bất cứ lúc nào trừ khi bạn được phép rõ ràng của chủ tài khoản đó. Nếu không, người dùng trái phép có thể bị truy tố về trách nhiệm pháp lý.

 

VIII.  Nội dung được gửi từ người dùng

Trang web được xây dựng cho đối tượng sử dụng là người lớn, cũng như trẻ vị thành niên bảo đảm rằng họ đã có sự cho phép của người giám hộ để truy cập bằng cách cung cấp cho Infinix bất kỳ thông tin nào về bản thân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email Trên bảng tin trang web, blog, v.v ...). Vì mục đích của Các Điều Khoản này, vào thời cung cấp các thông tin đó, người lớn và người vị thành niên ở đây sẽ có ý nghĩa như người chịu trách nhiệm trực tiếp với pháp luật tại địa phương hoặc quốc ga đó.

Đối với tất cả các thông tin do người sử dụng đưa ra (người sử dụng), Infinix không chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin đó. Tuy nhiên, Nội dung gửi của bạn không được vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào và không được vi phạm bất kỳ luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Nội dung gửi của bạn không phải là lời phỉ báng, hận thù, chủng tộc, tôn giáo, thiên vị hay gây khó chịu cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào. Bạn cũng thừa nhận rằng Nội dung gửi của bạn sẽ không bao gồm bất kỳ vi-rút, sâu, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các chương trình bất lợi khác, bao gồm gây lỗi hoặc ảnh hưởng bất lợi lên Trang web. Bạn đồng ý rằng Nội dung gửi của bạn không chứa bất kỳ quảng cáo trái phép, thư rác, spam hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác.

 

IX.  Sở hữu trí tuệ

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, không có nội dung nào trong đây được hiểu là được cấp phép cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào, theo luật định, quy định hoặc quy định, bao gồm nhưng không hạn chế những quyền liên quan đến bản quyền Hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn đồng ý rằng Nội dung và Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác và pháp luật. Nhãn hiệu, biểu tượng, và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "Marks") xuất hiện trên trang này được đăng ký và không đăng ký nhãn hiệu của Infinix. Việc sử dụng trang này và các thông tin không có nghĩa là sự cấp phép của Infinix về bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang này. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang Web này hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Trang Web này, trừ khi được cung cấp trong các thông báo pháp lý.

Trang web này chứa các khu vực tương tác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảng tin, bảng thảo luận, phần nhận xét và các tính năng câu hỏi và trả lời ("Khu vực tương tác"). Bạn cấp cho Infinix một giấy phép không hủy ngang, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới để sử dụng, cho phép sử dụng và đã sử dụng thay mặt cho bất kỳ ý tưởng, biểu hiện ý tưởng, văn bản, hình ảnh, thông điệp, liên kết, dữ liệu, Các tài liệu khác bạn gửi (gọi chung là "Đăng ký") vào trang web này. Giấy phép này không có bất kỳ hình thức hạn chế nào và không có bất kỳ khoản thanh toán nào do Infinix phải trả cho bạn hay cho phép hoặc thông báo cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy phép bao gồm, quyền tạo, sử dụng, bán, tái sản xuất, xuất bản, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh từ, kết hợp với các tác phẩm khác, dịch, phân phối, hiển thị, thực hiện và cấp phép lại Các bài đăng dưới mọi hình thức.

 

X.  Khước từ và Bảo hành

Trang web, Nội dung và các dịch vụ của nó được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "sẵn có". Infinix tuyên bố rõ ràng, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý hay luật định, bao gồm nhưng không hạn chế, bảo đảm về tính thương mại, phù hợp với mục đích cụ thể, quyền sở hữu hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Infinix không bảo đảm rằng Trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi nào trong Trang web sẽ được sửa chữa. Infinix không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào có trong Trang web hoặc Nội dung là chính xác hoặc đáng tin cậy. Infinix không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn tải xuống từ trang web sẽ không có virut hoặc không có bất kỳ tính năng có hại về mặt kỹ thuật. Infinix không bảo đảm cho các hành vi, thiếu sót và hành vi của bất kỳ bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, nội dung và dịch vụ. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và nội dung của bạn. Giải pháp duy nhất của bạn đối với Infinix vì sự không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào là chấm dứt sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung như vậy. Hạn chế cứu trợ này là một phần của thỏa thuận giữa các bên. Nếu nội dung hoặc dịch vụ được xác minh là khiếm khuyết, bạn, và không phải là Infinix, chịu toàn bộ chi phí của tất cả các dịch vụ cần thiết và sửa chữa.

 

XI.  Trách nhiệm hữu hạn

Infinix sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bên thứ ba yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, bất thường, điển hình, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến hiển thị, sao chép hoặc tải thông tin của bạn. Kể cả nếu Infinix đã được thông báo về khả năng gây ra thiệt hại như vậy.

Mặc dù có các Điều khoản, nếu Infinix bị ràng buộc với bạn vì bất kỳ thiệt hại, tổn thương hoặc tổn thất nào xảy ra trong quá trình sử dụng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào, trách nhiệm tối đa của Infinix sẽ không vượt quá tổng số tiền Các khoản phí đã trả Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dịch vụ nào trên trang web này trước ngày tuyên bố ban đầu được đưa ra đối với Infinix.

 

XII.  Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không khởi kiện Infinix, giám đốc, cán bộ, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế thừa lợi ích, nhân viên, đại lý, công ty con và các chi nhánh, đối tác, nhà cung cấp và người cấp phép từ mọi yêu cầu, hành động, tổn thất, trách nhiệm, chi phí phát sinh, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh do hậu quả của việc vi phạm Điều khoản của Infinix và bên thứ ba, hoặc do hậu quả của việc sử dụng sai mục đich Trang web hoặc Nội dung, Nội dung được gửi từ người dùng, hoặc các dịch vụ và hoạt động xảy ra trong khi sử dụng tài khoản của bạn.

 

XIII.  Riêng tư

Chính sách bảo mật của Infinix áp dụng trong quá trình sử dụng Trang web, và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Điều khoản. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật cho Trang web được kết hợp trong trang web của chúng tôi. Vui lòng nhấp vào đây để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, bạn không được phép sử dụng trang web. Bên cạnh đó, bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp nhận rằng việc truyền Internet liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang web không hoàn toàn là riêng tư và an toàn. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi đến Trang web có thể được đọc, sao chép, tái xuất bản hoặc bị chặn bởi những người khác, ngay cả khi có một thông báo đặc biệt rằng việc truyền dữ liệu cụ thể được mã hóa hoặc không được sao chép hoặc tái xuất bản.

 

XIV.  Luật áp dụng và Giải quyết Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp, yêu cầu bồi thường, sự khác biệt hoặc các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web và các Điều khoản sẽ được quản lý, giải thích và diễn giải theo luật của Hồng Kông mà không gây ra nguyên tắc xung đột Của pháp luật. Mọi tranh chấp hoặc sự khác biệt liên quan đến Điều khoản hoặc Trang web không thể được giải quyết một cách thân thiện sẽ được giới thiệu đến và cuối cùng giải quyết bằng trọng tài được quản lý bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) theo Quy tắc Trọng tài của Hội đồng Trọng tài Quốc tế Hồng Kông có hiệu lực khi Thông báo Trọng tài được nộp. Trụ sở trọng tài sẽ là Hồng Kông. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Anh. Việc phán quyết trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc các bên tranh chấp.

 

XV.  Vi phạm Điều khoản

Nếu bạn vi phạm Điều khoản, Infinix sẽ có quyền chấm dứt, tạm ngừng hoặc sửa đổi dịch vụ cho bạn hoặc truy cập hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Trang web, hoặc đóng hoặc hủy đăng ký tài khoản của bạn đã đăng ký với Infinix mà không cần giải thích thêm, bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, Infinix có thể tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan nào mà chúng tôi giữ về bạn nếu nó là cần thiết hoặc thuận tiện để cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng đối với những người vi phạm. Bạn thừa nhận rằng bạn sẽ hợp tác với Infinix để điều tra những vi phạm đáng ngờ và rằng Infinix sẽ có quyền thu hồi từ bạn, bao gồm phí luật sư và chi phí cho hành động đó, nếu chúng tôi đưa ra hành động pháp lý chống lại bạn vì vi phạm Điều khoản của bạn, Thêm vào bất kỳ sự trợ giúp nào khác được cấp cho Infinix. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sẽ cấu thành hành vi kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng, và sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với Infinix, vì thiệt hại về tiền tệ là không thỏa đáng và bạn muốn cung cấp cho Infinix bất kỳ khoản bồi thường hợp pháp nào cần thiết hoặc thích hợp trong trường hợp đó.

 

XVI.  Quyền truy cập hạn chế

Mặc dù Trang web có thể truy cập trên toàn thế giới nhưng không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thảo luận, tham chiếu, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc trên Trang web đều có sẵn cho tất cả mọi người hoặc tại tất cả các địa điểm địa lý. Infinix có quyền hạn chế, theo ý riêng của mình, bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ khu vực địa lý nào. Việc cung cấp bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web là vô hiệu ở các khu vực website bị cấm. Nếu bạn chọn để truy cập Trang web từ bên ngoài vị trí mà Infinix có quyền điều hành và quản lý, bạn tự thực hiện theo ý mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật địa phương hiện hành.

 

XVII.  Phản hồi

Bạn thừa nhận rằng bất kỳ phản hồi nào của bạn về việc cải tiến Trang web, bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào của Infinix sẽ không được coi là thông tin bí mật. Do đó, chúng tôi được phép sử dụng những thông tin đó mà không bị hạn chế.

Bản quyền © 2017 Infinix Inc. Tất cả các quyền được bảo lưu.